Gemeentezang CD

Zing een nieuw lied

Zoals bekend namen wij in april vorig jaar onze gemeentezang CD op en werd deze half oktober gepresenteerd.
Afgelopen januari verscheen er over deze CD een recensie van Henk Vermeulen in het Reformatorisch Dagblad. Het is de moeite waard is om deze aan u door te spelen, omdat de recensent 'gehoord' heeft wat een mooi resultaat er is bereikt. In de volle samenwerking tussen gemeente, opname-technicus en kerkmusici.

Ik geef u hier een citaat:
“Deze opname verdient een compliment voor de mooie balans tussen orgel en samenzang. En wat die samenzang betreft: het luistergenot stijgt sterk als de zang goed geleid wordt (…) en verdubbelt als organist en dirigent goed op elkaar zijn ingespeeld. Oude psalmen en gezangen, als een nieuw lied voor God.”

 

Lees meer

Mediatour

Mediatour: Dwalen door de Grote Kerk

In november 2018 is een belangrijk arrangement aan het bezoekersassortiment toegevoegd: de mediatour. In samenwerking met productiemaatschappij Imagineear is een informatiedrager ontwikkeld die zijn weerga niet kent. U ontvangt bij de entree een MPi, een soort smartphone, gevuld met auditieve en visuele content over 1) de kerk als gebouw en 2) het gebouw als kerk.

Deze twee elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Projectgroep Verhaallijnen, waarin alle bij de kerk betrokken instanties tegenwoordig waren, is verantwoordelijk voor de zgn. content. De wetenswaardigheden zijn verwoord door Jan Doolaard en ingelezen door Gijs Scholten van Aschat (Ne) en Ed Stoppard (En). Met een inleiding van Paul Wansink, predikant van de Grote Kerk Gemeente, en Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht.

De kerk is verdeeld in acht zones; daarbinnen zijn veertig stops gemarkeerd. U kunt u laten leiden door het apparaat in uw hand (en oren), maar evengoed instappen waar uw belangstelling het meest naar uitgaat. Ook is het mogelijk op deze manier de rondgang later nog eens op te pakken. Om de kosten, € 2,50 per persoon, hoeft u het niet te laten. En als u lid bent/wordt van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk is de mediatour helemaal gratis. Warm aanbevolen!

Lees meer

Henk Helmantel exposeert

Henk Helmantel exposeert in de Grote Kerk
In 1618-1619 werd de Synode van Dordrecht gehouden. Meer dan 100 predikanten, geleerden en politici uit binnen- en buitenland kwamen in Dordrecht bijeen. De Dordtse Synode was naast een kerkvergadering, ook een politiek en cultureel evenement, dat van invloed is geweest op geschiedenis, taal en normen en waarden. Precies 400 jaar later herdenkt de stad Dordrecht deze bijeenkomst met een programma voor een breed publiek, genaamd Ode aan de Synode. 
Henk Helmantel
De Grote Kerk, het gebouw dat een rol speelde in de Synode, speelt een voorname rol in het programma. Tijdens Ode aan de Synode exposeert de vermaarde Groningse schilder Henk Helmantel (1945) in de Grote Kerk. Hij wordt gezien als één van de belangrijkste representanten binnen de stroming van het hedendaags realisme. Helmantel maakt veelal gebruik van dramatische licht-donkercontrasten, zoals ook te zien bij de zeventiende-eeuwse meesters.  Helmantel heeft speciaal voor deze expositie enkele werken gemaakt, waarbij hij zich liet inspireren door de Dordtse Synode. Ook is een kerkinterieur van de Dordtse Grote Kerk geschilderd door Helmantel te zien. Ook maken stillevens met items uit de collectie van het Dordrechts Museum deel uit van de expositie.

Ode aan de Synode
400 jaar geleden werd de Synode van Dordt gehouden. Dordrecht organiseert onder de naam Ode aan de Synode vanaf november 2018 tot mei 2019 diverse publieksactiviteiten ter herdenking van deze historische gebeurtenis.

