Koorbanken

Het is onbekend wie de koorbanken en hun houtsnijwerk hebben vervaardigd. Het ligt voor de hand om ze te zien als het eindproduct van een samenwerking tussen één of meerdere schrijnwerkers en een aantal beeldsnijders. De verschillen in stijl van het snijwerk duiden op een co-productie.
Uit inscripties in de banken valt op te maken dat er in de jaren 1538 tot 1542 aan is gewerkt.

Koorbanken