Veertigdagentijd 2021

Het thema van Kerk in Actie is komende Veertigdagentijd: 
“Ik ben er voor jou”
zeven keer barmhartigheid 

Er zijn veel mensen die wachten op een warm woord, een goede daad, een beetje barmhartigheid. Sommigen wonen in Moldavië, anderen in Libanon. Weer anderen in Indonesië, Zuid-Afrika of bij ons om de hoek.
In de Veertigdagentijd staan we stil bij barmhartigheid: de hongerigen eten en de dorstigen drinken geven, de naakten kleden, de vreemdelingen onderdak bieden, de zieken verzorgen, de gevangenen bezoeken en de doden begraven. Jezus gaf zijn leven en stond op uit de dood. De hoop die dát geeft, geven we door: door barmhartig te zijn en goed te doen. Samen zijn we de kerk in actie. Doe mee!

U kunt op verschillenden manieren bijdragen aan Kerk in Actie. In deze 40-dagentijd staat de vastenpot weer bij de ingang van de kerk. De opbrengst is bestemd voor Kerk in Actie. Ook kunt u, indien u dit wenst, uw bijdrage overmaken op het u bekende rekeningnummer: NL37 INGB 0000657305 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente o.v.v. vastenpot. Dit geldt uiteraard ook voor de inhoud van spaardoosjes.