Coronavirus maatregelen

Actuele informatie over de maatregelen die de Grote Kerk Dordrecht heeft getroffen voor het bijwonen van kerkdiensten.

Invulling kerkdiensten vanaf 17 januari

Beste gemeenteleden,

Opnieuw hebben we een moeilijk besluit moeten nemen. Na de mededelingen van het kabinet van afgelopen dinsdag werd al duidelijk dat we weer een zware tijd tegemoet gaan. Uit de woorden van de premier sprak zeer grote zorg over de dreigende situatie rond de mutatie van het virus. De beelden uit London en Ierland spreken helaas voor zich. Vanuit het landelijke bestuur van de PKN kwam daarbij de klemmende oproep aan de plaatselijke kerken om in elk geval niet meer te zingen in de diensten, ook niet met een kleine groep.

Na intensief overleg zijn we tot de conclusie gekomen dat het verstandig is om vanaf aanstaande zondag 17 januari de kerkdiensten weer geheel online plaats te laten vinden en tevens niet meer te zingen. Dat betekent dus geen gemeentezang door enkele cantorijleden en geen kerkgangers, ook geen dertig. Onze overtuiging is eensgezind: met pijn in het hart rest ons niets anders dan terug te gaan naar de situatie van begin maart 2020; diensten zonder gemeentezang en zonder gemeenteleden. We moeten nu echt alles doen wat in ons vermogen ligt om te zorgen dat het virus zich zo min mogelijk verspreidt. De dreigende komst van ‘de Engelse variant’ en de grote zorg die daaromtrent leeft bij de overheid is voor ons een niet te negeren signaal.

De verwachting is dat dit besluit in elk geval geldt voor de periode tot en met 9 februari, de datum dat de huidige lockdown afloopt. We volgen de ontwikkelingen nauwgezet en zullen u zo spoedig mogelijk informeren als de situatie verandert.

Ik wil tot slot nog een keer onderstrepen dat het ook mij zwaar valt te moeten besluiten dat de diensten in onze Grote Kerk vanaf zondag weer alleen online zijn te volgen. Een kerk is een levende gemeenschap, het lichaam van Christus. Maar dat beeld van een lichaam wijst ook in een richting: als er enkele leden van het lichaam lijden, dan lijdt heel het lichaam mee volgens Paulus. Daarom treft het lijden ons allemaal vanwege het risico dat de zwakkeren onder ons lopen. Overigens niet alleen onder
ons natuurlijk, maar in de hele samenleving. Hier hebben we als kerk een voorbeeldfunctie. Tegelijk geeft het beeld van het lichaam van Christus me vertrouwen. Immers, wij zijn en blijven één in Hem en Hij leeft. Laten we dat toch maar niet vergeten.

Van een afstand een liefdevolle groet,

Namens het moderamen,
ds. P.L. Wansink

YouTube en kerkomroep

De diensten blijven te volgen via YouTube en kerkomroep:

  • met beeld via ons YouTube-kanaal
  • of zoals altijd via de kerkomroep (download de app ‘kerkomroep’ op uw tablet of telefoon, of stem af op kerkomroep.nl (de site heeft een veel kleinere capaciteit dan de app). 

Wanneer u de livestream beluistert via tablet of telefoon, adviseren wij voor het beste geluid gebruik te maken van oortjes of een bluetooth-luidspreker.

Liturgie

Op deze website is per dienst de liturgie te vinden. Na elke dienst wordt dit document vervangen door een liturgie met een samenvatting van de preek.

​U wordt verzocht dit bericht zoveel mogelijk door te geven aan gemeenteleden uit uw kennissenkring. Via de website en de ons bekende e-mailadressen zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.