Diaconaat

Diaconaat is het omzien naar de mens in nood. De diaconie van de Grote Kerk vult dit op verschillende manieren in of maakt dit mogelijk met een financiële bijdrage.  

Collecten en acties

In onze kerkdiensten collecteren we voor diaconale doelen dichtbij en ver weg (Werelddiaconaat: Kerk in Actie). Daarnaast steunen we bijzondere acties tegen armoede en onrechtvaardigheid in binnen- en buitenland zoals De Voedselbank, Stichting Leergeld, Artsen zonder Grenzen en Stichting Bootvluchteling. 

De collectedoelen en de acties worden vermeld op de liturgie voor de kerkdiensten. Op deze liturgie en bij onze informatie over giften vindt u ook hoe u financieel kunt bijdragen aan het diaconaat. 

Hulp ontvangen of geven

We kunnen allemaal in de situatie komen dat we tijdelijk een steuntje in de rug nodig hebben. Dat kan zijn in de vorm van helpende handen, een luisterend oor of materieel. Weet dan dat u er niet alleen voor hoeft te staan.

Het kan ook zijn dat u er juist wilt zijn voor een ander. U heeft bijvoorbeeld nog spullen over die u aan iemand wilt geven in plaats van weggooien. Of u bent bereid om uw handen uit de mouwen te steken voor een ander of om iemand te bezoeken die dat nodig heeft. 

De diaconie van de Grote Kerk werkt samen met de diaconieën van andere Dordtse kerken en diverse hulpverlenende instanties in het Diaconaal Platform Dordrecht. Meer informatie over hulp geven of ontvangen vindt u op de site https://samendordt.nl/diaconaalplatform/ .

Mocht u er niet goed uitkomen dan kunt u ook contact opnemen met één van de diakenen (zie Kerkenraad).

Diakonaal Aandachtscentrum

De Stichting Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht is een initiatief van de diakenen van de Grote Kerk samen met de Diakenen van de Hervormde en Gereformeerde Kerken van Dordrecht en Zwijndrecht. 

Het Diaconaal Aandachtscentrum is een plek waar:

  • gastvrijheid wordt geboden aan een ieder die daaraan behoefte heeft
  • mensen hun nood in alle anonimiteit uit kunnen spreken
  • mensen over levens- en geloofsvragen kunnen praten
  • informatie en advies kunnen worden gegeven ten aanzien van plaatselijke, regionale (professionele) hulp
  • men in en uit kan lopen, lezen, mediteren, bidden of tot rust kan komen

Praktische informatie

Het Aandachtscentrum is gevestigd op Singel 273 -275, 3311 HD Dordrecht. Het centrum is alle dagen van de week geopend tussen 13:30 en 17:00 uur. U kunt telefonisch contact opnemen via 078-6315288 of 06-53785490. Informatie over over de openingstijden in Coronatijd vindt u op de website van het DAC.

Het Aandachtscentrum is er voor iedereen die het centrum binnenstapt in de verwachting dat het iets voor haar of hem betekenen kan. Bijvoorbeeld rust, aandacht, begrip, troost of een hartverwarmend gesprek. Iedere bezoeker brengt een bepaalde verwachting mee en een eigen motief om het Aandachtscentrum te bezoeken. Meestal gaat het om mensen die ‘de achterkant van de kerk’ vormen, mensen die de officiële kerk, het instituut, hebben afgeschreven. Misschien door teleurstelling vanwege niet geaccepteerd worden of door andere omstandigheden. In het Aandachtscentrum komen zij toch weer `de kerk` tegen, maar dan in een andere, meer alledaagse vorm. Zo is het Aandachtscentrum een voorpost van de kerk in de samenleving van vandaag

Duurzaamheid

Vanuit de zorg voor onze samenleving is de diaconie van de Grote Kerk ook actief op het gebied van duurzaamheid.  Bijvoorbeeld met initiatieven voor meer duurzaamheid bij de activiteiten in onze kerk, zoals het gebruik van Fair Trade producten en duurzame materialen.

Beleidsplan diaconie Grote Kerk

Meer informatie over de inzet en activiteiten van de diakenen in de Grote Kerk treft u in het Meerjarenbeleidsplan `Dabar`, zie Diaconaal-Beleidsplan-2018-2023 .