Openingstijden expositie (24 november 2018 – 26 mei 2019)
November – Maart
wo-zo 12:00-16:00 uur

April – mei
di-za 10:30-16:30 uur
zo 12:00-16:00 uur 
            

Nadere informatie
De expositie wordt georganiseerd door de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht, in samenwerking met de Grote Kerk Dordrecht.
Voor meer informatie en contactgegevens van de kunstenaar leest u verder op https://www.henkhelmantel.nl

 

Voor meer informatie over de expositie kunt u vinden op https://helmantelindordrecht.nl

Meer informatie over de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht is online te vinden https://grotekerkdordrecht.com/vrienden/

Lees meer

Vacaturebank

Vrijwilligers gezocht voor 3 uur per twee weken

WIJ ZIJN EEN OPEN KERK EN ONTVANGEN JAARLIJKS MEER DAN 60.000 BEZOEKERS IN EEN MAJESTUEUS GEBOUW. ONS DOEL IS DAT DEZE BEZOEKERS EEN GOEDE HERINNERING OVER-HOUDEN AAN DE GROTE KERK ÉN DAT ZE EEN BIJDRAGE LEVEREN AAN HET BEHOUD ERVAN. DAT DOEN WE DOOR GOED GASTHEER/-VROUW TE ZIJN, DOOR INFORMATIE TE VERSTREKKEN, DOOR RONDLEIDINGEN TE VERZORGEN, DOOR PRODUCTEN AAN TE BIEDEN, DOOR EEN BIJ-DRAGE TE VRAGEN, ETC. OM ONS TEAM TE VERSTERKEN ZIJN WE OP ZOEK NAAR VRIJWILLIGERS.

VRIJWILLIGER ONTMOETINGSGROEP
O.A. DINSDAGMIDDAG, WOENSDAG, VRIJDAG, ZATERDAG EN ZONDAGMIDDAG
WAT GA JE DOEN:
Je bent een vraagbaak voor bezoekers aan de Grote Kerk;
Je houdt toezicht in de kerk;
Je zorgt ervoor dat alles klaar staat als de bezoekers komen;
Je ondersteunt zo nodig de balie en winkel.

VRIJWILLIGER INFORMATIEBALIE
O.A. WOENSDAGMORGEN, ZATERDAGMORGEN EN ZATERDAGMIDDAG
WAT GA JE DOEN:
Je ontvangt de bezoekers en verkoopt kaartjes, folders en kaarten;
Je biedt de mediatour aan;
Je geeft informatie aan de bezoekers;
Je neemt de telefoon aan;
Je maakt aan het eind van de dag de kas op.

VRIJWILLIGER KOFFIEKAMER
O.A. ZATERDAG
WAT GA JE DOEN:
Je verzorgt koffie en thee voor de gasten in de koffiekamer;
Je geeft informatie over de Grote Kerk als dat gevraagd wordt;
Je zorgt ervoor dat de keuken opgeruimd blijft.

VRIJWILLIGER WINKEL
O.A. VRIJDAGMORGEN EN ZATERDAGMIDDAG
WAT GA JE DOEN:
Je verkoopt de artikelen in de winkel en bedient de kassa;
Je geeft informatie aan de bezoekers;
Je helpt zo nodig de informatiebalie;
Je maakt aan het eind van de dag de kas op en sluit je de kassa af.

WAT ZOEKEN WE:
Een goede gastvrouw/-heer die de mensen vriendelijk ontvangt en te woord staat;
Een prettige collega;
Als je Engels en/of Duits verstaat/spreekt is dat een voordeel voor jezelf;
Iemand die bekend is met “kerk zijn” want dat kan prettig zijn in contact met bezoe-kers;
Iemand die zelfstandig kan werken;
Voor jezelf is het het beste dat je nog voldoende vitaal bent om dit werk te kunnen doen;

WAT BIEDEN WE:
Een prettige werkomgeving;
Jaarlijks enkele bijeenkomsten met de vrijwilligers;
Zelfstandig werk;
Vrijwilligerspas.

WIE KAN INFORMATIE GEVEN:
ONTMOETINGSGROEP:
DHR. F.J. HIEMSTRA. TEL. 078-6137650 fjhiemstra@hetnet.nl

INFORMATIEBALIE:
MW. M.J. HIEMSTRA. TEL. 078-6137650 fjhiemstra@hetnet.nl

WINKEL:
MW. L. WIFFERS TEL. 078-6999154 lindapieternella@gmail.com

KOFFIEKAMER:
MW. C. AARNOUDSE TEL. 078-6147520 corrie@aarnoudse.net

HEEFT U BELANGSTELLING OF WILT U MEER WETEN DAN KUNT U CONTACT OPNEMEN MET EEN VAN DE BOVENSTAANDE PERSONEN. U KUNT OOK HET FORMULIER OP DE WEBSITE INVULLEN.

