WAARDE – BONNEN

Ons Kerkkantoor geeft al vele jaren collectebonnen uit, mogelijk dat u daarvan ook gebruik maakt.

De collectebonnen zijn ook nog steeds een waardevol deel van de inkomsten uit de collecten.

Daarom willen we het uitgeven van de collectebonnen ook in de toekomst voortzetten.

Daarbij passen we nu, na acht jaar, wel het bedrag van de bonnen wat aan.

Dit doen we met een afgeronde verhoging van 8%, dus met 1% voor ieder jaar sinds de vorige verhoging.

Daarmee krijgen we de volgende nieuwe bedragen, met tussen haakjes de oude bedragen:

– bon €0,60, heel vel €12,00 (was 0,55 en 11,00);

– bon €1,20, heel vel €24,00 (was 1,10 en 22,00);

– bon €1,80, heel vel €36,00 (was 1,65 en 33,00);

– bon €3,00, heel vel €60,00 (was 2,75 en 55,00).

De bonnen met de nieuwe bedragen worden vanaf aanstaande 01 maart uitgegeven door het Kerkkantoor.

Bonnen met de oude bedragen zijn vanaf dan niet meer te bestellen of te leveren.

Maar heeft u persoonlijk nog een “grote voorraad” van de oude collectebonnen, deze kunt u uiteraard gewoon blijven gebruiken voor de collecten.

Houd u met de betalingen (ook de automatische betalingen) rekening met deze aanpassing?

Tot slot: de bedragen van de collectebonnen wijzigen (door inflatie), de waarde daarvan blijft.

College van Kerkrentmeesters HGD