Bidden?

Waarschijnlijk is dit een afbeelding van de biddende koning David. Helemaal zeker is dat niet, maar daar gaat het me nu niet om. Een biddende figuur op de afbeeldingen in het hoogkoor. Juist in deze tijd leren we opnieuw het belang van gebed. Eeuwenlang was het min of meer vanzelfsprekend in een christelijk Europa. Waarbij wel de vraag blijft hoe diep het bij velen zat, maar Europa was ‘christelijk’. Dat lijkt (voorlopig?) voor bij. En juist nu leren we als kerken en als individuele gelovigen weer hoe belangrijk dat is: stil zijn, een moment van inkeer, een moment van gebed. Dat kan in onze kerk, maar dat kan op zoveel plaatsen. Zoek zulke momenten op. God geven ons daartoe de rust. Zoals ooit David zong en God had hem lief.

Beeld: Ilse de Deugd
Tekst: Paul Wansink

Kerk in beeld