Vrienden van de Grote Kerk

De "Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk" organiseert lezingen en excursies, maar levert vooral geldelijke bijdragen voor het instandhouden van de "Dordtse Dom". De vereniging telt zo'n 600 leden.

Wie de Grote Kerk van Dordrecht een warm hart toedraagt, wordt lid van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk voor slechts € 15,- per jaar en ontvangt gratis een fraai introductiepakket. Als lid maakt u deel uit van een vriendengroep die een uitstekend doel steunt. Natuurlijk ontvangt u regelmatig informatie van de vereniging en wordt u uitgenodigd om lezingen bij te wonen en excursies mee te maken.

U kunt lid worden door een e-mail te sturen naar het secretariaat van de vereniging. 
Het adres is: secretariaat@vriendengrotekerkdordrecht.nl .
U kunt ook schrijven naar: Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht; Postbus 982; 3300AZ Dordrecht.

Tijdens het winterseizoen 2018-2019 zijn er specifieke voordelen voor leden van de Vrienden van de Grote Kerk, namelijk gratis entree tot de Grote Kerk, inclusief gratis toegang tot de Helmantel-tentoonstelling en gratis gebruik van mediatour bij een bezoek aan de Grote Kerk.

Voor meer informatie brengt u een bezoek aan de website van de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk