Contact dienst

Aandacht voor ouderen

Binnen de Grote Kerk Gemeente is er ook aandacht voor de ouderen. Behalve pastorale en diaconale zorg is er de Contact Dienst (voorheen HVD).
Dit is een groep mannen en vrouwen die ongeveer acht keer per jaar samenkomt. De grootste taak van deze groep medewerkers is de aandacht voor 75-plussers. Volgens een bepaalde indeling zijn de adressen verdeeld en de ouderen worden, als zij daar prijs op stellen, in ieder geval bezocht rond hun verjaardag en zonodig op meerdere momenten. Ook worden er een aantal keren per jaar koffieochtenden georganiseerd voor ouderen, is er een aparte Kerstviering en één maal per jaar gaan we een dagje uit.
De medewerkers van de Contact Dienst hebben contact met de ouderling en eventueel met de predikant.

Hulp nodig

Deze enthousiaste groep mannen en vrouwen bezoeken regelmatig ouderen en/of zieken uit onze gemeente. Wij proberen dat zo goed mogelijk te doen, maar daar hebben we ook uw hulp bij nodig. Is er iets bijzonders of wilt u een keer extra bezoek meldt u dit dan ook bij uw contactpersoon/hvd-ster of bij uw ouderling. Het komt wel eens voor dat gemeenteleden al een tijdje ziek zijn, maar dat wij dat dan niet weten, schroom niet en bel. Als u geen telefoonnummer van uw contactpersoon hebt, dan kunt u ook bellen naar: Mevr. Klaasje Pelleboer,
telefoon: 0184 - 69 36 34.