Gemeentezang CD

Zing een nieuw lied

Zoals bekend namen wij in april vorig jaar onze gemeentezang CD op en werd deze half oktober gepresenteerd.
Afgelopen januari verscheen er over deze CD een recensie van Henk Vermeulen in het Reformatorisch Dagblad. Het is de moeite waard is om deze aan u door te spelen, omdat de recensent 'gehoord' heeft wat een mooi resultaat er is bereikt. In de volle samenwerking tussen gemeente, opname-technicus en kerkmusici.

Ik geef u hier een citaat:
“Deze opname verdient een compliment voor de mooie balans tussen orgel en samenzang. En wat die samenzang betreft: het luistergenot stijgt sterk als de zang goed geleid wordt (…) en verdubbelt als organist en dirigent goed op elkaar zijn ingespeeld. Oude psalmen en gezangen, als een nieuw lied voor God.”

 

Lees meer

Vacaturebank

Vrijwilligers gezocht voor 3 uur per twee weken

WIJ ZIJN EEN OPEN KERK EN ONTVANGEN JAARLIJKS MEER DAN 60.000 BEZOEKERS IN EEN MAJESTUEUS GEBOUW. ONS DOEL IS DAT DEZE BEZOEKERS EEN GOEDE HERINNERING OVER-HOUDEN AAN DE GROTE KERK ÉN DAT ZE EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN HET BEHOUD ERVAN. DAT DOEN WE DOOR GOED GASTHEER/-VROUW TE ZIJN, DOOR INFORMATIE TE VERSTREKKEN, DOOR RONDLEIDINGEN TE VERZORGEN, DOOR PRODUCTEN AAN TE BIEDEN, DOOR EEN BIJ-DRAGE TE VRAGEN, ETC. OM ONS TEAM TE VERSTERKEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS.

VRIJWILLIGER ONTMOETINGSGROEP
O.A. DINSDAGMIDDAG, WOENSDAG, VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAGMIDDAG
WAT GA JE DOEN:
Je bent een vraagbaak voor bezoekers aan de Grote Kerk;
Je houdt toezicht in de kerk;
Je zorgt ervoor dat alles klaar staat als de bezoekers komen;
Je ondersteunt zo nodig de balie en winkel.

VRIJWILLIGER INFORMATIEBALIE
O.A. WOENSDAGMORGEN, ZATERDAGMORGEN EN ZATERDAGMIDDAG
WAT GA JE DOEN:
Je ontvangt de bezoekers en verkoopt kaartjes, folders en kaarten;
Je biedt de mediatour aan;
Je geeft informatie aan de bezoekers;
Je neemt de telefoon aan;
Je maakt aan het eind van de dag de kas op.

VRIJWILLIGER KOFFIEKAMER
O.A. ZATERDAG
WAT GA JE DOEN:
Je verzorgt koffie en thee voor de gasten in de koffiekamer;
Je geeft informatie over de Grote Kerk als dat gevraagd wordt;
Je zorgt ervoor dat de keuken opgeruimd blijft.

VRIJWILLIGER WINKEL
O.A. VRIJDAGMORGEN EN ZATERDAGMIDDAG
WAT GA JE DOEN:
Je verkoopt de artikelen in de winkel en bedient de kassa;
Je geeft informatie aan de bezoekers;
Je helpt zo nodig de informatiebalie;
Je maakt aan het eind van de dag de kas op en sluit je de kassa af.

WAT ZOEKEN WE:
Een goede gastvrouw/-heer die de mensen vriendelijk ontvangt en te woord staat;
Een prettige collega;
Als je Engels en/of Duits verstaat/spreekt is dat een voordeel voor jezelf;
Iemand die bekend is met “kerk zijn” want dat kan prettig zijn in contact met bezoe-kers;
Iemand die zelfstandig kan werken;
Voor jezelf is het het beste dat je nog voldoende vitaal bent om dit werk te kunnen doen;

WAT BIEDEN WE:
Een prettige werkomgeving;
Jaarlijks enkele bijeenkomsten met de vrijwilligers;
Zelfstandig werk;
Vrijwilligerspas.

