Overdracht panelen Sint Elisabethsvloed

In februari 2019 is een replica van een altaarstuk met panelen van de Sint Elisabethsvloed in de Grote Kerk geplaatst. De originele buitenpanelen van het altaarstuk maken deel uit van de collectie van het Rijksmuseum.
Op zaterdag 9 maart wordt de replica door de Vrienden van de Grote Kerk aan het kerkbestuur aangeboden.

 

Sint Elisabethsvloed

In de nacht van 18 op 19 november 1421, de naamdag van de heilige Elisabeth, overstroomden grote delen van Holland. Vooral de omgeving van Dordrecht werd door deze ramp zwaar getroffen: vele dorpen gingen ten onder en vele mensen vonden de dood.
Ter herinnering aan de ramp van 1421 gaven de inwoners van het verdronken dorp Wieldrecht de opdracht een altaarstuk te vervaardigen.

De panelen

Op de buitenpanelen werd de ramp afgebeeld, links het veilige Dordrecht en met rechts de dijkdoorbraak. De panelen zijn tot 1572 in de Grote Kerk in Dordrecht te zien geweest. De panelen verhuisden na de reformatie, eerst naar de Sint Christoffeldoelen in Dordrecht en enkele jaren later naar het voormalige Augustijnenklooster. Daar bleven ze tot ze in 1801 verkocht werden. Het middenpaneel was inmiddels verdwenen.
In 1933 werden de panelen aangekocht door het Rijksmuseum.

Voordracht dijkdoorbraken & liefdadigheid na de vloed

Dr Paul Visser, als universitair hoofddocent verbonden aan de TU Delft, zal tijdens de overdracht een voordracht verzorgen over de St. Elisabethsvloed en de gevolgen voor de omgeving. De heer Visser heeft veel onderzoek gedaan naar dijkdoorbraken en stromingen.
Ook zal dr Hanneke van Asperen, als docent heuristiek verbonden aan de Radboud Universiteit, een voordracht houden. Zij zal de nadruk leggen op de sociaal-religieuze context van de panelen. Hierbij lijkt de rol van Dordrecht in de nasleep na de vloed van groot belang te zijn.
Het programma zal muzikaal omlijst worden door stadsorganist Cor Ardesch.
Praktische informatie:
plaats Grote Kerk
datum 14:00 h
tijd 9 maart 2019
toegang € 2,00 (Vrienden van de Grote Kerk op vertoon lidmaatschapskaart: gratis)
Er is geen aanmelding vereist.

Lees meer

Inzamelactie voor voedselbank tijdens kerstnachtdienst

Maandagavond 24 december begint om 23:30 uur traditiegetrouw de kerstnachtdienst. Ondanks de kou (neem een extra trui mee!) is deze dienst één van de hoogtepunten van het jaar. Voor de collecte tijdens de dienst wordt altijd een aansprekend doel gekozen dat dicht bij de gemiddelde Dordtenaar staat. Dit jaar is dat de voedselbank, die door het wegvallen van een paar sponsoren in zwaar weer verkeert. Het is zelfs de vraag of alle adressen van een passend voedselpakket kunnen worden voorzien voor de kerst. Neem daarom naast een extra trui ook wat extra collectegeld mee én eventueel houdbare levensmiddelen! Die kunt u vóór de dienst in de kerk inleveren (direct links na binnenkomst in de grote ruimte). De voedselbank is vooral blij met aardappels, soep (in zak, blik of droog), pasta en rijst, houdbare pastasaus of saus voor bij rijst en houdbaar broodbeleg (chocopasta, pindakaas etc.). De voedselbank geeft geen alcoholica aan haar klanten, die kunt u dus ook thuis laten. Ook als u naar de kinderkerstnachtdienst gaat om 19:00 uur kunt u levensmiddelen doneren, zowel vóór als ná de dienst. Kijk thuis dus wat u kunt missen en neem het mee naar de kerk, dan kunnen we weer een mooie opbrengst aan de voedselbank overhandigen!

Als u niet in de gelegenheid bent naar de diensten te gaan kunt u de voedselbank ook steunen door een gift te storten op rekening NL 29 RABO 0126220395, t.n.v. Voedselbank Dordrecht.

Lees meer

Muzikale Intermezzo’s tijdens de Kerstmarkt

De Grote Kerk is deze winter geopend vanwege de 400 jarige herdenking van de Dordtse Synode. Zo ook tijdens de kerstmarkt op 14, 15 en 16 december. Entree is normaal € 2,-, maar tijdens de kerstmarkt slechts € 1,- per persoon en tot 13 jaar gratis. U kunt alleen contant betalen, liefst gepast, om de doorstroming zo goed mogelijk te laten verlopen.

