Geen saaie kerkdiensten voor kinderen

Is een kerkdienst saai voor kinderen? Niet bij ons! Elke zondagochtend is er van 10.30 uur tot 11.30 uur een kerkdienst in de Grote Kerk. Alle kinderen van vijf tot twaalf jaar zijn welkom in de kindernevendienst. Er zijn twee groepen, de groep van vijf tot acht jaar en de groep van acht tot twaalf jaar. Aan het begin van de dienst zitten de kinderen even bij de volwassenen in de kerk. De dominee praat meestal met de kinderen over het verhaal van die week en daarna gaan ze naar hun eigen ruimte naast de kerk. Daar wordt met iemand van de leiding in elke groep gebeden, een verhaal verteld, een werkstukje gemaakt over het verhaal (bijvoorbeeld een kleurplaat of een puzzel) en gecollecteerd voor Kinderen in de knel. We oefenen ook soms een liedje of maken muziek. Aan het einde van de dienst gaan de kinderen weer terug in de kerk. Bij speciale diensten zoals dopen worden de kinderen eerder opgehaald, zodat ze er ook bij kunnen zijn.
Kom je ook eens ? Je bent van harte welkom!

Kindercantorij

Kindercantorij

Vier zondagen is er in de nevendienst ijverig geoefend. Niet iedereen was er altijd in deze weken met feestdagen en uit-weekends, maar op Pinksteren mochten alle kinderen meedoen!

Catrien Posthumus Meyjes heeft het beste uit hen naar boven gehaald. Ze zongen een kyrië, een paar speciale liederen, een Engelse responsie tijdens de gebeden, en een eigen stuk naar uitzending en zegen toe tijdens de collecte.

Het verhoogde de feestvreugde van Pinksteren! Dit 'kindercantorij project' zal zeker nog eens herhaald worden.

Tienerdiensten

Wat zijn die Tienerdiensten eigenlijk?

Voor de tieners van de Grote Kerk worden er speciale diensten georganiseerd. Tieners hebben immers veel vragen. Om dan elke zondag alleen maar te luisteren is minder interessant. In de aparte diensten proberen wij met de wensen van de tieners rekening te houden en ieder met respect voor elkaar zijn mening te laten vertellen.

Elke dienst ziet er daardoor bij ons weer anders uit: de leiding zelf wisselt per keer maar ook de inbreng van de tiener telt! In de tienerdienst mag je zelf vertellen hoe je over het leven, het geloof of over de Bijbeltekst die we lezen denkt. Dat is wat zo'n tienerdienst zo speciaal maakt en anders dan de gewone kerkdienst. Je hoort wat leeftijdgenoten vinden en mag zelf mee bepalen wat je belangrijk vindt en waar je over wilt praten.

Tijdens de tienerdienst is er 1 collecte. De opbrengst hiervan gaat naar een project dat de tieners zelf gekozen hebben. Afgelopen jaar was dit een project in Jandira, een voorstad van São Paulo in Brazilië. We hebben daar een bijdrage geleverd aan de inrichting van de spelotheek in een educatief centrum voor een wijk met veel armoede. Om wat extra geld voor ons project in te zamelen organiseerden we een speciale actie: we hebben schilderijen gemaakt van afbeeldingen van de kerk.

Naast de tienerdiensten organiseren we ook af en toe een uitje. Je kunt dan denken aan een keer naar de bioscoop, maar ook kanoën en klimmen of gezellig naar het strand zijn erg geliefd.

Hoe zit een tienerdienst in elkaar?

De tienerdienst is een dienst die gehouden wordt tijdens de normale kerkdienst. We lezen dezelfde Bijbeltekst als er in de kerk gelezen wordt. Over die tekst wordt wat meer informatie gegeven en de tieners krijgen de kans om hierop te reageren. Daarnaast is er ruimte om te bidden en gedichten voor te dragen. Tijdens een kopje thee wordt vaak nog een actueel onderwerp besproken wat door een tiener of de leiding wordt aangedragen. Afhankelijk van de leiding is er muziek of een creatieve activiteit. Elke dienst is weer net iets anders, alleen de Bijbeltekst staat vast.

De diensten beginnen om 10.30 uur in het Klockhuijs, waar je vanaf 10.15 uur van harte welkom bent. We beginnen dan met het aansteken van de kaars en een gebed. Daarna wordt de Bijbeltekst voor die zondag gelezen. Daarna is de invulling verschillend per zondag. Wel is het zo dat als de klok gaat luiden van het "Onze Vader" we naar de kerk rennen om het laatste gezang te zingen en de zegen te ontvangen voor iedereen naar huis gaat.

Voor de tieners tussen de 12 en 15 jaar is er om de 2 weken een tienerdienst. Voor de tieners van 15-18 jaar is er 1 dienst per maand.

Kom gerust een keertje langs en bepaal zelf wat je ervan vindt! In het kerkblad staan de dagen waarop er tienerdienst is aangegeven.