Vrijwilligerswerk in de Grote Kerk

Wie de Grote Kerk bezoekt, wordt welkom geheten door een vrijwilliger.
Wie een vraag heeft over de kerk kan terecht bij een van de vrijwilligers die in de kerk loopt. Wie een boekje of iets anders kopen wil kan dat bij de vrijwilliger in de winkel doen. Wie tot slot een kopje koffie of thee wil kan dat krijgen bij de vrijwilligers in de koffiekamer.

Als de kerk open is, zijn er elke week ca. 60 vrijwilligers actief.
Dat zijn mensen die de bezoeker en de Grote Kerk een warm hart toedragen en die hun rol als gastheer of gastvrouw met plezier vervullen.

Lees meer

Hulp voor vluchtelingen

Vanuit de gemeente krijgt de diaconie verschillende vragen of en hoe zij spullen kunnen geven

voor vluchtelingen die naar Nederland zijn gekomen.

De inzameling van spullen wordt gecoördineerd door het Rode Kruis.

Via http://www.hulpvoorvluchtelingen.nl/index kunt u vinden waar behoefte aan is.

In Dordrecht is een vestiging op Dubbelsteijnlaan west 43, tel. 06 - 50 444 932.

Ook kunt u kleding afgeven via Dorcas. U kunt het op diverse locaties inleveren:

  • Jasmijnstraat 22, Dordrecht (op afspraak geopend; tel. 078-6131168)
  • Stevensweg 83, Dordrecht (container op oprit; geen afspraak nodig)
  • Meivogelhof 43, Dordrecht (op afspraak geopend; tel. 078-6119634)
  • Korenbloemstraat 13, Zwijndrecht (op afspraak geopend, tel. 078-6823554)
  • Dubbelweg 15, Zwijndrecht (op afspraak geopend, tel. 06-10316449).

Middaggebed

In het Mariakoor van de Grote Kerk te Dordrecht zal tijdens de maanden juni t/m september elke woensdag van 12.30 tot circa 12.45 uur een Middaggebed gehouden worden. Het is een kort maar zinvol moment midden in de week: met een Psalm, een enkel woord, muziek en gebed. Het is gericht op bezoekers van de kerk, maar ook op gemeenteleden of anderen die in de omgeving van de kerk wonen of werken.

Voorgangers van diverse kerken uit de binnenstad geven beurtelings leiding aan deze eenvoudige vieringen.

Er zijn altijd enkele tientallen aanwezigen en u mag zich van harte uitgenodigd weten om u daar bij te voegen wanneer u in de gelegenheid bent. Het is een viering rondom een Psalm, gebed, stilte, een enkel woord en muziek.

De Grote Kerk nodigt u voor het eerst uit op woensdag 1 juni 2016.

De Grote Kerk zoekt vrijwilligers

Behalve op maandag is De Grote Kerk de hele week open voor bezoekers die komen om even een kijkje te nemen in de kerk of om een kaarsje te branden.

Soms vragen ze om informatie, kopen wat of drinken een kopje koffie of thee.

Om dat allemaal te kunnen blijven doen zijn er veel vrijwilligers nodig.

Daarom zijn we steeds op zoek naar mensen die het leuk vinden en die tijd hebben om in De Grote Kerk een bijdrage te leveren aan de instandhouding van dit imposante en historische gebouw. Dat zijn de gastheren en gastvrouwen die de bezoekers ontvangen, zo nodig helpen, vragen beantwoorden of een gesprekje voeren.

De Grote Kerk is niet alleen van de kerkelijke gemeente maar van de hele gemeenschap van Dordrecht.

Dat betekent dat de vrijwilligers niet alleen uit de Grote Kerk gemeente hoeven te komen.

