Sura Cantat

Cantorij 'Sura Cantat'

In de Grote Kerk Gemeente is een cantorij, luisterend naar de naam ‘Sura Cantat’. Dit is een groep van om en nabij dertig enthousiaste zangers, die sinds de oprichting onder leiding staat van Catrien Posthumus Meyjes. In 2006 is deze groep gestart, in beginsel als damescantorij. Sinds 2017 zijn daar heren aan toegevoegd. 

‘Sura Cantat’ verleent haar medewerking aan ongeveer 15 kerkdiensten per jaar. Met name op de avondmaalszondagen en bij de hoogfeesten. Het repertoire bestaat uit antifonen, liedzettingen, improvisaties met orgel en stukken uit de koorliteratuur. Namen van componisten van wie werken zijn uitgevoerd, zijn onder andere: Bach, Britten, Buxtehude, Fauré, Händel, Manneke, Mendelssohn,  Pärt, Rachmaninov en Vaughan Williams. Ook aan de avonddiensten wordt een aantal keer per jaar medewerking verleend. Minimaal eenmaal per jaar voert zij daarin een cantate uit. 

De repetities vinden plaats op dinsdagavond van 19.45 - 21.45 uur in de wijkzaal van de Grote Kerk. Indien u interesse heeft om mee te komen zingen, bent u altijd van harte welkom om een repetitie te komen bijwonen. Vervolgens maakt een stemtest onderdeel uit van de aannameprocedure. Neemt u gerust contact op met de cantrix.

 

Cantrix

Catrien Posthumus Meyjes studeerde schoolmuziek, kerkmuziek en koordirectie aan het Conservatorium van Utrecht en aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek.

Zingend in de Domcantorij nam zij in 1985 het initiatief tot oprichting van de kindercantorij in de Domkerk te Utrecht. Eind 1999 nam zij daar afscheid. Zij dirigeerde de kamerkoren ‘Vier bij Vier’ en ‘Delft Blue’ en was als muziekdocent werkzaam op het Christelijk Gymnasium te Utrecht.  

Vanaf 1995 is zij actief betrokken bij landelijke cursussen voor kinderkoordirigenten (leiding van een kinderkoor), cantores (hantering van liedboek 2013) en predikanten (omgang met de pluraliteit van de kerkmuziek). 

Dat haar hart ook bij het zingen met kinderen ligt, is te ervaren bij de projecten met de kinderen in de Grote Kerk rond Kerst en Pasen.

De heilige Sura (door Catharina den Dekker)

Sura cantat. Sura zingt. Een prachtige naam voor een cantorij. Maar waar komt die bijzondere naam toch vandaan? Wie was Sura en wat heeft zij te maken met de Grote Kerk? Sura leefde lang geleden in Dordrecht. Ze was een gewone jonge vrouw. Hoewel, gewoon? Volgens de legende gaf zij al haar bezittingen aan de armen en bad ze iedere dag tot een Mariabeeld bij de rivier. Op een dag kreeg ze een visioen; er verscheen een engel in een droom die haar de opdracht gaf om een kerk te bouwen ter ere van de Heilige Maagd Maria.

Omdat Sura al haar bezittingen aan de armen had gegeven, bezat ze slechts drie muntstukken die ze in een buideltje om haar middel droeg. Ze nam drie dagloners in dienst en iedere dag verschenen er drie nieuwe muntstukken in haar buideltje; één voor iedere dagloner. Een vrouw die ons iedere dag betaalt met drie munten, die moet wel rijk zijn, dachten de dagloners en ze smeden een plan om Sura te vermoorden.

De drie dagloners besloten na het werk Sura op te wachten. Met een mes sneden ze haar keel door. Maar toen ze de geldbuidel losknoopten zagen ze dat er maar drie munten in zaten. Iemand had de moord zien gebeuren en sloeg alarm. De dagloners werden in het gevang gezet en ter dood veroordeeld.

Je zou denken dat dit het einde is van het verhaal. Maar het zou geen legende zijn als er niet iets vreemds zou gebeuren. Volgens de overlevering herrees Sura uit de dood. Ze bezocht haar moordenaars in de gevangenis en liet hun haar snijwond in haar hals zien om te bewijzen dat zij de vrouw is die zij hadden vermoord. De dagloners toonden meteen berouw en vroegen haar om vergeving. Op voorwaarde dat de drie dagloners gingen biechten bij de paus, vergaf Sura de gruwelijke daad die zij hadden begaan. De paus schonk de drie moordenaars absolutie en verleende aflaten om de verdere bouw van de kerk te bekostigen.

De kerk die Sura heeft laten bouwen, is de kerk waar je haar stem nog altijd kunt horen tijdens de ochtenddienst. Samen met de gemeente looft zij Gods naam in psalmen en gezangen. Dat is de reden dat de cantorij van de Grote Kerk ‘Sura Cantat’ is gaan heten. Het was tenslotte Sura geweest die de Grote Kerk van Dordrecht een stem heeft gegeven.