Psalmen anders in Grote Kerk

De 150 Psalmen vormen een Bijbelboek. In de synagoge en in de kerk worden deze psalmen vanouds gezongen. In protestantse kerken worden sinds de zestiende eeuw vooral de ‘strofische psalmen’ gezongen: de Bijbeltekst in rijmvorm en ingedeeld in strofen. In 1773 werden de psalmen opnieuw berijmd. In een deel van kerkelijk Nederland wordt deze berijming nog altijd gebruikt.

De 150 psalmen – in de nieuwere berijming van 1968 – zijn volledig opgenomen in het Liedboek – Zingen en bidden in huis en kerk dat in 2013 verscheen. Tussen de psalmen zijn verschillende andere liederen ingevoegd die gebaseerd zijn op de psalmen. Een bekend voorbeeld is lied 23b: De Heer is mijn Herder. Ook zijn er sub-nummers van de psalmen met een onberijmde tekst die vaak in wisselzang tussen koor en gemeente wordt gezongen. In 2022 verscheen de bundel Psalmen anders met een aanvulling op deze psalmvormen. In deze bundel is dezelfde sub-nummering gehanteerd als in het liedboek-2013. De bundel wordt intussen in veel kerken gebruikt.

Catrien Posthumus Meyjes

Het 250-jarig bestaan van de psalmen-1773 was voor de Grote Kerk Gemeente aanleiding tot een serie leerhuisavonden. Een veertigtal gemeenteleden en andere belangstellenden heeft zich aangemeld voor dit leerhuis. De serie wordt op muzikale wijze afgesloten op maandagavond 11 maart van 20.00 tot 22.00 uur in het Mariakoor van de Grote Kerk in Dordrecht. Ds. Roel A. Bosch uit Zeist is eindredacteur van de bundel Psalmen anders. Hij zal een aantal psalmversies inhoudelijk toelichten. Catrien Posthumus Meyjes, cantrix van de Grote Kerk, studeert deze psalmen in, waarna ze gezongen worden met begeleiding van stadsorganist Cor Ardesch. Ook in andere kerken in Nederland zijn dergelijke avonden georganiseerd. 

Omdat deze avond mogelijk ook interessant is voor belangstellende gemeenteleden, zangers, cantores en anderen in Dordrecht en wijde omgeving nodigt de Grote Kerk Gemeente ook hen van harte uit. De toegang is gratis. Tijdens de pauze is er koffie en thee. Boekhandel Present is aanwezig met een boekentafel. De verschillende uitgaven van Psalmen anders zijn te koop evenals andere boeken over de Psalmen. Wilt u de avond bijwonen? Meldt u zich dan per e-mail aan via k.bax@grotekerk-dordrecht.nl.

Leerhuis Psalmen anders Roel Bosch
Roel Bosch