Dwarse bank

Deze blik op de kerk is kenmerkend voor de afgelopen periode. Een lege kerkbank met rechts in beeld een microfoon voor geluidsopname. Als je de afgelopen weken de kerk in kwam viel het meteen op: de stilte, maar ook wel de verlatenheid, geaccentueerd door allerlei richtmicrofoons op plaatsen waar ze normaal niet kunnen staan, midden in de kerk. Op de een of andere manier kan ik nog niet helemaal wennen aan dat beeld. Het staat dwars op onze werkelijkheid. Of is het toch een teken van belofte? Dat ondanks alles vanuit de stilte God toegezongen wordt. Zoals we het kennen uit de prachtige berijming van psalm 65: de stilte zingt u toe o Here, in uw verheven oord.

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

Kerk in beeld