De Wijkbrief

De wijkbrief is het orgaan van onze wijkgemeente om informatie uit te wisselen over de activiteiten van de verschillende commissies en groepen die onze gemeente telt. Hij wordt op papier verspreid onder alle leden van de gemeente.

wijkbriefmaart2016

wijkbrief juni 2016 definitief 2

wijkbrief-sept-2016b

wijkbrief dec. 2016 def

wijkbriefmaart2017

wijkbriefjuni2017

wijkbrief-augustus-2017

wijkbrief-december-2017

wijkbrief-maart-2018

wijkbrief-juni-2018

wijkbrief-september-2018

wijkbrief-december-2018

wijkbrief-april-2019