Update kerkdiensten in juni en juli EN INFORMATIE OVER BIJWONEN DIENSTEN

BELANGRIJKE INFORMATIE OVER HET BIJWONEN VAN DE DIENSTEN: brief aan gemeenteleden 200619 - Brief voor gemeenteleden - kerkdiensten vanaf 5 juli

In vervolg op de eerder genomen besluiten en gehoor gevend aan de oproep van de overheid, zullen alle gemeenteactiviteiten die gepland stonden in elk geval tot en met 30 juni 2020 worden geannuleerd.

​Na 1 juli zullen de kerkdiensten (als dit aansluit bij de richtlijnen van de overheid) in beperkte vorm toegankelijk zijn. Dit vraagt om zorgvuldige organisatie. Wij hopen u in de loop van juni nader te informeren en vragen u de komende tijd goed te letten op de mededelingen op onze website, in de Wijkbrief en die eind juni verschijnt en in Kerk op Dordt.

​Tot 1 juli zijn onze kerkdiensten op de gebruikelijke tijden te volgen:
- met beeld via ons YouTube-kanaal:  http://bit.ly/GKDordrechtYT
- of zoals altijd via de kerkomroep (download de app 'kerkomroep' op uw tablet of telefoon, of stem af op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10024 , de site heeft een veel kleinere capaciteit dan de app). 
Indien u de livestream beluistert via tablet of telefoon, adviseren wij voor het beste geluid gebruik te maken van oortjes of een bluetooth luidspreker.

Op deze website (https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/) is per dienst de liturgie te vinden. Na elke dienst wordt dit document vervangen door een liturgie met een samenvatting van de preek.

Gezien de huidige omstandigheden, is besloten dat in ​elk geval in de periode ​tot juli ds. P.L. Wansink zelf zal voorgaan in ​de diensten.

Vanaf 3 juni starten de middaggebeden in onze kerk weer, steeds op woensdag om 12.30. We doen dat, parallel aan de gewone diensten in de maand juni, nog in stille vorm. U kunt de diensten weer volgen via YouTube. Vanaf 8 juli hopen we ‘normaal’ te starten. In juni zal ds. P.L. Wansink zelf de diensten doen, vanaf juli kan het ruimer en met andere voorgangers. Op 3 juni staat Psalm 43 centraal, op 10 juni Psalm 44., 17 juni Psalm 45, 24 juni Psalm 46, 1 juli Psalm 47.

​Verder  plaatsen we elke week een foto vanuit onze kerk. U kunt immers niet in de kerk komen en u mist de kerk, dat snappen wij maar al te goed. Daarom steeds een beeld van de kerk en een enkel woord. https://www.grotekerk-dordrecht.nl/kerk-in-beeld/

U wordt verzocht dit bericht zoveel mogelijk door te geven aan gemeenteleden uit uw kennissenkring. Via de website en de ons bekende e-mailadressen zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

 

Lees meer

Kerk in Beeld

We zijn gestart met een nieuw initiatief. Elke week plaatsen we een foto vanuit onze kerk. U kunt immers niet in de kerk komen en u mist de kerk, dat snappen wij maar al te goed. Daarom steeds een beeld van de kerk ter bemoediging, voor een moment van stilte, om in gedachten in de kerk te verwijlen. Bij de foto’s steeds een enkel woord.

Uit het lood (10)

Het orgel gedeeltelijk in beeld en een blik op, of vanuit de vensters. Maar verticaal en horizontaal het ijzerwerk dat de kerk en de kroonluchters in de greep heeft. In de kerk valt dat nooit zo op, maar nu springt het eruit. Alsof op een verborgen wijze, bijna achteraf, de stille krachten de kerk overeind houden. En ja, als je het wilt zien, de lijnen vormen een kruis. Zo draagt Christus zijn kerk. Immers: het zwakke van God is sterker dan de mensen (1 Korinte 1, 25).

