4-9-2019 – Concert door Cor Ardesch op het Kam-orgel m.m.v. Matthijs Koene – panfluit

woensdag 4 september 2019 20.00 uur

PROGRAMMA

Daan Manneke (1939)
Ligatura (2015)                        
(orgel en panfluit)
Faux Bourdon (rev. 1997)        
(panfluit solo)
Patronen (1967)                        
(orgel solo)

Calliope Tsoupaki (1963)
Song for life and Death (2018) 
(panfluit solo)

Daan Manneke (1939)
Perfla #Pneoo3# (2001)            
(panfluit en orgel)

Cor Ardesch

Daan Manneke

Matthijs Koene

Cor Ardesch (*1959) studeerde orgel bij Piet Kee aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Daarnaast volgde hij een opleiding Improvisatie bij Bert Matter aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Sinds 1998 is Cor Ardesch organist van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Dordrecht. Op 26 september 2007 werd Cor Ardesch tijdens de ingebruikname van het Bach-orgel benoemd tot stadsorganist van Dordrecht. In 2011 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het gebied van de orgelcultuur in het algemeen en die van Dordrecht in het bijzonder.
Als artistiek adviseur werkt hij samen met de Werkgroep Muziek en organiseert jaarlijks een groot aantal concerten in de Grote Kerk.

Cor Ardesch doceert orgel, improvisatie en kerkelijk orgelspel.

Er verscheen een aantal CD’s, waarop hij het Kam-orgel van de Grote kerk te Dordrecht bespeelt. In december 2008 startte Cor Ardesch een groot project waarbij alle werken van Johann Sebastian Bach, gespeeld op het Bach-orgel, op cd werden vastgelegd. De feestelijke afronding van dit project vond plaats op 24 augustus 2016. Buiten Nederland trad hij als concerterend organist op in o.a. België, Oostenrijk, Duitsland, Noorwegen en Rusland. Meer informatie is te vinden op

http://www.corardesch.nl

Matthijs Koene: Panfluiter des Vaderlands
Matthijs Koene (1977) wordt internationaal gezien als een van de meest vooraanstaande panfluitisten van zijn tijd. Matthijs is grensverleggend; zijn visie en speelwijze hebben de technische mogelijkheden en expressie van de panfluit vergroot. Hierdoor heeft de panfluit zijn intrede kunnen doen in de klassieke muziek.
Hij weet menig componist te overtuigen om een werk voor panfluit te schrijven. Tot op heden zijn meer dan 200 composities voor Matthijs gemaakt, veelal aan hem opgedragen: solowerken, in kamermuziek, met orgel, als onderdeel van ensemble en soloconcerten. Vaak door componisten van naam als: Theo Loevendie, Roderik de Man, Daan Manneke, Guus Janssen, Klaas de Vries, Chiel Meijering, Gwyn Pritchard, Fabio Nieder, Calliope Tsoupaki, Martijn Padding, Klas Torstensson en Ron Ford.
Matthijs ontving zijn eerste panfluitlessen op 7-jarige leeftijd en sloot zijn studie aan het Conservatorium van Amsterdam cum laude af. Kort daarna werd hij in 2005 benoemd tot hoofdvakdocent panfluit aan hetzelfde instituut.

Prijzen
Vriendenkrans, Concertgebouwprijs en AVRO Radio-prijs (2003)
Prijs voor eigentijdse muziek van het Comradio-concours in Barcelona (2003), met Verso
IBLA Grand Prize Top Winner Award en Piazzolla Award in Italië (2006), met Verso
Finaleplaatsen in 'The CAG music competition' in New York (2005 en 2006), met Verso

Recensies
"Koene does things with his instrument which sounds quite impossible at times." (Soundboard Magazine, 2010)
"Koene is inmiddels algemeen erkend als een absolute meester op zijn instrument." (Klassieke Zaken, 2010)
"Der Panflötensolist versucht, die Panflöte als klassisches instrument zu etablieren. Das gelang mit ausdrucksstarker Virtuosität und technisch perfekt." (Berner Zeitung, 2009)

http://www.matthijskoene.com

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt
door het Fonds Podiumkunsten