Kerkenraad

Predikant

Ds. P.L. Wansink

predikant / assessor wijkkerkenraad

Moderamen-leden

Voorzitter moderamen / kerkenraad: vacant

Mw. P.E. van der Hum

ouderling-scriba

Mw. J.L. Mostert-van Houwelingen

Mw. T.A. Schaaphok-de Snoo

ouderling-kerkrentmeester

Dhr. R.V. Vendelbosch

ouderling voor sectie 1

Ds. P.L. Wansink

predikant / assessor wijkkerkenraad

Ouderlingen

Dhr. C. Bax

ouderling voor sectie 4

Mw. C.M.P. Bovenlander

ouderling voor sectie 2

Dhr. D.J. van Dijk

ouderling voor sectie 3

Mw. J. van Gelderen-Bakker

jeugdouderling

Dhr. R. den Hartog

ouderling voor sectie 5

Mw. P.E. van der Hum

ouderling-scriba

Dhr. C.M. Kaashoek

ouderling van sectie 6

Dhr. H.J.W. Ruiter

met speciale opdracht scriba Algemene Kerkenraad

Dhr. R.V. Vendelbosch

ouderling voor sectie 1

Mw. H. Verwaal-Versluis

ouderling voor sectie 8

Dhr. J.P. Vlasblom

ouderling voor sectie 7

ouderling voor sectie 9 vacature

Ouderlingen Kerkrentmeester

Dhr. J.M. Aarnoudse

Dhr. A.P. Bok

verhuur Grote Kerk 06 22 15 09 30

Mw. T.A. Schaaphok-de Snoo

ouderling-kerkrentmeester

Dhr. H. Verbrugge

met speciale opdracht 2e scriba Algemene Kerkenraad

Dhr. P.J. Visser

penningmeester wijkkas Gironummer: NL37INGB0000657305 t.n.v. wijkraad 1 der Hervormde Gemeente

Diakenen

Mw. M.J. de Bruin

Dhr. A. van Delden

Mw. H.H. Hol

Dhr. N. van Ingen

jeugddiaken

Mw. J.L. Mostert-van Houwelingen

Dhr. K.J. Romijn

Mw. J.J. Wierenga

Pastoraal medewerker

Vacant

Geen resultaten.