Beeld:: Ilse de Deugd
Tekst: Paul Wansink

Koorbanken (9)

Deze weken lezen we in de kerk gedeelten uit het Oude Testament die zijn afgebeeld op de koorbanken. Vanaf die banken werd op het hoogkoor gezongen, de dagelijkse getijden. Het houtsnijwerk op die koorbanken is een van de schatten van de Grote Kerk. Voor kunsthistorici een feest. Maar ook een klein feestje voor gewone gemeenteleden. Prachtige figuren. Deels met Bijbelse verhalen als onderwerp. De keuze van de verhalen lijkt wat willekeurig, alsof de opdrachtgever, of kunstenaar bedacht heeft: dat verhaal vind ik mooi. Deze foto stuurt onze blik via het verhaal van Mozes die een koperen slang moest oprichten (Numeri 21) de kerk in. De slang met de kruisvormige standaard werd gezien als een beeld voor Christus die de dood overwint. Zo kijken we baar de kerk: Christus is het leven voor de wereld.

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

Dwarse bank (8)

Deze blik op de kerk is kenmerkend voor de afgelopen periode. Een lege kerkbank met rechts in beeld een microfoon voor geluidsopname. Als je de afgelopen weken de kerk in kwam viel het meteen op: de stilte, maar ook wel de verlatenheid, geaccentueerd door allerlei richtmicrofoons op plaatsen waar ze normaal niet kunnen staan, midden in de kerk. Op de een of andere manier kan ik nog niet helemaal wennen aan dat beeld. Het staat dwars op onze werkelijkheid. Of is het toch een teken van belofte? Dat ondanks alles vanuit de stilte God toegezongen wordt. Zoals we het kennen uit de prachtige berijming van psalm 65: de stilte zingt u toe o Here, in uw verheven oord.

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

Venster op de hemel (7)

Onze kerk is rijk versierd met glas in lood ramen. De lichtval in de kerk wordt zo getemperd en gekleurd. Gebrandschilderde ramen hebben een dubbel effect: het licht valt anders de kerk binnen, maar ook je kijkt vanuit de kerk anders naar buiten, naar het licht. Deze foto maakt dat aspect zichtbaar op een heel speciale manier. In zekere zin kijk je via de ramen naar het licht. Buiten kan een mens – normaal gesproken – niet naar de zon kijken, maar van binnenuit de kerk kan dat wel. Die zon, dat licht is in de traditie van de kerk al eeuwenlang beeld van Christus, die gezien wordt als  de zonne der gerechtigheid (Maleachi 3,20). We hopen dat zijn licht over ons opgaat ook in deze tijd.

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

Zij-ingang (6)

In normale tijden kom je ongeveer zo de kerk in. Maar al maanden is dat niet mogelijk. Hopelijk dat het vanaf juli anders wordt. Wat we niet altijd beseffen: we komen binnen via de zij-ingang van de kerk. Normaal zou zijn, dat we onder de toren door vanuit het Westen de kerk binnengaan, De blik is dan op het Oosten, waar de zon opgaat, waar Jeruzalem ligt, waar Christus onze Heer opstond uit de dood. Logisch dat elke oude Kerk op het Oosten gericht is. Wij komen een beetje bescheiden binnen. Als een soort zij-instromers. Links en rechts twee van de grote zuilen waarop de kerk rust, met daarop afbeeldingen van de evangelisten. De blik wordt getrokken naar het gebrandschilderde raam aan de overkant. Daarop de synode van Dordrecht, de mijlpaal uit de geschiedenis van het Protestantisme nu ruim 400 jaar geleden geopend in onze kerk. Maar dat alles is nu naar de achtergrond geschoven. Wij hopen dat we weer zij-instromers mogen zijn. Wanneer zal U weer loven, juichend staan in Uw voorhoven ( naar de berijming van Psalm 420.