Echt eisen worden er niet gesteld aan de mensen maar het zou wel mooi zijn als je weet wat "kerk-zijn" inhoudt. Mocht je ook nog Engels, Duits of een andere taal beheersen dan is dat helemaal fijn. Dat is met name voor de bezoekers prettig maar ook voor de vrijwilliger zelf. Tenslotte gaat het erom dat de bezoeker zich welkom weet en dat de vrijwilliger het leuk vindt.

Mocht je belangstelling hebben, neem dan contact op met dhr. F. Hiemstra via de e-mail (fjhiemstra@hetnet.nl) of dhr. C.P van der Waal (c.waal63@upcmail.nl).

Hulp ontvangen of geven

Voor wie hulp kan gebruiken of dat wil geven

Wij allen kunnen in de situatie komen dat we tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Dat kan zijn in de vorm van helpende handen, een luisterend oor of materieel. Weet dan dat u er niet alleen voor hoeft te staan. In bijgevoegde verwijskaart staan diverse Dortse organisaties die u verder kunnen helpen.
Het kan ook zijn dat u er juist wilt zijn voor een ander. Bijvoorbeeld heeft u nog spullen over die u aan iemand wilt geven in plaats van weggooien. Of u bent bereid om uw handen uit de mouwen te steken voor een ander of om iemand te bezoeken die dat nodig heeft. In de verwijskaart kunt u zien hoe u kunt helpen.

Mocht u er niet goed uitkomen dan kunt u ook contact opnemen via diaconiegkd@gmail.com.

Aantal hulpvragen voor HiP Dordrecht neemt toe

Help ook helpen!

Steeds meer mensen in Dordrecht vragen hulp via HiP. Tot juni 2010 kwamen al 43 hulpvragen binnen. In 2009 was het totaal aantal hulpvragen in Dordrecht 50.De helpdesk van stichting HiP (Hulp in Praktijk) ziet ook een stijgende lijn in het aantal hulpvragen dat landelijk binnenkomt. Dit jaar kwam tot nu toe 26% hulpvragen meer binnen dan tot dezelfde periode in 2009. Zo’n 40% van de hulp die geboden wordt is structureel. Dat betekent dat mensen in nood maandenlang, soms wel jaren, worden geholpen.

Steeds meer mensen in nood doen dus een beroep op vrijwilligers uit de kerken in Dordrecht. Dat is mooi om te zien: mensen worden geholpen en christenen kunnen uitdelen van Jezus’ liefde. HiP helpt daar waar gebrek is aan sociaal netwerk, gezondheid en / of financiële middelen. De hulp wordt verleend namens de eigen kerk!
Ook helpen?

Dat kan op verschillende manieren. Natuurlijk is aanmelden als hulpbieder een hele mooie mogelijkheid! Hoe meer kerkleden beschikbaar zijn, hoe meer vragen HiP aan kan nemen. Bepaal zelf welke hulpcategorieën en welk aantal uren geschikt zijn. Aanmelden kan via www.stichtinghip.nl of door te bellen naar 030-7524250.

Het is ook mogelijk om HiP-ambassadeur te worden. Een ambassadeur geeft HiP meer naamsbekendheid in Dordrecht. Dat kan al door posters en flyers te verspreiden bij bijvoorbeeld huisartsenpraktijken, supermarkten, buurtcentra etc. Helpt u mee? Bel 030-7524200 voor meer informatie.

Natuurlijk is er ook geld nodig om de dienstverlening van HiP aan de kerken mogelijk te maken. Een gift kan worden overgemaakt op rekeningnummer 499.30.44.11 t.n.v. Stichting HiP te Zeist. Er zijn ook mogelijkheden voor gerichte giften. Steunt uw winkel of bedrijf bijvoorbeeld liever een promotieactie in Dordrecht? Wij denken graag met u mee!

Tot slot willen we u vragen om te bidden voor HiP. Bid voor alle hulpbieders die op pad gaan, voor hulpvragers en voor het werk in de kerk en op het kantoor in Zeist.

Ook voor het nieuwe seizoen geldt: Helpen is HiP!