Preekstoel

Dit prachtige marmeren kunstwerk is vervaardigd door de Amsterdamse beeldhouwer: Asmus Frauen.

De kroon boven het klankbord is ontworpen door de Dordtse timmerman-aannemer-landmeter Jan van der Linden.

Op 10 oktober 1756 werd hij in gebruik genomen. Het verving de oude houten preekstoel die sinds 1597 dienst had gedaan en indertijd gemaakt was door Joost Henricxz.

De nieuwe preekstoel met bijbehorend ameublement is bekostigd uit het legaat van de Dordtse koopman Hendricus van der Vught.