Aantal hulpvragen voor HiP Dordrecht neemt toe

Help ook helpen!

Steeds meer mensen in Dordrecht vragen hulp via HiP. Tot juni 2010 kwamen al 43 hulpvragen binnen. In 2009 was het totaal aantal hulpvragen in Dordrecht 50.De helpdesk van stichting HiP (Hulp in Praktijk) ziet ook een stijgende lijn in het aantal hulpvragen dat landelijk binnenkomt. Dit jaar kwam tot nu toe 26% hulpvragen meer binnen dan tot dezelfde periode in 2009. Zo’n 40% van de hulp die geboden wordt is structureel. Dat betekent dat mensen in nood maandenlang, soms wel jaren, worden geholpen.

Steeds meer mensen in nood doen dus een beroep op vrijwilligers uit de kerken in Dordrecht. Dat is mooi om te zien: mensen worden geholpen en christenen kunnen uitdelen van Jezus’ liefde. HiP helpt daar waar gebrek is aan sociaal netwerk, gezondheid en / of financiële middelen. De hulp wordt verleend namens de eigen kerk!
Ook helpen?

Dat kan op verschillende manieren. Natuurlijk is aanmelden als hulpbieder een hele mooie mogelijkheid! Hoe meer kerkleden beschikbaar zijn, hoe meer vragen HiP aan kan nemen. Bepaal zelf welke hulpcategorieën en welk aantal uren geschikt zijn. Aanmelden kan via www.stichtinghip.nl of door te bellen naar 030-7524250.

Het is ook mogelijk om HiP-ambassadeur te worden. Een ambassadeur geeft HiP meer naamsbekendheid in Dordrecht. Dat kan al door posters en flyers te verspreiden bij bijvoorbeeld huisartsenpraktijken, supermarkten, buurtcentra etc. Helpt u mee? Bel 030-7524200 voor meer informatie.

Natuurlijk is er ook geld nodig om de dienstverlening van HiP aan de kerken mogelijk te maken. Een gift kan worden overgemaakt op rekeningnummer 499.30.44.11 t.n.v. Stichting HiP te Zeist. Er zijn ook mogelijkheden voor gerichte giften. Steunt uw winkel of bedrijf bijvoorbeeld liever een promotieactie in Dordrecht? Wij denken graag met u mee!

Tot slot willen we u vragen om te bidden voor HiP. Bid voor alle hulpbieders die op pad gaan, voor hulpvragers en voor het werk in de kerk en op het kantoor in Zeist.

Ook voor het nieuwe seizoen geldt: Helpen is HiP!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *