Concert in het kader van het 10-jarig jubileum van het Bach-orgel. Stadsorganist Cor Ardesch m.m.v. Het Drechtsteden Bachkoor o.l.v. Nico van der Meel. Uitvoering van de Grote Orgelmis van J.S. Bach

woensdag 27 september 2017 20.00 uur

CV Drechtsteden Bachkoor
Dit projectkoor is een initiatief van het Bach Festival Dordrecht, welke van 14 t/m 23 september 2012 voor de tweede maal plaats heeft gevonden in de historische binnenstad van Dordrecht.

Het Drechtsteden Bachkoor richt zich op de scholing van amateurzangers en (semi-) professionele zangers. Noord-Europese muziek uit de periode 1600-1750, met speciale aandacht voor Bach en zijn directe voorgangers zal in de uitvoeringspraktijk centraal staan. Jaarlijks zullen er drie tot vier kortlopende projecten georganiseerd worden, waarbij op twee zaterdagen gerepeteerd wordt, gevolgd door de presentatie ervan in de vorm van een uitvoering (al dan niet in liturgisch verband) in een van de Drechtsteden.
De uitvoering van het eerste project vond plaats op zondag 16 september 2012 tijdens het Bach Festival Dordrecht.

Het Drechtsteden Bachkoor hoopt de bestaande koorcultuur in de regio te versterken door leden van de koren in de regio extra uitdaging en educatie te bieden. De leden van het Drechtsteden Bachkoor vervullen dan ook hun lidmaatschap naast hun huidige lidmaatschap bij een van de koren in de regio Drechtsteden.

Cor Ardesch (*1959) studeerde orgel bij Piet Kee aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam. Daarnaast volgde hij een opleiding Improvisatie bij Bert Matter aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag.
Sinds 1998 is Cor Ardesch organist van de Grote of Onze Lieve Vrouwekerk te Dordrecht. Op 26 september 2007 werd Cor Ardesch tijdens de ingebruikname van het Bach-orgel benoemd tot stadsorganist van Dordrecht. In 2011 werd hij benoemd tot Ridder in de orde van Oranje-Nassau voor zijn verdienste op het gebied van de orgelcultuur in het algemeen en die van Dordrecht in het bijzonder.

Als artistiek adviseur werkt hij samen met de Werkgroep Muziek en organiseert jaarlijks een groot aantal concerten in de Grote Kerk.

Daarnaast doceert Cor Ardesch orgel, improvisatie en kerkelijk orgelspel. De fraaie instrumenten van de Grote Kerk zijn een inspiratiebron voor vele leerlingen.

Er verscheen een aantal CD’s, waarop hij het Kam-orgel van de Grote kerk te Dordrecht bespeelt. In december 2008 startte Cor Ardesch een groot project waarbij alle werken van Johann Sebastian Bach, gespeeld op het Bach-orgel, op CD werden vastgelegd. De feestelijke afronding van dit project vond plaats op 24 augustus 2016.