U kunt binnen onder andere genieten van een prachtige tentoonstelling van Henk Helmantel, de grote kerststal, de grote kerstboom, muziek, het uitzicht vanaf de toren (€ 1,- per persoon en tot 13 jaar € 0,50). Voor een toiletbezoek is de bijdrage € 0,50.

Naar aanleiding van diverse verzoeken hebben we er dit jaar voor gekozen om de vele duizenden bezoekers te trakteren op diverse soorten muziek.

Nagenoeg elk uur zullen diverse koren, violisten, pianisten, trompettisten en Cor Ardesch een Muzikaal Intermezzo verzorgen. Het programma hiervan treft u hieronder aan. Ook is de schitterende expositie van Helmantel te bezichtigen.

Voor iedereen een extra reden om tijdens de Kerstmarkt naar de Grote Kerk te komen. Weet u van harte welkom en geniet van prachtige muziek!

Openingstijden Grote Kerk:
vrijdag 10.00-20.00 uur
zaterdag 10.00-20.00 uur
zondag 12.00-16.00 uur

Programma:
vrijdag 14 december
15.00 - Cor Ardesch speelt op het Kam-orgel
16.00 - Cor Ardesch speelt op het Kam-orgel
17.00 - Cor Ardesch speelt op het Kam-orgel
18.00 - Jedidja van Leeuwen speelt viool
19.00 - Kees Kraaijeveld speelt piano, Jean Paul Lagendijk en Lean Besseling spelen trompet
zaterdag 15 december
10.00 - Leerlingenensemble MOC Dubbelsteyn
13.00 - Cor Ardesch bespeelt het Bach-orgel
14.00 - Close 4 You zingt
15.00 - Cor Ardesch bespeelt het Bach-orgel
16.00 - Close 4 You zingt
17.00 - Double Sound zingt
19.00 - Roderik Rot & Arianne in ‘t Veld spelen viool
zondag 16 december
10.00-12.00 - Kerkdienst
14.00 - Girls Choir van Koorschool Dordrecht
15.00 - Muziekschool Dordrecht speelt op piano

Op 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de kerk gesloten. Graag tot ziens! Wij wensen u hele fijne feestdagen toe.

 

Kerstconcert in de Grote Kerk te Dordrecht

Ter afsluiting van haar 25-jarig jubileum nodigt het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor “PRAISE HIM’ onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart u uit om met haar het inmiddels befaamde ‘Kerstfeest in de Grote Kerk’ te Dordrecht te komen vieren op 22 december 2018. Medewerking wordt verleend door Harry Hamer, orgel, Ronald IJmker, vleugel, en Noortje van Middelkoop, panfluit. Achter de koorhekken zal weer een groot projectiescherm opgesteld staan, zodat u niets hoeft te missen. Na afloop worden de bezoekers traditioneel onthaald met Glühwein of warme chocolademelk. Het concert begint om 19.30 uur en de toegang is € 10,--, uw kinderen tot 14 jaar zijn gratis. Kaarten via:
06 5134 2620, info@praisehim.nl of www.praisehim.nl. Ondanks dat de kerk onverwarmd is, zullen er hartverwarmende klanken te horen zijn.

 

Lees meer

Programma 400 jaar Dordtse Synode

Van 1 t/m 13 november is de Grote Kerk en de toren gesloten voor bezoekers. Dit is ter voorbereiding van de winteropenstelling in verband met de herdenking van Synode 1618-1619, ook wel genoemd de Ode aan de Synode.

De activiteiten rondom de Ode aan de Synode starten met een Koninklijk bezoek op
10 november aan de Augustijnenkerk en het Hof.

In de Grote Kerk vinden in de periode november 2018 t/m mei 2019 diverse activiteiten plaats:
- 11 november 2018 een gezamenlijke dienst met Remonstrants Nederland;
- 13 november 2018 voordracht over de Dordtse Leerregels;
- 24 november 2018 t/m 26 mei 2019 tentoonstelling Helmantel;
- concertserie 'De synode en muziek' met concerten op 1 december 2018, 5 januari 2019,
2 februari 2019, 2 maart 2019 en 6 april 2019.

Vanaf 14 oktober is de Grote Kerk ook te bezichtigen met behulp van een Mediatour. Hiermee kunt u de verhalen van de Grote Kerk beluisteren waardoor de beleving van uw bezichtiging nog mooier wordt. U kunt met de Mediatour een route volgen of gewoon “dwalen” door de Grote Kerk en ter plekke de informatie oproepen en beluisteren.

Vanaf 14 november 2018 t/m 31 maart 2019 is de kerk voor bezoek geopend van woensdag t/m zondag van 12.00 tot 16.00 uur. De toren is op die dagen te beklimmen van 12.00 tot 15.30 uur. Op deze website vindt u meer informatie over rondleidingen, audiotour en toegangsprijzen.

