Gebed en moderne muziek

Een bijzondere avond op woensdag 5 juni. Ds. Severien Bouman verzorgt de inleiding. Informatie en luisteren wisselen elkaar af. Juist de combinatie van deze twee geeft diepgang.

Componisten die muziek bij gebeden geschreven hebben, zijn onder meer Henryck Gorecki, Olivier Messiaen, Karl-Heinz Stockhausen en Arvo Pärt..

De avond wordt gehouden in de wijkzaal van de Grote Kerk. Aanvang 20.00 uur