Het lege schip

De eerste foto is symbolisch voor deze tijd. Je ziet vanuit het hoogkoor het lege schip van onze kerk. Het koperen koorhek is weliswaar geopend, maar je bevriest als het ware tussen de koperen deuren. De blik gaat als een magneet naar het lichte koor, alsof je weet: daar gebeurt het. Het schip van de kerk ademt in een prachtig licht. Dat licht is het geheim. Wij weten immers God zelf is het licht en in hem is in het geheel geen duisternis (1 Johannes 1,5).

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

Kerk in beeld