 

Lees meer

Presentatie CD samenzang Grote Kerk Gemeente

Vrijdag 12 oktober 2018 om 20.00 uur

De Grote Kerk gemeente als levende en zingende gemeente presenteren tijdens de Synode herdenking, dat is de opzet van de CD-opname, die plaatsvond afgelopen 17 april.
Met een grote en enthousiaste groep zingende gemeenteleden hadden wij toen een prachtige avond.
In een verstilde kerk, met gezeefd avondlicht mooie liederen zingen.
Met prachtige begeleidingen. Geconcentreerd en samen. Betekenisvol.
Inmiddels is het najaar en komt de beloofde CD-presentatie eraan.
Noteert u vrijdagavond 12 oktober 20.00 uur in de Grote Kerk.
Er zal die avond het een en ander worden verteld over de totstandkoming van de CD, er zal gemusiceerd en zeker ook samen gezongen worden.
En u kan de CD uiteraard na afloop kopen (voor degenen die aan de opname hebt meegewerkt mét de kortingsbon).
Cor Ardesch en ondergetekende willen u hiervoor van harte uitnodigen.

Catrien Posthumus Meyjes

Lees meer

Debat in de stad

In debat over toenemende robotisering en ‘klussenwerkers’

Op donderdag 20 september vindt om 20.00 uur opnieuw een ‘Debat in de Stad’ plaats. In de Grote Kerk van Dordrecht geeft arbeidssocioloog dr. Fabian Dekker een voorzet tot het debat over de gevolgen van de toenemende robotisering voor mens en maatschappij.

Dr. Fabian Dekker is schrijver van het recent verschenen boek ‘Het midden weg?‘ over de impact van nieuwe technologie op het werk. Wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen hebben grote gevolgen voor het werk, vaardigheden van mensen en de omgang met elkaar. Steeds meer dagelijkse processen worden geautomatiseerd met behulp van robots. Medische ingrepen kunnen met robotica technieken worden uitgevoerd, zelfs aan de andere kant van de wereld.
In dit debat gaat het over ‘Toenemende Robotisering – zijn we in de toekomst allemaal klussenwerkers?’ waarbij technische ontwikkelingen en tegenstellingen worden besproken. Hoe (h)erkennen we de keuzevrijheden en grenzen aan ontwikkelingen? Worden we straks allemaal maaltijdbezorgers of andersoortige klussenwerkers? Wat zijn de gevolgen voor de samenleving? Wat is de situatie in Dordrecht? Hans Berrevoets zoekt als debatleider de antwoorden op deze vragen. Muzikaal intermezzo wordt verzorgd door leerlingen van de talentklas van ToBe.
Kom ook meedenken en meepraten! Vanaf 19.30 uur staat de deur open aan de Lange Geldersekade 2. De toegang is gratis; na afloop een collecte voor de gemaakte kosten.

 

 

De inleider van het debat van 20 september Fabian Dekker promoveerde op onderzoek naar de gevolgen van flexibilisering van de arbeidsmarkt voor sociale zekerheid (2011). Hij publiceerde onder andere de boeken ‘En toen waren er zzp’ers’, ‘Bankzitten’ en 'Het Midden Weg?'. Vanuit zijn verbondenheid aan het Regioplan Beleidsonderzoek doet hij onderzoek naar flexibilisering van arbeid, technologische ontwikkeling, arbeidsmobiliteit en jeugdwerkloosheid.
Sinds 2017 worden vanuit het Platform Dordtse Kerken en het Humanistisch Verbond (Drechtsteden & omgeving) onder de noemer 'Debat in de stad', stadsdebatten georganiseerd, waarin actuele maatschappelijke thema's besproken worden. Het debat is bedoeld als plek van ontmoeting en meningsvorming met en tussen stadgenoten. Het kan zo vooroordelen bestrijden.
Eerdere thema's dit jaar waren "de grenzen van de participatiesamenleving" met als inleider prof. dr. Margo Trappenburg en "voltooid leven" met als inleiders de geriater uit het Albert Schweitzer ziekenhuis dr. Mellegers en SCEN arts dr. Rovers.

 

Lees meer

Vondst kapitelen

De kosters van de Grote Kerk hebben onlangs op de zolder van het Vuurhuis vier kapitelen gevonden. Deze kapitelen vormden het bovenstuk van de pilaren onder het orgelbalkon van het Zuidertransceptorgel. Dit orgel bevond zich aan de kant van de Pottenkade, rechts van de huidige toiletten. Ze stammen uit ongeveer uit het jaar 1614. Sinds zaterdag 21 juli zijn de drie mooiste exemplaren te bewonderen op de vitrines nabij de ingang.

Lees meer