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

Tronend op de lofzangen (5)

Deze weken heftige discussies, of zingen al dan niet gevaarlijk is in coronatijd. We weten het niet zeker, maar er lijken nogal wat aanwijzingen te zijn. Dus voorlopig kunnen we niet (voluit) zingen. Dat doet pijn. De meest geciteerde Bijbeltekst, die ik de afgelopen weken hoor is ontleend aan psalm 107: Houd dan de lofzang gaande.  Op de foto ziet u het Kam-orgel – de naam is ontleend aan de orgelbouwer W.H. Kam uit Rotterdam, die het orgel in de 19 e eeuw volledig renoveerde- boven het schip van de kerk uit ‘tronen’. De kerk is leeg. De symboliek is prachtig. Het orgel wordt gedragen door de gemeentezang. Niet de bombastische en op effect spelende organist heeft het begrepen maar de organist die weet dat zijn muziek de lofzang gaande houdt. Begeleiden zeggen we dan neerbuigend. Nee gemeente en orgelspel houden de lofzang gaande; het resultaat: hemelse muziek. Wij prijzen ons gelukkig met een orgel, een organist en een gemeente die dat mogelijk maken.
En die gemeentezang? Die komt echt wel weer. Wij weten met Prediker 3 dat er een rijd is voor elk moment onder de zon.

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

Kandelaar (4)

Normaal zien we bij een kandelaar vooral het licht. Immers een kandelaar is drager van licht, kaarslicht. In deze foto staat niet het licht centraal maar de kandelaar in zijn veelvoud. Het deed me denken aan Pinksteren, het feest waar we naar uitzien. Waar het licht zich gaf in ‘tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen’(Handelingen 2,3). Wonderlijk hoe het licht zich verdeelt zonder minder te worden. Veel van wat je weggeeft ben je kwijt, zo niet een vlam, die geef je door en het licht groeit. Zo groeit Gods licht in deze wereld. Zijn wij dan niet als deze kandelaar dragers van het licht? Ieder van ons afzonderlijk maar toch verbonden door de Geest.

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

Blik op de hemel (3)

Deze foto trekt onze blik naar boven naar de gewelven van onze kerk. Een prachtig, omgekeerd perspectief. Een soort van paradox. Als mens kijk je omhoog naar de hemel. Je verwacht – op een mooie dag – het azuurblauw. Maar deze blik trek omhoog en de hemel is gesloten. Of toch niet. Immers er is de wonderlijke lichtval van de gotiek. En er is het gewelf. Bewerkt door een kunstenaar, die wist dat bijna geen mens het scherp zou zien. Alsof daar ergens tussen hemel en aarde zich een geheim afspeelt. En zo is het ook. Onze blik omhoog wordt als het ware naar beneden ‘gestuurd’ maar nu wel verrijkt met het besef: daarboven is een geheim verborgen. In onze oren klinkt de vraag door van hemelvaart:  Waarom staan jullie omhoog te kijken naar de hemel? (Handelingen 1,11).

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

De kansel (2)

Ditmaal een afbeelding van de kansel. Maar wel vanuit bijzonder perspectief. U zult gemerkt hebben dat we de kansel deze weken niet gebruiken. Dat is geen toeval, de reden is ook niet dat het zo makkelijker is voor de camera. Nee, met een kansel moet je voorzichtig omspringen. In de vroege kerk was degene die preekte, meestal de bisschop/voorganger de enige die zat op een stoel, de gemeente stond. Nu is het veelal andersom. De prediker staat en de gemeente zit. Onze kansel onderstreept op een prachtige manier de ‘verhevenheid’ van het Woord. Het Woord komt van tegenover. Met Paulus: Wat het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen… (1 Korintiërs 2,9). Het gaat niet zomaar om leeg geklets, zelfs niet om diepe gedachten. Nee het wordt ons aangereikt. Daarom ga je niet zomaar een kansel op en wordt die kansel bij ons alleen gebruikt voor de verkondiging in het kader van de Eredienst. Maar nu zien we de kansel van onderen met de blik naar het hemelse gewelf van de kerk. Wij horen het Woord in een stille tijd. Wie weet dat het ons raakt op geheel nieuwe wijze.

