Kerkenraad

Predikant
Vacant

Voorzitter  
Mw. J.C. van der Klooster-Halk  j.c.vanderklooster@grotekerk-dordrecht.nl    

Scriba  
Mw. E.C. Helmink-van Oudheusden scriba@grotekerk-dordrecht.nl           
p/a Lange Geldersekade 2, 3311 CJ Dordrecht

Ouderlingen
Mw. A.J. van den Boogaard a.j.vandenboogaard@grotekerk-dordrecht.nl     
Sectie 1 + omgeving Hugo de Grootlaan

Mw.  J.M.D. Bakker – Bondt m.bakker@grotekerk-dordrecht.nl
Sectie 2 + Noordendijk tot Wantij           

Mw. A. Baars a.baars@grotekerk-dordrecht.nl
Sectie 3

Mw. C.  Westerman – Stoop  c.westerman@grotekerk-dordrecht.nl
Sectie 4

Dhr. M. Wagemakers m.wagemakers@grotekerk-dordrecht.nl
Sectie 5

Mw. J.M. Hogendoorn j.m.hogendoorn@grotekerk-dordrecht.nl          
Sectie 6 + het gebied van Vest tot Singel

Dhr. P. Donk p.donk@grotekerk-dordrecht.nl            
Sectie 7: adressen in en noordelijk van Zwijndrecht; Hoeksche Waard; Krispijn (m.u.v. omgeving Hugo de Grootlaan); Crabbehoff; Wielwijk; Wilgenwende; Dordtse Hout     

Mw. H. Verwaal-Versluis h.verwaal-versluis@grotekerk-dordrecht.nl
Sectie 8: adressen ten zuiden van Moerdijk; Dubbeldam; De Hoven; Sterrenburg; Land van Valk; Zuidhoven           

Dhr. O.B. Maris o.b.maris@grotekerk-dordrecht.nl          
Sectie 9: adressen oostelijk van Singel/Noordendijk van spoorlijn-Provincialeweg; Alblasserwaard; Staart; Stadspolders; Stadswerven        

Mw.  J.A. Robbemond-Bons j.a.robbemond@grotekerk-dordrecht.nl            
Jeugdouderling

Mw. J.C. van der Klooster-Halk j.c.vanderklooster@grotekerk-dordrecht.nl        
Voorzitter 
Mw. E.C. Helmink-van Oudheusden scriba@grotekerk-dordrecht.nl    
Scriba

Ouderlingen-kerkrentmeester
Dhr. A.P. Bok a.p.bok@grotekerk-dordrecht.nl
Dhr. K.J. van den Dool k.j.vandendool@grotekerk-dordrecht.nl     
Dhr. J. Klink j.klink@grotekerk-dordrecht.nl
Kerkmeester
Mw. T.A. Schaaphok-de Snoo t.a.schaaphok-desnoo@grotekerk-dordrecht.nl
Dhr. J.W. Spijkman jw.spijkman@grotekerk-dordrecht.nl 

Penningmeester wijkkas

Dhr. N. Stam n.stam@grotekerk-dordrecht.nl

Diakenen
Mw. P. B. Kamsteeg e.kamsteeg@grotekerk-dordrecht.nl
Dhr. P. Crielaard p.crielaard@grotekerk-dordrecht.nl
Dhr. B. Kornet b.kornet@grotekerk-dordrecht.nl
Dhr. J. Legemate j.legemate@grotekerk-dordrecht.nl
Jeugddiaken
Mw. M. Quarré-van den Boogert m.quarre@grotekerk-dordrecht.nl
Mw. N. Vreeling-de Bruin n.vreeling@grotekerk-dordrecht.nl
Mw. J.J. Wierenga-van Beelen j.j.wierenga@grotekerk-dordrecht.nl         
Zendingsdiaken