Start Actie Kerkbalans 2023

Op zaterdag 14 januari a.s. gaat de nieuwe Actie Kerkbalans (AKB) 2023 van start. Ook dit jaar gaat een aantal gemeenteleden op stap om de AKB-envelop met het verzoek om een financiƫle bijdrage voor de Grote Kerk Gemeente bij u langs te brengen en de retourenvelop ongeveer een week later weer bij u op te halen. Gemeenteleden die verder van Dordrecht wonen, zullen de AKB- envelop per post ontvangen.


De Actie Kerkbalans is de grootste inkomstenbron voor financiering van activiteiten in en vanuit onze gemeente en voor financiering van de kosten (o.a. onderhoud gebouw en loonkosten).


Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2023 is heel belangrijk. Voor dit jaar is vooral de sterke stijging van de energiekosten een groot zorgpunt. Dit ondanks de maatregelen die we hebben getroffen. De mogelijkheden voor verduurzaming in onze monumentale kerk zijn uiteraard beperkt.


We hopen dan ook van harte dat u bereid bent om een ruimhartige bijdrage aan deze Actie Kerkbalans 2023 te geven. Alvast heel hartelijk dank hiervoor!