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

Het 'lege' schip (1)

De eerste foto is symbolisch voor deze tijd. Je ziet vanuit het hoogkoor het lege schip van onze kerk. Het koperen koorhek is weliswaar geopend, maar je bevriest als het ware tussen de koperen deuren. De blik gaat als een magneet naar het lichte koor, alsof je weet: daar gebeurt het. Het schip van de kerk ademt in een prachtig licht. Dat licht is het geheim. Wij weten immers God zelf is het licht en in hem is in het geheel geen duisternis (1 Johannes 1,5).

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

 

Middaggebeden

In het middenschip van de Grote Kerk te Dordrecht zal tijdens de maanden juni t/m september elke woensdag van 12.30 tot circa 12.45 uur een Middaggebed gehouden worden. Het is een kort maar zinvol moment midden in de week: met een Psalm, een enkel woord, muziek en gebed. Het is gericht op bezoekers van de kerk, maar ook op gemeenteleden of anderen die in de omgeving van de kerk wonen of werken. Voorgangers van diverse kerken uit de binnenstad geven beurtelings leiding aan deze eenvoudige vieringen.

Vanaf 3 juni starten de middaggebeden weer.

We doen dat parallel aan de gewone diensten in de maand juni nog in stille vorm. Vanaf 8 juli hopen we ‘normaal’ te starten. Tot dan zal ds. P.L. Wansink zelf de diensten doen.

Op 3 juni staat Psalm 43 centraal, op 10 juni Psalm 44.

U kunt de middaggebeden volgen op de volgende manieren:
- met beeld via ons YouTube-kanaal:  http://bit.ly/GKDordrechtYT
- of zoals altijd via de kerkomroep (download de app 'kerkomroep' op uw tablet of telefoon, of stem af op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10024 , de site heeft een veel kleinere capaciteit dan de app)

Liturgie middaggebed 1

Rooster Middaggebed 2020

Lees meer

Stiltekapel

Normaal gesproken is het Stadsklooster in de Trinitatiskapel aan de Vriesestraat elke woensdag tussen 07.00 en 09.30 geopend voor twee gebedsdiensten onder leiding van een voorganger. Als gevolg van de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk. Kerk in de Stad wil Dordtenaren toch de gelegenheid geven om even tot rust te komen in deze bijzondere tijd. Daarom is het Stadsklooster vanaf maandag 27 april ingericht als stiltecentrum. U kunt daar zeven dagen per week terecht, voor het branden van een kaarsje, een gebed of een moment van bezinning. Het stille Stadsklooster is dagelijks open tussen 10.00 en 14.00 uur. Bezoekers zijn van harte welkom, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen.