PROGRAMMA
Praeludium Es BWV 552

Koraal
Kyrië, Gott Vater in Ewigkeit

Kyrië, Gott Vater in Ewigkeit BWV 669

Koraal
Christe, aller Welt Trost

Christe, aller Welt Trost BWV 670

Koraal
Kyrië, Gott heiliger Geist

Kyrië, Gott heiliger Geist BWV 671

Koraal
Allein Gott in der Höh sei Ehr

Allein Gott in der Höh sei Ehr BWV 676

Koraal
Dies sind die heilgen zehn Gebot

Dies sind die heilgen zehn Gebot BWV 678

Koraal
Wir glauben all’an einen Gott

Wir glauben all’an einen Gott BWV 680

Koraal
Vater unser im Himmelreich

Vater unser im Himmelreich BWV 682

Koraal
Christ, unser Herr, zum Jordan kam

Christ, unser Herr, zum Jordan kam BWV 684

Koraal
Aus tiefer Not schrei ich zu dir

Aus tiefer Not schrei ich zu dir BWV 686

Koraal
Jesus Christus unser Heiland, der von uns den Zorn Gottes wand

Jesus Christus unser Heiland, der von uns den Zorn Gottes wand BWV 688

Fuga Es BWV 552

CV Nico van der Meel
Na eerst wiskunde gestudeerd te hebben in Leiden, besloot Nico van der Meel van zijn muzikale activiteiten zijn beroep te maken. Aanvankelijk studeerde hij daartoe koordirectie aan het Rotterdams Conservatorium bij Jan Eelkema en Barend Schuurman, maar vanaf 1982 deed hij hoofdvak zang bij Margreet Honig. Hij sloot zijn studie cum laude af in 1987. Hij nam deel aan masterclasses bij onder meer Evelyn Lear, Ruud van der Meer, Robert Holl, Elly Ameling en Elisabeth Schwarzkopf. Hij is als docent verbonden geweest aan verschillende zomercursussen, zoals de “La Caixa” Curso Internacional de Música.
Hoewel Nico van der Meel hoofdzakelijk bekend is als zanger van oude muziek, heeft hij toch een breed concertrepertoire opgebouwd met muziek van de 16e tot en met de 20e eeuw. Hij trad op onder dirigenten als Gustav Leonhardt, Nikolaus Harnoncourt, John Eliot Gardiner, Jan Willem de Vriend, Jos van Veldhoven, Peter Schreier, Helmuth Rilling en Sir Colin Davis. Hij geniet internationaal grote faam voor zijn vertolkingen van de evangelistenpartij in de Passionen van J.S.Bach. In de jaren 1989 tot 1996 nam hij deel aan concert-tournees en cd-opnamen van Bachs Hohe Messe en, als evangelist, van Bachs Johannes en Matthäus Passion door het Orkest van de 18e Eeuw, geleid door Frans Brüggen. Deze opnamen zijn uitgebracht door Philips Classics. Op talloze andere cd’s met oude muziek is Nico van der Meel te horen; zie ook de discografie op deze website.

In Nederland was Nico van der Meel op alle belangrijke podia voor kamermuziek te horen, maar ook in Duitsland, Spanje en Frankrijk gaf hij liedrecitals. Bij zijn recitals werkt Nico van der Meel o.a. samen met de pianisten Dido Keuning en Leo van Doeselaer. Er zijn cd’s van hem verschenen met vroege liederen van Hugo Wolf en met liederen van de Nederlandse componisten Johannes Verhulst, Leander Schlegel en Constantijn Huygens.

Op het gebied van opera was Nico van der Meel onder meer te horen en te zien als Alfred in de Fledermaus van Johann Strauss, Sellem in Stravinsky’s The Rake’s Progress, Pedrillo in Mozarts Entführung aus dem Serail onder leiding van Christopher Hogwood, Don Ottavio in Mozarts Don Giovanni gedirigeerd door Arnold Östman (opgenomen door Decca L’Oiseau Lyre) en Camacho in Mendelssohns Die Hochzeit des Camacho met Anima Eterna geleid door Jos van Immerseel (opgenomen door Channel Classics).

Nico van der Meel is lid van het ensemble Camerata Trajectina, dat geldt als de pleitbezorger van de Nederlandse muziek van de Middeleeuwen tot de Gouden Eeuw. Met deze groep werkte Nico van der Meel mee aan 18 cd-producties. In samenwerking met Louis Peter Grijp werkte Nico van der Meel de afgelopen jaren aan de reconstructie van het Maastrichts Liedboek uit 1554, hetgeen moet leiden tot een publicatie in de reeks Monumenta Musica Neerlandica van de Koninklijke Vereniging van Nederlandse Muziekgeschiedenis.

Nico van der Meel is vanaf de oprichting in 1981 dirigent van het William Byrd Vocaal Ensemble in Leiden, een koor dat zich hoofdzakelijk bezighoudt met a capella muziek van de 15e tot en met de 21e eeuw en dat tweemaal per jaar een concertserie verzorgt. In het verleden was hij als dirigent onder meer verbonden aan het Leids Studentenkoor en -orkest Collegium Musicum. Hij leidde projecten bij diverse andere gezelschappen, o.a. het Vocaal Ensemble COQU in Utrecht, het Amsterdams Bach Consort, P’Adam en het Leidse Couleur Vocale. Verder coacht Van der Meel kleine vocale emsembles en verzorgt hij koorvormingstrainingen. Begin 2008 verscheen bij Quintone een cd met de Johannes Passion van J.S. Bach in de versie 1725, met Concerto d’Amsterdam, en La Furia o.l.v. Nico van der Meel.

Dit concert wordt mede mogelijk gemaakt
door het Fonds Podiumkunsten