(Gast)lidmaatschap

Lidmaatschap

Uiteraard is het mogelijk lid te worden van de Grote Kerk Gemeente. Misschien helpt een bezoek aan onze website of het bijwonen van een kerkdienst of een van onze activiteiten om u te oriënteren.

Graag gaan wij ook persoonlijk met u in gesprek. Overweegt u om lid te worden van onze gemeente dan kunt u contact opnemen met onze predikant ds. Paul Wansink

Als u als lid van een PKN gemeente verhuist naar het geografisch gebied van de Grote Kerk Gemeente, wordt u automatisch overgeschreven. Is dit niet het geval, of u weet het niet zeker, dan kunt u de inschrijving bij de Grote Kerk Gemeente rechtstreeks regelen bij het kerkkantoor.

Hiervoor stuurt u een mail naar: kerkkantoor@hervormddordrecht.nl of u belt naar 078-6160007. De contactpersoon is Marja den Boer. Het Kerkkantoor zorgt voor de overschrijving. Deze neemt contact op met het kerkgenootschap waar u nu staat ingeschreven. Als de overschrijving is geregeld, krijgt u een bevestiging van het kerkkantoor. Komt u er niet uit, neem dan contact op met de scriba van onze kerkenraad mevr. Else Helmink. Zij helpt u graag verder.

Gastlidmaatschap

U woont in een andere wijkgemeente van Dordrecht, of u woont in een plaats in de omgeving van Dordrecht. U bent misschien lid van een ander kerkgenootschap. U wilt daar officieel ook eigenlijk liever gewoon ingeschreven blijven. Maar u komt inmiddels regelmatig in de Grote Kerk, en u voelt zich ook met deze gemeente verbonden.

In zo’n geval kunt u door middel van onderstaand formulier zich aanmelden als ‘gastlid’ van de Grote Kerk Gemeente. Vult u de gegevens zo volledig mogelijk in. Wij nemen u vervolgens op in een apart ‘gastleden-register.

U wordt dan via de driemaandelijkse Wijkbrief van de Grote Kerk op de hoogte gehouden van alle activiteiten. Natuurlijk bent u welkom om daaraan deel te nemen, op zondag en doordeweeks. Indien nodig kunt u een beroep op ons doen voor pastorale zorg. En wij nemen misschien de vrijheid u eens te benaderen voor een taak(je). Als ‘gastlid’ kunt u alleen geen kerkenraadslid worden: daarvoor zou u zich officieel moeten laten overschrijven.

Wij raden ‘gastleden’ aan financieel een deel van hun bijdrage te blijven betalen aan de gemeente waar ze officieel ingeschreven staan. Die moet tenslotte ook administratie- en afdrachtskosten voor hen betalen. Natuurlijk is ook een bijdrage aan onze gemeente van harte welkom. Wellicht wordt u hierover een keer benaderd door een van onze kerkrentmeesters.