Lees meer

Avonddiensten

Grote Kerk viert 20 jaar muziek in avonddiensten
Zo’n twintig jaar geleden namen de toenmalige predikant van de Grote Kerk Gemeente, ds. M. den Dekker, en kerkmusicus en stadsorganist Cor Ardesch een verstrekkend initiatief. Het idee was om de avonddiensten van deze wijkgemeente nieuw leven in te blazen.
Leren en vieren
Na de Reformatie kreeg in de protestantse kerk de middag- of avonddienst het karakter van een leerdienst. In de zogenaamde getijdediensten, overgeleverd vanuit de kloosters, is er niet een lerende, maar een vierende orde van dienst. Oorspronkelijk werd in elk klooster iedere dag om de drie uur, dus acht keer per etmaal, een korte gebedsviering gehouden. De bekendste zijn de vespers, waarin de gelezen en gezongen psalm en de gebeden centraal staan. Daarom han-teert men ook wel de term avondgebed. Er is slechts een korte schriftuitleg of een inleiding op de lezingen. In de tweede helft van de vorige eeuw werd ook binnen het protestantisme de waarde van de getijdediensten herontdekt.
Cantatedienst
Van een heel andere orde is de cantatedienst. Johann Sebastian Bach (1685-1750) componeer-de jarenlang voor elke zondag een cantate. De thematiek van zo’n cantate sloot altijd aan bij de lezingen voor de desbetreffende zondag in het kerkelijk jaar. In veel protestantse kerken wordt al jarenlang een oecumenisch leesrooster gevolgd, waardoor kerkgangers in Nederland, maar ook in het buitenland, op zondag vaak met dezelfde lezingen en liederen in aanraking komen. Ook in de Grote Kerk Gemeente wordt het leesrooster van de Raad van Kerken gevolgd, door de eigen predikant, maar ook door gastpredikanten. In 2020 zijn er twee cantatediensten in de Grote Kerk: op 20 september en op 6 december.
Twintig jaar
In de afgelopen twintig jaar is er in de Grote Kerk een traditie ontstaan van avonddiensten. Vaak hebben deze de vorm van vespers. Er is echter ook regelmatig een ‘evensong’, een getij-dedienst uit de Anglicaanse traditie, of een cantatedienst. Hoe dan ook, altijd is er veel ruimte voor kerkmuziek, niet concertmatig, maar uitgevoerd in de liturgische context.
De avonddiensten worden afwisselend in het schip van de Grote Kerk en in het Mariakoor ge-houden. Zo komen zowel het Kam-orgel als het Bach-orgel aan bod.
Avonddienst 1 maart
In de komende veertigdagentijd gaan de avonddiensten van start; de eerste op zondag 1 maart om 19.00 uur in het Mariakoor van de Grote Kerk. Stadsorganist Cor Ardesch bespeelt het Bach-orgel. Verder verleent het Carminis Consort muzikale medewerking. Dit ensemble bestaat uit Ineke Baksteen (sopraan), Margareth Iping (mezzosopraan), Juun Voorhoeve (gamba en ba-rokgitaar) en Tjalling Roosjen (klavecimbel). Zij voeren werken uit van Heinrich Schütz, Constan-tijn Huygens, Paolo Lorenzani en Henry Purcell. De liturg is mw. ds. B. Lamain uit ‘t Woudt-Den Hoorn.Requiem van Duruflé
Toch alvast een vooruitblik op een bijzondere dienst in deze serie. Maurice Durufé (1902-1986) componeerde een prachtig Requiem, dat vaak concertmatig wordt uitgevoerd, maar zelden in een kerkdienst, terwijl het wel daarvoor gecomponeerd is. Een lang gekoesterde wens van de Commissie Avonddiensten gaat in vervulling: in de avonddienst op 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wordt dit prachtige werk uitgevoerd door het bekende koor Cap-pella Breda onder leiding van Elisabeth Blom. Cor Ardesch zorgt voor de begeleiding op het Kam-orgel.
Welkom
Onder de wijkberichten in Kerk op Dordt worden de avonddiensten steeds aangekondigd met vermelding van bijzonderheden. Een overzicht van de volledige serie avonddiensten vindt u in een brochure die niet alleen in de Grote Kerk ligt, maar ook in andere kerken in Dordrecht.
In de afgelopen twintig jaar hebben velen uit Dordrecht en de wijde omgeving de weg naar De Grote Kerk gevonden om daar een avonddienst met mooie muziek bij te wonen. De aanvangs-tijd van de diensten is 19.00 uur. Alleen de bijzondere avondvieringen in de Stille Week vóór Pasen en met Kerst en oudjaar beginnen op een ander tijdstip. U bent van harte welkom!
Kees Bax

15-03 Passievespers
Vera Lansink studeerde zang aan de conservatoria van Maastricht en Amsterdam. Als sopraan treedt zij veelvuldig op. Vanavond zingt zij passiekoralen van Johannes Brahms (1833-1897), waarbij Cor Ardesch haar begeleidt op het Kam-orgel.

29-03 Passievespers
De dames en heren van het vocaal ensemble ‘En Chantant’ uit Brielle zijn vaste gasten in de Grote Kerk. Het koor zingt werken voor de veertigdagentijd en staat evenals vorig jaar onder leiding van de inmiddels bekende jonge dirigent Mirjam van den Hoek.

