Oogstdankdienst en voedselpakketten

Op zondag 5 november vieren we in de Grote Kerk de Oogstdankdienst. Wij willen mensen die in of op de rand van de armoede leven laten delen in onze dankbaarheid en welvaart. Op zondag 29 oktober zal er een doos staan bij de ingang waar u adressen in kunt doen voor wie een pakket goed kan gebruiken. Denk daarbij niet alleen aan mensen van onze kerkelijke gemeente. Graag bij het doorgeven van een adres ook uw eigen naam vermelden. Het is namelijk de bedoeling dat u het pakket zelf bezorgt, omdat u betrokkenen het beste kent.
Op zaterdag 4 november kunt u tussen 10.30 en 12.00 uur houdbare levensmiddelen inleveren in de wijkzaal zodat er pakketten kunnen worden samengesteld. Vóór de dienst op 5 november zondagochtend is er ook een mogelijkheid om levensmiddelen in te leveren. Er zal ook een collectebus staan voor wie een financiële bijdrage wil geven. Als we meer dan voldoende levensmiddelen en geld hebben ontvangen delen we dit met de voedselbank in Dordrecht.