WIE KAN INFORMATIE GEVEN:
ONTMOETINGSGROEP:
DHR. F.J. HIEMSTRA. TEL. 078-6137650 fjhiemstra@hetnet.nl

INFORMATIEBALIE:
MW. M.J. HIEMSTRA. TEL. 078-6137650 fjhiemstra@hetnet.nl

WINKEL:
MW. L. WIFFERS TEL. 078-6999154 lindapieternella@gmail.com

KOFFIEKAMER:
MW. C. AARNOUDSE TEL. 078-6147520 corrie@aarnoudse.net

HEEFT U BELANGSTELLING OF WILT U MEER WETEN DAN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET EEN VAN DE BOVENSTAANDE PERSONEN. U KUNT OOK HET FORMULIER OP DE WEBSITE INVULLEN.

 

Lees meer

Wijdekerk

Wij staan vermeld op

www.wijdekerk.nl

De Grote Kerk is toegevoegd aan de kaart van Stichting Wijdekerk.
Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT’er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT’ers.
Zij willen laten zien hoe LHBT’ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren en roepen mensen daarom op hun persoonlijke ervaringen te delen.
Daarnaast vragen ze kerken op inzage te geven in de mate waarin LHBT’ers als volwaardig gemeentelid worden geaccepteerd. Deze gegevens worden gebruikt om de kerken toe te voegen aan de kaart.

Lees meer

Overdracht panelen Sint Elisabethsvloed

In februari 2019 is een replica van een altaarstuk met panelen van de Sint Elisabethsvloed in de Grote Kerk geplaatst. De originele buitenpanelen van het altaarstuk maken deel uit van de collectie van het Rijksmuseum.
Op zaterdag 9 maart wordt de replica door de Vrienden van de Grote Kerk aan het kerkbestuur aangeboden.

 

Sint Elisabethsvloed

In de nacht van 18 op 19 november 1421, de naamdag van de heilige Elisabeth, overstroomden grote delen van Holland. Vooral de omgeving van Dordrecht werd door deze ramp zwaar getroffen: vele dorpen gingen ten onder en vele mensen vonden de dood.
Ter herinnering aan de ramp van 1421 gaven de inwoners van het verdronken dorp Wieldrecht de opdracht een altaarstuk te vervaardigen.

De panelen

Op de buitenpanelen werd de ramp afgebeeld, links het veilige Dordrecht en met rechts de dijkdoorbraak. De panelen zijn tot 1572 in de Grote Kerk in Dordrecht te zien geweest. De panelen verhuisden na de reformatie, eerst naar de Sint Christoffeldoelen in Dordrecht en enkele jaren later naar het voormalige Augustijnenklooster. Daar bleven ze tot ze in 1801 verkocht werden. Het middenpaneel was inmiddels verdwenen.
In 1933 werden de panelen aangekocht door het Rijksmuseum.

Voordracht dijkdoorbraken & liefdadigheid na de vloed

Dr Paul Visser, als universitair hoofddocent verbonden aan de TU Delft, zal tijdens de overdracht een voordracht verzorgen over de St. Elisabethsvloed en de gevolgen voor de omgeving. De heer Visser heeft veel onderzoek gedaan naar dijkdoorbraken en stromingen.
Ook zal dr Hanneke van Asperen, als docent heuristiek verbonden aan de Radboud Universiteit, een voordracht houden. Zij zal de nadruk leggen op de sociaal-religieuze context van de panelen. Hierbij lijkt de rol van Dordrecht in de nasleep na de vloed van groot belang te zijn.
Het programma zal muzikaal omlijst worden door stadsorganist Cor Ardesch.
Praktische informatie:
plaats Grote Kerk
datum 14:00 h
tijd 9 maart 2019
toegang € 2,00 (Vrienden van de Grote Kerk op vertoon lidmaatschapskaart: gratis)
Er is geen aanmelding vereist.

Lees meer

Inzamelactie voor voedselbank tijdens kerstnachtdienst

Maandagavond 24 december begint om 23:30 uur traditiegetrouw de kerstnachtdienst. Ondanks de kou (neem een extra trui mee!) is deze dienst één van de hoogtepunten van het jaar. Voor de collecte tijdens de dienst wordt altijd een aansprekend doel gekozen dat dicht bij de gemiddelde Dordtenaar staat. Dit jaar is dat de voedselbank, die door het wegvallen van een paar sponsoren in zwaar weer verkeert. Het is zelfs de vraag of alle adressen van een passend voedselpakket kunnen worden voorzien voor de kerst. Neem daarom naast een extra trui ook wat extra collectegeld mee én eventueel houdbare levensmiddelen! Die kunt u vóór de dienst in de kerk inleveren (direct links na binnenkomst in de grote ruimte). De voedselbank is vooral blij met aardappels, soep (in zak, blik of droog), pasta en rijst, houdbare pastasaus of saus voor bij rijst en houdbaar broodbeleg (chocopasta, pindakaas etc.). De voedselbank geeft geen alcoholica aan haar klanten, die kunt u dus ook thuis laten. Ook als u naar de kinderkerstnachtdienst gaat om 19:00 uur kunt u levensmiddelen doneren, zowel vóór als ná de dienst. Kijk thuis dus wat u kunt missen en neem het mee naar de kerk, dan kunnen we weer een mooie opbrengst aan de voedselbank overhandigen!

