Exposities

Belangrijke informatie voor bezichtiging van de kerk

Vanaf 1 april 2022 is de kerk weer voor bezoek geopend met inachtneming van de  dan geldende “Coronavoorschriften”

In de Grote Kerk worden regelmatig exposities gehouden. Deze exposities worden georganiseerd door de Tentoonstellingscommissie van de Grote Kerk.

Meer informatie over de huidige exposities vindt u in onze Agenda
U bent van harte welkom om de exposities te bezoeken. Dit is mogelijk tijdens de openingstijden van de kerk. Zie hiervoor de bezoekersinformatie

Uw werk exposeren 

De Tentoonstellingscommissie van de Grote Kerk heeft zich tot doel gesteld exposities te organiseren van kunst in de ruimste zin van het woord: van fotografie en schilderkunst tot beeldhouwwerk of installaties. De periode waarin we exposeren is gelijk aan de openstelling van de kerk. 

In de kerk zijn drie kapellen aan de oostkant geschikt gemaakt voor het exposeren. De Jeruzalemkapel en de Sint-Joris kapel zijn ruim en makkelijk toegankelijk, de Munterskapel is meer besloten en moet via een kleine trap betreden worden. Er is een ophangsysteem in de drie kapellen en er is verlichting in twee kapellen.

We zoeken kunstenaars die hun sporen al hebben verdiend met geslaagde exposities binnen Nederland of daarbuiten. Maar we staan ook open voor lokale kunstenaarsverenigingen en kunstenaars als we denken dat deze geschikte kunst maken voor onze ruimten. Soms worden we getipt door gemeenteleden die een expositie in een andere kerk hebben gezien of worden we door kunstenaars zelf benaderd die graag in de Grote Kerk willen exposeren.

We streven ernaar dat de inhoud van de expositie past in onze kerkgemeente en niet provocerend is naar gelovigen. Ook projecten met een diaconaal doel kunnen worden getoond. Daarnaast proberen we ook in te spelen op grotere stedelijke evenementen waar we onze exposities op aanpassen. Het streven is telkens een periode van twee tot drie maanden te plannen waarbij afhankelijk van de grootte en de hoeveelheid te exposeren werk, we werken met één, twee of zelfs drie kunstenaars. Als u belangstelling heeft om uw werk te exposeren in de Grote Kerk dan kunt u dit aangeven via Contact.