Kerkenraad

Predikant

Ds. P.L. Wansink

predikant / assessor wijkkerkenraad

Moderamen

mevr. P.E. van der Hum

ouderling-scriba

mevr. J.C. van der Klooster

voorzitter moderamen / wijkkerkenraad

mevr. J.L. Mostert-van Houwelingen

mevr. T.A. Schaaphok-de Snoo

dhr. R.V. Vendelbosch

ouderling voor sectie 1

Ds. P.L. Wansink

predikant / assessor wijkkerkenraad

Ouderlingen

dhr. C. Bax

ouderling voor sectie 4

mevr. C.M.P. Bovenlander

ouderling voor sectie 2

Dhr. D.J. van Dijk

ouderling voor sectie 3

dhr. R. den Hartog

ouderling voor sectie 5

mevr. P.E. van der Hum

ouderling-scriba

dhr. C.M. Kaashoek

ouderling van sectie 6

mevr. J.A. Robbemond-Bons

jeugdouderling

dhr. H.J.W. Ruiter

met speciale opdracht scriba Algemene Kerkenraad

dhr. R.V. Vendelbosch

ouderling voor sectie 1

mevr. H. Verwaal-Versluis

ouderling voor sectie 8

dhr. J.P. Vlasblom

ouderling voor sectie 7

Vacature: ouderling voor sectie 9

 

Ouderling-kerkrentmeesters

dhr. J.M. Aarnoudse

dhr. A.P. Bok

verhuur Grote Kerk 06 22 15 09 30

mevr. T.A. Schaaphok-de Snoo

dhr. H. Verbrugge

dhr. P.J. Visser

penningmeester wijkkas Gironummer: NL37INGB0000657305 t.n.v. wijkraad 1 der Hervormde Gemeente

Diakenen

dhr. A. van Delden

mevr. H.H. Hol

dhr. N. van Ingen

jeugddiaken

mevr. J.L. Mostert-van Houwelingen

mevr. M. Quarré-van den Boogert

dhr. K.J. Romijn

mevr. J.J. Wierenga