Sura Cantat

Het is zover: Sura Cantat verwelkomt heren!

In het nieuwe jaar zal er een start gemaakt worden met een vierstemmig zingende cantorij. Er is groen licht gegeven vanuit de kerkenraad voor deze nieuwe vorm. En dat is iets wat de Grote Kerk verdient. Oftewel: heren, u bent welkom, om mee te komen zingen!

Er is plek voor goed en graag zingende tenoren en bassen. Heren die het zingen in de liturgie een warm hart toedragen, die trouw zijn in aanwezigheid en blij worden van samen zingen.

Het huidige niveau van 'Sura Cantat' is het uitgangspunt van waaruit we verder willen groeien. Dus net als alle Sura-dames ooit deden, zullen ook de heren een stemtest moeten afleggen.

Verdwijnt 'Sura Cantat' als damescantorij dan? Ja en nee. Soms zal 'Sura Cantat' in zijn huidige vorm nog meewerken aan een dienst, maar vaker, is de verwachting, zal zij samen met de heren zingen.

We willen ook graag, op termijn, medewerking gaan verlenen aan de cantates in de avonddiensten.

In maart zal de samenvoeging gaan plaatsvinden.

Vanaf nu kunt u zich aanmelden.

Een informatieblad en een aanmeldingsformulier zijn verkrijgbaar via het contactformulier.

 

Sura Cantat bestaat sinds januari 2006 en werkt ieder jaar aan zo'n tien diensten mee. Meestal zijn dit bijzondere diensten zoals een avondmaalsdienst, een doopdienst, startdienst of grote kerkelijke feesten. In de afgelopen jaren heeft de cantorij met veel plezier, voor zowel de luisteraars als de leden zelf, liederen en muziekstukken ten gehore gebracht. Stadsorganist Cor Ardesch levert hier zeker zijn bijdrage aan, door zijn vakmanschap en manier van begeleiden tilt hij alles op een hoger niveau. Voor de diensten repeteren de zangers, zo'n 18 in getal, steeds drie of vier keer op dinsdagavond (van 19.45 -21.45 u) in de wijkzaal van de kerk. De rode kleur van de sjaals, die gemaakt zijn door kunstenares Maria Castelijn-Verboom, toont de verdieping en de verbondenheid die in de afgelopen jaren sterk is gegroeid. Nieuwe leden zijn altijd welkom. Een stemtest is onderdeel van de aannameprocedure.

Dirigente Catrien Posthumus Meyjes werkte eerder in de Domkerk in Utrecht waar zij tijdens en na haar studies schoolmuziek, koordirectie en kerkmuziek, de kindercantorij heeft opgericht en een groot aantal jaren gedirigeerd heeft.

Dat het zingen met kinderen haar hart heeft is ook te ervaren tijdens een jaarlijks kindercantorij-project, meestal tijdens de advent, met de kinderen van de kindernevendienst.

Bovendien is zij sinds al jaren cursusleidster bij landelijke oecumenische cursussen voor cantores en kinderkoordirigenten, waarbij voor haar het geven van inspiratie voorop staat.

Schat aan liederen

Sura Cantat wil graag de gemeentezang in de Grote Kerk ondersteunen en aanvullen. Daarom kiest Catrien regelmatig nieuwe liederen uit, geïnspireerd door het kerkelijk jaar, die goed passen in de dienst. In september 2013 heeft de Grote Kerk het nieuwe Liedboek in gebruik genomen.  Daar wordt dankbaar gebruik van gemaakt. Uiteraard worden die liederen gekozen, die passen in het kerkmuzikaal-liturgisch klimaat van de Grote Kerk. Tijdens het vooroefenen voor de dienst wordt ook de gemeente hierin meegenomen. Zo hebben de dames in de loop van de tijd een schat aan liederen en stukken ingestudeerd en een kerkmuzikale impuls gegeven. Daarnaast zingen de dames tijdens het avondmaal en op andere momenten tijdens de diensten korte stukjes uit de kerkmuzikale koorliteratuur.

Sura Cantat - Sura zingt! (geschreven door Catharina den Dekker)

Iedere dinsdagavond komt er een aantal vrouwen bij elkaar. Jong of jong van geest. Moeders, oma's, juffen, huisvrouwen, verplegers, dochters en een enkele student. Deze vrouwen hebben iets gemeen. Ze houden van zingen. Van Bach tot Händel, en van Mendelssohn tot Arvo Pärt. Een herkenbare melodie uit het liedboek of een simpele antifoon ontsprongen uit een Bijbeltekst gezongen op een melodie beladen met woorden. De vrouwen van Sura Cantat houden van zingen en geven een extra dimensie aan de dienst op zondagochtend. Door middel van hun eigen klank, geven zij de dienst een extra stem. Helder en stralend, zoals een zonnestraal die in de zomer zijn weg naar binnen heeft gevonden en schittert vanaf de orgelpijpen. Licht en stijgend, zoals een kleine vogel die, tot ergernis van de koster, zijn weg in de gewelven van de kerk heeft gevonden. Verhalend en veelzeggend, zoals de diepe stem van de dominee die vanaf de kansel spreekt over de verhalen die spreken van een God van liefde. Sterke vrouwen. Ieder met een eigen verhaal en een eigen klank. De Grote Kerk van Dordrecht is ontstaan door zo'n sterke vrouw en haar naam was Sura.

Er was eens jonge vrouw genaamd Sura. Ze had haren geel als goud die ze verborg onder een rode kap. Haar ogen waren glinsterend groen als het met dauw bedekte gras. Haar huid was wit als room. Iedere dag bad zij bij de rivier tot een beeld van de Maagd Maria. Op een dag kreeg Sura een visioen waarin een engel haar de opdracht gaf een kerk te bouwen ter ere van de Heilige Maagd Maria. Al bezat ze maar drie muntstukken, toch nam Sura drie dagloners in dienst en de engel zorgde ervoor dat de dagloners iedere dag een muntstuk kregen. Maar de dagloners waren slecht en bedorven door hebzucht. Zij dachten dat Sura een rijke vrouw was en ze besloten haar te vermoorden met een vismes. Haar dode lichaam werd beroofd van haar geldbuidel. Maar de dagloners vonden slechts drie muntstukken in haar beurs. De moordenaars werden gevangen genomen en ter dood veroordeeld. Sura herrees uit de dood en liet de snijwond in haar hals zien aan de moordenaars, die meteen berouw toonden. Op voorwaarde dat de drie dagloners gingen biechten bij de paus, vergaf Sura hun gruwelijke misdaad. De paus gaf de drie moordenaars absolutie en verleende aflaten om de verdere bouw van de kerk te bekostigen. En zo werd de Grote Kerk of de Onze Lieve Vrouwe Kerk te Dordrecht gesticht door een sterke vrouw. Op sommige zondagen kun je haar horen zingen en weerkaatst haar heldere stem boven de gewelven van de kerk en de gemeente zingt uit volle borst met haar mee.