Diaconaal aandachtcentrum

Het Aandachtscentrum is er voor iedereen die het centrum binnenstapt in de verwachting dat het iets voor haar of hem betekenen kan. Bijvoorbeeld rust, aandacht, begrip, troost of een hartverwarmend gesprek. Iedere bezoeker brengt een bepaalde verwachting mee en een eigen motief om het Aandachtscentrum te bezoeken. Meestal gaat het om mensen die, "de achterkant van de kerk", vormen, mensen die de officiële kerk, het instituut, hebben afgeschreven, hetzij door teleurstelling vanwege niet geaccepteerd worden, hetzij door andere omstandigheden, maar hier toch weer "de kerk", maar dan in een andere, meer alledaagse vorm tegenkomen.
Zo is het Aandachtscentrum te beschouwen als een voorpost van de kerk in de samenleving van vandaag.

Het initiatief om te komen tot de verwezenlijking van een Aandachtscentrum in Dordrecht is ontstaan bij de Diakenen van de Hervormde en Gereformeerde Kerken van Dordrecht en Zwijndrecht. Het rapport "Naar een dienstbare en beschikbare Kerk" d.d. oktober 1985.

 

Wat is het Diakonaal Aandachtscentrum?

Het Diakonaal Aandachtscentrum is een plek waar:

  • gastvrijheid wordt geboden aan een ieder die daaraan behoefte heeft
  • mensen hun nood in alle anonimiteit uit kunnen spreken
  • mensen over levens- en geloofsvragen kunnen praten
  • informatie en advies kan worden gegeven ten aanzien van plaatselijke, regionale (professionele) hulp
  • men in en uit kan lopen, lezen, mediteren, bidden of tot rust kan komen

Openingstijden

Alle dagen van de week van 13.30 tot 17.00 uur, bovendien op zaterdag van 10.00 uur tot 13.00 uur. Het adres is Singel 273/275, 3311HD Dordrecht. Telefoon 078 631 52 88  of  06 53 78 54 90.