Als u niet in de gelegenheid bent naar de diensten te gaan kunt u de voedselbank ook steunen door een gift te storten op rekening NL 29 RABO 0126220395, t.n.v. Voedselbank Dordrecht.

Lees meer

Muzikale Intermezzo’s tijdens de Kerstmarkt

De Grote Kerk is deze winter geopend vanwege de 400 jarige herdenking van de Dordtse Synode. Zo ook tijdens de kerstmarkt op 14, 15 en 16 december. Entree is normaal € 2,-, maar tijdens de kerstmarkt slechts € 1,- per persoon en tot 13 jaar gratis. U kunt alleen contant betalen, liefst gepast, om de doorstroming zo goed mogelijk te laten verlopen.

U kunt binnen onder andere genieten van een prachtige tentoonstelling van Henk Helmantel, de grote kerststal, de grote kerstboom, muziek, het uitzicht vanaf de toren (€ 1,- per persoon en tot 13 jaar € 0,50). Voor een toiletbezoek is de bijdrage € 0,50.

Naar aanleiding van diverse verzoeken hebben we er dit jaar voor gekozen om de vele duizenden bezoekers te trakteren op diverse soorten muziek.

Nagenoeg elk uur zullen diverse koren, violisten, pianisten, trompettisten en Cor Ardesch een Muzikaal Intermezzo verzorgen. Het programma hiervan treft u hieronder aan. Ook is de schitterende expositie van Helmantel te bezichtigen.

Voor iedereen een extra reden om tijdens de Kerstmarkt naar de Grote Kerk te komen. Weet u van harte welkom en geniet van prachtige muziek!

Openingstijden Grote Kerk:
vrijdag 10.00-20.00 uur
zaterdag 10.00-20.00 uur
zondag 12.00-16.00 uur

Programma:
vrijdag 14 december
15.00 - Cor Ardesch speelt op het Kam-orgel
16.00 - Cor Ardesch speelt op het Kam-orgel
17.00 - Cor Ardesch speelt op het Kam-orgel
18.00 - Jedidja van Leeuwen speelt viool
19.00 - Kees Kraaijeveld speelt piano, Jean Paul Lagendijk en Lean Besseling spelen trompet
zaterdag 15 december
10.00 - Leerlingenensemble MOC Dubbelsteyn
13.00 - Cor Ardesch bespeelt het Bach-orgel
14.00 - Close 4 You zingt
15.00 - Cor Ardesch bespeelt het Bach-orgel
16.00 - Close 4 You zingt
17.00 - Double Sound zingt
19.00 - Roderik Rot & Arianne in ‘t Veld spelen viool
zondag 16 december
10.00-12.00 - Kerkdienst
14.00 - Girls Choir van Koorschool Dordrecht
15.00 - Muziekschool Dordrecht speelt op piano

Op 2e Kerstdag en Nieuwjaarsdag is de kerk gesloten. Graag tot ziens! Wij wensen u hele fijne feestdagen toe.

 

Kerstconcert in de Grote Kerk te Dordrecht

Ter afsluiting van haar 25-jarig jubileum nodigt het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor “PRAISE HIM’ onder leiding van dirigent Jan Quintus Zwart u uit om met haar het inmiddels befaamde ‘Kerstfeest in de Grote Kerk’ te Dordrecht te komen vieren op 22 december 2018. Medewerking wordt verleend door Harry Hamer, orgel, Ronald IJmker, vleugel, en Noortje van Middelkoop, panfluit. Achter de koorhekken zal weer een groot projectiescherm opgesteld staan, zodat u niets hoeft te missen. Na afloop worden de bezoekers traditioneel onthaald met Glühwein of warme chocolademelk. Het concert begint om 19.30 uur en de toegang is € 10,--, uw kinderen tot 14 jaar zijn gratis. Kaarten via:
06 5134 2620, info@praisehim.nl of www.praisehim.nl. Ondanks dat de kerk onverwarmd is, zullen er hartverwarmende klanken te horen zijn.

 

Lees meer