NIEUWE PREDIKANT GROTE KERK GEMEENTE

Ds. Idelette Otten wordt de nieuwe predikant van de Grote Kerk Gemeente. Op 13 maart jl. berichtte ds. Otten aan de kerkenraad dat zij het op 6 maart jl. door de kerkenraad uitgebrachte beroep met vreugde aanneemt. In haar bericht gaf ds. Otten aan dat zij het als een geschenk ervaart om de Grote Kerk Gemeente te mogen dienen.
In de mededeling aan de gemeente over het aangenomen beroep op zondag 17 maart jl. gaf Joke van der Klooster (voorzitter kerkenraad Grote Kerk Gemeente (GKG)) aan dat de kerkenraad zeer verheugd is over de komst van ds. Otten als nieuwe predikant.
Idelette Otten is de opvolger van ds. Paul Wansink, die in 2023 een beroep aanvaardde van de Protestantse Gemeente Lochem.  Ds. Otten (60) was eerder (1992-2010) verbonden aan de Hervormde Gemeente Enkhuizen. Vanaf 2010 tot heden is ds. Otten in dienst van de Protestantse Gemeente Vleuten – De Meern, als predikant van de Torenpleinkerk in Vleuten.
Ds. Otten heeft aangegeven zich thuis te voelen bij wat de Grote Kerk Gemeente vraagt van een predikant en dat zij hoopt met haar liefde voor kerk en theologie en haar ervaring van 32 jaar fulltime predikantschap van waarde te kunnen zijn voor de gemeente.
Na afloop van de ochtenddienst op 17 maart jl. vond een eerste kennismaking plaats tussen de gemeente en ds. Otten. In gesprek met ds. Dick Steenks (consulent GKG in deze vacatureperiode) vertelde ds. Otten – zelf dochter van een predikant – onder meer over haar keuze om predikant te worden, de inhoud van haar predikantschap en haar motivatie om de stap te maken naar de Grote Kerk Gemeente. Aansluitend was er voor gemeenteleden gelegenheid om informeel nader kennis te maken.
In de komende periode zullen de laatste formaliteiten, de verhuizing van ds. Otten en haar echtgenoot naar de pastorie en de intrede worden voorbereid. De intrededienst van ds. Otten als nieuwe predikant van de Grote Kerk Gemeente zal plaatsvinden op zondagmiddag 23 juni a.s.