Stadsconcert door Cor Ardesch op het Bach-orgel, met inleiding om 19.30 uur

woensdag 17 oktober 2018 19.30 / 20.00 uur

PROGRAMMA

Werken van Johann Sebastian Bach (1685-1750)

Praeludium en Fuga a,
BWV 543

Allein Gott in der Höh sei Ehr, 
BWV 662

Sonate VI, BWV 530
- Vivace
- Lente
- Allegro

O Lamm Gottes unschuldig,
BWV 656
3 versus

Praeludium en Fuga g,
BWV 542

Cor Ardesch (*1959) studeerde orgel bij Piet Kee aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Daarnaast volgde hij een opleiding Improvisatie bij Bert Matter aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.

Sinds 1998 is Cor Ardesch organist van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Dordrecht. Op 26 september 2007 werd Cor Ardesch tijdens de ingebruikname van het Bach-orgel benoemd tot stadsorganist van Dordrecht. In 2011 werd hij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn verdiensten op het gebied van de orgelcultuur in het algemeen en die van Dordrecht in het bijzonder.
Als artistiek adviseur werkt hij samen met de Werkgroep Muziek en organiseert jaarlijks een groot aantal concerten in de Grote Kerk.

Cor Ardesch doceert orgel, improvisatie en kerkelijk orgelspel.

Er verscheen een aantal CD’s, waarop hij het Kam-orgel van de Grote kerk te Dordrecht bespeelt. In december 2008 startte Cor Ardesch een groot project waarbij alle werken van Johann Sebastian Bach, gespeeld op het Bach-orgel, op cd werden vastgelegd. De feestelijke afronding van dit project vond plaats op 24 augustus 2016. Meer informatie en luistervoorbeelden zijn te vinden op www.corardesch.nl