 

Lees meer

Wijdekerk

Wij staan vermeld op

www.wijdekerk.nl

De Grote Kerk is toegevoegd aan de kaart van Stichting Wijdekerk.
Stichting Wijdekerk is een initiatief van een groep christenen, zelf LHBT’er (lesbisch, homo, bi, transgender) of nauw betrokken bij LHBT’ers.
Zij willen laten zien hoe LHBT’ers en andere betrokkenen hun gemeente ervaren en roepen mensen daarom op hun persoonlijke ervaringen te delen.
Daarnaast vragen ze kerken op inzage te geven in de mate waarin LHBT’ers als volwaardig gemeentelid worden geaccepteerd. Deze gegevens worden gebruikt om de kerken toe te voegen aan de kaart.

Lees meer

Overdracht panelen Sint Elisabethsvloed

In februari 2019 is een replica van een altaarstuk met panelen van de Sint Elisabethsvloed in de Grote Kerk geplaatst. De originele buitenpanelen van het altaarstuk maken deel uit van de collectie van het Rijksmuseum.
Op zaterdag 9 maart wordt de replica door de Vrienden van de Grote Kerk aan het kerkbestuur aangeboden.

 

Sint Elisabethsvloed

In de nacht van 18 op 19 november 1421, de naamdag van de heilige Elisabeth, overstroomden grote delen van Holland. Vooral de omgeving van Dordrecht werd door deze ramp zwaar getroffen: vele dorpen gingen ten onder en vele mensen vonden de dood.
Ter herinnering aan de ramp van 1421 gaven de inwoners van het verdronken dorp Wieldrecht de opdracht een altaarstuk te vervaardigen.

De panelen

Op de buitenpanelen werd de ramp afgebeeld, links het veilige Dordrecht en met rechts de dijkdoorbraak. De panelen zijn tot 1572 in de Grote Kerk in Dordrecht te zien geweest. De panelen verhuisden na de reformatie, eerst naar de Sint Christoffeldoelen in Dordrecht en enkele jaren later naar het voormalige Augustijnenklooster. Daar bleven ze tot ze in 1801 verkocht werden. Het middenpaneel was inmiddels verdwenen.
In 1933 werden de panelen aangekocht door het Rijksmuseum.

Voordracht dijkdoorbraken & liefdadigheid na de vloed

Dr Paul Visser, als universitair hoofddocent verbonden aan de TU Delft, zal tijdens de overdracht een voordracht verzorgen over de St. Elisabethsvloed en de gevolgen voor de omgeving. De heer Visser heeft veel onderzoek gedaan naar dijkdoorbraken en stromingen.
Ook zal dr Hanneke van Asperen, als docent heuristiek verbonden aan de Radboud Universiteit, een voordracht houden. Zij zal de nadruk leggen op de sociaal-religieuze context van de panelen. Hierbij lijkt de rol van Dordrecht in de nasleep na de vloed van groot belang te zijn.
Het programma zal muzikaal omlijst worden door stadsorganist Cor Ardesch.
Praktische informatie:
plaats Grote Kerk
datum 14:00 h
tijd 9 maart 2019
toegang € 2,00 (Vrienden van de Grote Kerk op vertoon lidmaatschapskaart: gratis)
Er is geen aanmelding vereist.

Lees meer

Actie Kerkbalans

ACTIE KERKBALANS 2019 VAN START: GEEF VOOR JE KERK

Op zaterdag 19 januari is de nieuwe Actie Kerkbalans (AKB) 2019 van start gegaan. Ook dit jaar gaat een aantal gemeenteleden op stap om de AKB-envelop met het verzoek om een financiële bijdrage bij u langs te brengen en de retourenvelop een week later weer bij u op te halen. Gemeenteleden die verder van Dordrecht wonen, zullen de AKB- envelop per post ontvangen.

Het thema van de Actie Kerkbalans 2019 is: ’Geef voor je kerk’. Kerkelijke gemeenten ontvangen geen subsidie en zijn dan ook erg afhankelijk van giften van gemeenteleden. Uw financiële bijdrage aan de Actie Kerkbalans is de grootste inkomstenbron voor financiering van activiteiten vanuit de Grote Kerk Gemeente en voor financiering van de kosten (onderhoud gebouw, verzekeringen, loonkosten etc.) Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2019 is dus zeer welkom! Alvast heel hartelijk dank!

De kerkrentmeesters

 

 

.

 

 

Lees meer