Gesprekskringen

Een actieve gemeente is een lerende gemeente. Geloof vraagt verdieping en verdieping vraagt inzet en de bereidheid om te leren. Dat doen we bij de Grote Kerk in allerlei verbanden en kringen. Deze staan niet alleen open voor gemeenteleden, maar voor iedereen die belangstelling heeft.

Leerhuis

Het Leerhuis is een van de activiteiten waar we als gemeente trots op zijn. Op een maandagavond of de daarop volgende dinsdagmorgen komen we bij elkaar voor intensief ‘studeren’ en het bevragen van onze geloofstraditie. De afgelopen jaren hebben we gesproken over mystieke theologie, 500 jaar Luther, Calvijn, de Synode van Dordrecht en over Bonhoeffer.

Bijbelkring

De Bijbelkring is gebaseerd op uitleg en onderling gesprek. Elk jaar bespreken we gedeelten uit een Bijbelboek: stevige exegese en uitleg, maar ook gesprek met elkaar.

Gesprekskring

In deze groep lezen we samen het Bijbelgedeelte dat de zondag daarop in de kerkdienst en de preek centraal staat. Een vorm die de betrokkenheid bij de kerkdienst vergroot en steeds aanleiding geeft tot prima gespreksstof.

Kring van jong volwassenen

Deze gespreksgroep is bestemd voor jongere gemeenteleden. In deze groep bespreken we diverse onderwerpen en Bijbelgedeelten. De doelgroep is de leeftijd van 20 tot ongeveer 35 jaar.

Belijdeniskring/opfriscursus

In de Grote Kerk hebben we veel gemeenteleden die via andere kerken of helemaal van buiten de kerk betrokken raken bij onze gemeente. We doen elk jaar een soort ‘opfriscursus’ van waaruit sommigen ook belijdenis doen of worden gedoopt.

Praktische informatie

Alle kringen starten in september en lopen tot mei of juni. De data worden vaak in overleg met de deelnemers vastgesteld.

Aanmelding kan het makkelijkst bij de predikant, ds. Paul Wansink, via:
p.l.wansink@grotekerk-dordrecht.nl