Nieuwe predikant

Na een lange stilte waarin de beroepingscommissie – achter de schermen – hard heeft gewerkt, is er goed nieuws. De beroepingscommissie heeft een predikant voorgedragen aan de kerkenraad. De basis voor deze voordracht is het door de wijkkerkenraad vastgestelde profiel voor de Grote Kerk Gemeente en de nieuwe predikant.

Onze Grote Kerk Gemeente maakt deel uit van de Hervormde Gemeente Dordrecht (HGD). Bij belangrijke besluiten als het beroepen van een nieuwe predikant, heeft de Algemene Kerkenraad van de HGD medezeggenschap: de wijkkerkenraad beslist daar niet alleen over.

In de gecombineerde vergadering van de Algemene Kerkenraad van de HGD en de Wijkkerkenraad van de Grote Kerk Gemeente op 12 februari jl., is een predikant tot kandidaat gesteld.
Aansluitend heeft de wijkkerkenraad unaniem deze predikant verkozen. Dit betekent dat nu de stappen kunnen worden gezet voor het uitbrengen van een beroep op de verkozen predikant.

Op zondag 25 februari a.s. wordt de naam van de nieuwe predikant bekend gemaakt.
Conform de Kerkorde van de PKN kunnen gemeenteleden binnen vijf dagen na het noemen van de naam van de predikant bezwaar maken tegen de gevolgde procedure, niet tegen de persoon. Dit is dus mogelijk tot en met vrijdag 1 maart a.s.

Op zondag 3 maart a.s. zijn gemeenteleden van harte welkom bij de gemeentevergadering, waarin de procedure en de voordracht van de nieuwe predikant worden toegelicht. Deze vergadering wordt gehouden in de Grote Kerk, aansluitend op de ochtenddienst.

De gevolgde procedure en de nog komende activiteiten staan in het document Beroepingsproces Grote Kerk Gemeente 2023-2024.

Voor vragen over de procedure of eventuele bezwaren tegen de doorlopen procedure kunt u terecht bij de voorzitter of scriba van de wijkkerkenraad of bij ds. Steenks, consulent Grote Kerk Gemeente in deze vacante periode. De contactgegevens zijn:

Voorzitter van de wijkkerkenraad:
Mevrouw J.C. van der Klooster – Halk

Scriba van de wijkkerkenraad:
Mevrouw E.C. Helmink – van Oudheusden

Consulent Grote Kerk Gemeente:
ds. D. Steenks