Vacature Predikant

Op zondag 14 mei jl. heeft ds. Paul Wansink afscheid genomen als predikant van de Grote Kerk Gemeente. Ds. Wansink heeft een beroep aangenomen van de Protestantse Gemeente Lochem. De predikantsplaats van de Grote Kerk Gemeente is dus vacant. De voorbereidingen van de kerkenraad voor het beroepingswerk van een nieuwe predikant zijn in volle gang.

Profielschets gemeente en predikant

In maart 2023 heeft de kerkenraad de profielschetsen van de gemeente en de predikant vastgesteld. Dit is het resultaat van één van de besluiten in de door de kerkenraad vastgestelde Notitie Beroepingswerk Grote Kerk Gemeente, die de basis is voor de planning en uitvoering van het beroepingswerk. Tijdens het gemeenteberaad van 11 juni jl. heeft de kerkenraad de samenvatting van deze notitie gedeeld

Vacature

De door de kerkenraad ingestelde beroepingscommissie is inmiddels met haar werkzaamheden gestart. In juni zal een vooraankondiging van de vacature geplaatst worden in diverse kerkelijke media en op deze website.

Net na de zomerperiode (begin september a.s.) zal de vacature voor de nieuwe predikant worden gepubliceerd in kerkelijke media, dagblad Trouw en op deze website. 
De contactpersonen voor de beroepingscommissie zijn:

Waarneming pastoraat

Voor pastorale ondersteuning in deze periode, waarin de predikantsplaats van de Grote Kerk gemeente vacant is, verwijzen wij u graag naar de informatie op de pagina Pastoraat.