“Bach by Candlelight”, Cor Ardesch bespeelt het Bach-orgel

vrijdag 23 maart 2018 21.00 uur

Cor Ardesch (*1959) studeerde orgel bij Piet Kee aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Daarnaast volgde hij een opleiding Improvisatie bij Bert Matter aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.Sinds 1998 is Cor Ardesch organist van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Dordrecht. Op 26 september 2007 werd Cor Ardesch tijdens de ingebruikname van het Bach-orgel benoemd tot stadsorganist van Dordrecht. In 2011 werd hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau voor zijn verdienste op het gebied van de orgelcultuur in het algemeen en die van Dordrecht in het bijzonder.

Als artistiek adviseur werkt hij samen met de Werkgroep Muziek en organiseert jaarlijks een groot aantal concerten in de Grote Kerk.
Daarnaast doceert Cor Ardesch orgel, improvisatie en kerkelijk orgelspel. De fraaie instrumenten van de Grote Kerk zijn een inspiratiebron voor vele leerlingen.

Er verscheen een aantal CD’s, waarop hij het Kam-orgel van de Grote kerk te Dordrecht bespeelt. In december 2008 startte Cor Ardesch een groot project waarbij alle werken van Johann Sebastian Bach, gespeeld op het Bach-orgel, op CD werden vastgelegd. De feestelijke afronding van dit project vond plaats op 24 augustus 2016.

http://www.corardesch.nl

Programma
23 maart, Grote Kerk Dordrecht

Werken van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Praeludium en Fuga c BWV 546

Uit de ‘Schübler-Choräle’
- Wer nur den lieben Gott lässt walten, BWV 647
- Wo soll ich fliehen hin,  BWV 646
- Meine Seele erhebt den Herren, BWV 648

Sonate I,  BWV 525
- (zonder aanduiding)
- Adagio
- Allegro

Uit de ‘Leipziger-Choräle’
- An Wasserflüssen Babylon, BWV 653
- Vor deinen Thron tret ich hiermit, BWV 668

Toccata F, BWV 540

Bachorgel Grote Kerk Dordrecht