Kerkenraad

Predikant

Ds.
P.L. Wansink

predikant / assessor wijkkerkenraad

Moderamen-leden

J. de Bruin

diaken / 2e scriba

Mw.
P.E. van der Hum

ouderling-scriba / postadres wijkkerkenraad

Mw.
J.L. Mostert-van Houwelingen

voorzitter wijkkerkenraad

Mw.
T.A. Schaaphok – de Snoo

ouderling-kerkrentmeester

Ds.
P.L. Wansink

predikant / assessor wijkkerkenraad

Pastoraal medewerker

Vacant

Geen resultaten.

Ouderlingen

C. Bax

ouderling voor sectie 4

Mw. I. Bovenlander

ouderling voor sectie 2

D.J. van Dijk

ouderling voor sectie 3

Mw.
J. van Gelderen-Bakker

Jeugdouderling

Mw.
H.H. Hol

Ouderling voor sectie 9

Mw.
P.E. van der Hum

ouderling-scriba / postadres wijkkerkenraad

C.M. Kaashoek

ouderling van sectie 6

Mw.
M.J. Laeijendecker-Burger

jeugdouderling

H.J.W. Ruiter

scriba Algemene Kerkenraad

R.V. Vendelbosch

ouderling voor sectie 1

Mw.
H. Verwaal- Versluis

ouderling voor sectie 8

J.P. Vlasblom

ouderling voor sectie 7

Mw. M.E. Wolst

ouderling voor sectie 5

Ouderlingen Kerkrentmeester

A.P. Bok


Mobiel: 06 22 15 09 30

verhuur Grote Kerk

Mw.
T.A. Schaaphok – de Snoo

ouderling-kerkrentmeester

J.W. Spijkman

ouderling-kerkrentmeester

H. Verbrugge

2e scriba Algemene Kerkenraad

P.J. Visser

penningmeester wijkkas Gironummer: NL37INGB0000657305 t.n.v. wijkraad 1 der Hervormde Gemeente

Diakenen

Mw.
M.J. de Bruin

A. van Delden

Mw.
J. Lingen- Baars

Mw.
W. Meijer

Met bijzondere opdracht t.g.v.Justitiepastoraat P.I.D.

Mw.
J.L. Mostert-van Houwelingen

voorzitter wijkkerkenraad

K.J. Romijn