Kerk in de Stad

Logo Kerk In de Stad

Kerk in de Stad is een initiatief van de Grote Kerk (Hervormde Gemeente) in samenwerking met de Trinitatiskapel (Evangelisch Lutherse Gemeente). In beide gemeenten leefde het gevoel dat de kerk wat meer aanwezig zou moeten zijn in de stad, in het bijzonder met zingevende activiteiten. Die laatste worden sinds het najaar van 2019 gerealiseerd in de kleine, warme binnenruimte van de kapel in de Vriesestraat 20-22. Het zijn activiteiten die nadrukkelijk voor iedereen zijn bedoeld, kerkelijk en niet-kerkelijk, gelovig of belangstellend, jong en oud.

De Trinitatiskapel is misschien wat minder imposant dan de Grote Kerk, maar de historie mag er ook wezen: het is een laat gotische zaalkerk die oorspronkelijk de kapel was van het in 1629 afgebroken Blindeliedengasthuis. Toch is het in eerste instantie niet het monument waar het KIS om is begonnen; de ligging in het centrum van de stad maakt deze plek heel geschikt om het publiek in contact te brengen met de kerk.

Stilteruimte

Om te beginnen is de Trinitatiskapel in de Vriesestraat dagelijks van 10.00 – 14.00 uur geopend voor een moment van bezinning. Een ieder kan er binnenlopen, een kaarsje aansteken, gewoon even stil zijn of een praatje maken met de aanwezige dagwacht.

Stadsklooster

Elke woensdag is er twee keer een ochtendgebed (metten en lauden) overeenkomstig de kloostertraditie. Een tiental pastores uit verschillende Dordtse kerken doen beurtelings dienst als voorganger. Voor de gaande en komende gasten wordt er tussendoor een eenvoudig ontbijt geserveerd. Het eerste gebed begint om 07.15 uur (metten), het tweede gebed (lauden) begint na het ontbijt om 08.45 uur.

Rock Solid

Om de veertien dagen komt een jongerengroep bijeen op zaterdagavond. De dominee en/of jeugdouderling onderhoudt zich met hen over allerhande levens- en geloofsvragen.

Ouderenontmoeting

Gemeenteleden van boven de 80 die jarig geweest zijn worden eens per twee maanden uitgenodigd voor een gezellig samenzijn in de kosterij. Uiteraard mogen zij een introducee meenemen.

Filosofisch Café

In de loop van het jaar worden met enige regelmaat lezingen en discussieavonden georganiseerd over wijsgerige en maatschappelijke onderwerpen. Zie: www.filosofischcafedordrecht.nl

Extra vespers

In de winter, als de Grote Kerk daar vanwege de kou niet in voorziet, worden enkele extra vespers georganiseerd op zondagavond.

Wilt u meer weten over de bijeenkomsten of over andere zaken die verband houden met Kerk in de Stad? Kijkt u dan op onze website: www.kerkindestad.nl