Ouderen

Binnen de Grote Kerk Gemeente is er aandacht voor de ouderen. Naast de pastorale en diaconale zorg is er de Contactdienst (voorheen HVD). Dit is een groep medewerkers (vrouwen en mannen) die ongeveer acht keer per jaar samenkomt.

De grootste taak van deze medewerkers is de aandacht voor 75-plussers. Volgens een bepaalde indeling zijn de adressen verdeeld en ouderen worden – als zij daar prijs op stellen – in ieder geval bezocht rond hun verjaardag en zo nodig op meerdere momenten. Ook wordt er een aantal keren per jaar koffieochtenden georganiseerd voor ouderen, is er een aparte kerstviering en één maal per jaar gaan we een dagje uit.

De medewerkers van de Contactdienst hebben contact met de ouderlingen en eventueel met de predikant.

Hulp nodig

De enthousiaste medewerkers van de Contactdienst bezoeken regelmatig ouderen en/of zieken uit onze gemeente. Wij proberen dat zo goed mogelijk te doen, maar daar hebben we ook uw hulp bij nodig.

Is er iets bijzonders of wilt u een keer extra bezoek, meldt u dit dan ook bij uw medewerker van de Contactdienst of bij uw ouderling. Het komt wel eens voor dat gemeenteleden al een tijdje ziek zijn, maar dat wij dat dan niet weten. Schroom niet en bel gerust.

Als u geen telefoonnummer van uw medewerker Contactdienst hebt, dan kunt u ook bellen naar Corrie Verhoeff,
tel. 078 – 843 91 02 of via e-mail: coordinatorcontactdienst@grotekerk-dordrecht.nl

Ouderenontmoeting

De Ouderenontmoeting is een activiteit die georganiseerd wordt vanuit Kerk in de Stad, het samenwerkingsproject tussen de Grote Kerk Gemeente en de Lutherse gemeente. Eens in de zes weken worden gemeenteleden vanaf 80 jaar die (in deze zes weken) jarig zijn geweest, benaderd door een ouderling voor een gezellige middag met een hapje en een drankje in de Trinitatiskapel. Ook vervoer wordt geregeld. Meer informatie vindt u op de website: www.kerkindestad.nl.