Collecte & actie kerstnachtdienst 2017

Het collectedoel voor de kerstnachtdienst (24 december, aanvang 23.30 uur) is traditioneel een doel waarbij we als uitgangspunten hebben: de noodzaak bij de organisatie voor een bijdrage, de maatschappelijke behoefte en een duidelijk herkenbaar doel dat dichtbij ons staat.
Voor dit jaar zijn we daarbij uitgekomen op: Werkgroep Justitiepastoraat P.I. Dordrecht.

Iedere zondag wordt er voor circa 80 gedetineerden een kerkdienst gehouden in de P.I. te Dordrecht. Daarnaast zijn er diverse vormen van zorg en activiteiten voor de gedetineerden. Ds J. Kraaijeveld wordt hierin bijgestaan door de Werkgroep Justitiepastoraat. Het bestuur van deze werkgroep bestaat uit Ds. J. Kraaijeveld en vrijwilligers uit de diverse kerken in Dordrecht. De werkgroep zelf bestaat uit circa 50 vrijwilligers. De beschikbare financiële middelen van de werkgroep komen voornamelijk uit de collecten van de Dordtse kerken en kerken uit de andere Drechtsteden. Onderstaand een aantal voorbeelden waarvoor deze middelen worden gebruikt.

Kinderen: het kind van de rekening
Het zal je maar gebeuren: je vader zit maandenlang ‘voor zijn werk in het buitenland’ of je vader is ‘een tijdje op vakantie’ en ja er zijn uiteraard ook kinderen die wél weten waar hun vader is. Deze vaders hebben geen toestemming om de gebruikelijke digitale communicatie middelen te gebruiken. Contact met hun kinderen is hierdoor minimaal. De werkgroep houdt zich bezig met het Vader Voorleesproject. Gedetineerden krijgen de mogelijkheid om iets voor te lezen aan hun kinderen. Daarvan wordt een dvd gemaakt en (met toestemming van de moeder) opgestuurd naar de kinderen. Deze dvd wordt door de kinderen vaak meerdere malen per dag bekeken. Om dit project te kunnen bekostigen is geld nodig voor apparatuur, dvd’s en kinderboeken.

Aanvullende actie
De werkgroep kan veel materialen gebruiken. Naast hierin financieel bij te staan kunnen we als Grote Kerk-gemeente nog extra ondersteuning bieden. We vragen aan de bezoekers van de Kerstnachtdienst om kindervoorleesboeken, nieuwe beschrijfbare dvd’s, en postzegels mee te brengen. Postzegels omdat gedetineerden geen digitale communicatiemiddelen kunnen gebruiken maar wel brieven mogen schrijven.

Het Kerstfeest is er voor iedereen. Ook voor gedetineerden en zeker ook voor de kinderen van gedetineerden. Of zoals een ex-gedetineerde heeft gezegd: "Zonder de aandacht van de kerk binnen de P.I. had ik het er buiten niet gered". Door de collecte van de Kerstnachtdienst te bestemmen voor de Werkgroep Justitiepastoraat P.I. Dordrecht kunnen we helpen de continuïteit van de pastorale zorg in de P.I. te waarborgen. Samen kunnen we dankbaar contact verzorgen tussen kind en vader.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *