Gouden avondmaal- en doopstel

Philippe Diodati, die in dienst van de Verenigde Oostindische Compagnie een vermogen had vergaard, bleek na zijn overlijden in 1733 geld voor een Avondmaalsservies te hebben nagelaten.

De Dordtse schilder Aart Schouwman maakte voor dit Avondmaalsstel de tekeningen, waarna zijn stadgenoot, de goudsmit Dirk Wor de bekers en schalen in goud en zilver heeft vervaardigd.

Het zou op de eerste zondag in 1738 op de Avondmaalstafel voor het hoogkoor in gebruik zijn gesteld.
De apotheker Coddeus schonk een schenkkan en doopschaal aan de kerk.

Het Avondmaal- en Doopstel staat in de kerk tentoongesteld, natuurlijk veilig achter glas...