09-04 Witte Donderdag
[afwijkende tijd: 19.30 uur]. Zoals elk jaar wordt de instelling van het avondmaal gevierd in een bijzondere dienst van Schrift en Tafel. Kinderen uit de gemeente hebben zich hierop voorbereid en krijgen er hun eigen plaats in. ‘Sura Cantat’, de eigen cantorij van de Grote Kerk Gemeente, werkt onder leiding van Catrien Posthumus Meyjes mee aan de eerste viering van Pasen.

10-04 Goede Vrijdag
[afwijkende tijd: 19.30 uur] Deze viering is een sobere avondwake rond het lijdensevangelie. ‘Sura Cantat’ zingt hierbij passende muziek. Vóór en na de dienst is er eerbiedige stilte.

11-04 Paaswake
[afwijkende tijd: 22.00 uur] In het donker van de paasnacht breekt het licht van de opstanding door. Een bijzondere viering in het indrukwekkende Hoogkoor van de kerk rondom de komst van het Licht. Doopgedachtenis, brood en wijn zijn andere elementen in deze viering. ‘Sura Cantat’ werkt opnieuw mee aan de dienst.

19-04 Muziekvespers
Onno Verschoor studeerde blokfluit en barokhobo aan de conservatoria in Zwolle en Den Haag. Hij is werkzaam in bekende Europese barokorkesten en ensembles. Onno is oprichter en artistiek leider van het barokorkest ‘Accademia Amsterdam’, dat regelmatig meewerkt aan de cantatediensten in de Grote Kerk. Deze avond is Onno Verschoor als solist te beluisteren, waarbij Cor Ardesch hem begeleidt op het Bach-orgel.

03-05 Orgelvespers
Cor Ardesch speelt werken van de componist Max Reger (1873-1916). De rooms-katholieke Reger had veel affiniteit met de protestantse kerkliederen; hij gebruikte die vaak voor zijn orgelwerken. Het Kam-orgel wordt beschouwd als een ideaal medium voor de vertolking van muziek uit de Duitse romantiek.

Lees meer

Actie Kerkbalans 2020

ACTIE KERKBALANS 2020 VAN START

Op zaterdag 18 januari a.s. gaat de nieuwe Actie Kerkbalans (AKB) 2020 van start.
Ook dit jaar gaat een aantal gemeenteleden op stap om de AKB-envelop met het verzoek om een financiële bijdrage voor de Grote Kerk Gemeente bij u langs te brengen en de retourenvelop ongeveer een week later weer bij u op te halen.
Gemeenteleden die verder van Dordrecht wonen, zullen de AKB- envelop per post ontvangen.
Het thema van de Actie Kerkbalans 2020 is: ’Geef voor je kerk’.
Kerkelijke gemeenten ontvangen geen subsidie en zijn dan ook sterk afhankelijk van giften van gemeenteleden.
Uw financiële bijdrage aan de Actie Kerkbalans is de grootste inkomstenbron voor financiering van activiteiten vanuit de Grote Kerk Gemeente en voor financiering van de kosten (onderhoud gebouw, verzekeringen, loonkosten etc.).
Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2020 is dus zeer welkom!  Alvast heel hartelijk dank!

 

 

.

 

 

Lees meer

Kerstconcert in de Grote Kerk te Dordrecht

Op zaterdag 21 december vindt weer het inmiddels befaamde ‘Kerstfeest in de Grote Kerk te Dordrecht’ plaats. Het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor “PRAISE HIM’ onder leiding van haar dirigent Jan Quintus Zwart nodigt u van harte uit om deze massale koor- en samenzangavond met haar te komen beleven ter voorbereiding op de Kerstdagen. Verdere medewerking zal worden verleend door Martin Mans, hoofdorgel, en Noortje Middelkoop, panfluit. Na afloop worden de bezoekers traditioneel onthaald met glühwein of warme chocolademelk. Aanvang 19.30 uur. Kerk open 19.00 uur. Kaarten zijn voor € 10,00 verkrijgbaar via onze website www.praisehim.nl/concertagenda, info@praisehim.nl of 06-25512377. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang.

Lees meer