Jeugdwerk

Goed kerkelijk jeugdwerk vraagt een kerkelijke gemeente die met haar kinderen en jongeren optrekt. Het accent in het jeugd- en jongerenwerk van de Grote Kerk ligt op het bouwen aan relaties met jongeren. Anders gezegd: het gaat om relationeel jongerenwerk. In de loop der jaren leren jongeren dat hun leven een geschenk is, dat ze er niet zomaar zijn, maar dat ze zich gedragen mogen weten door de liefde van God in Christus. De kerkelijke gemeente probeert iets van die liefde door te geven. Als kerkelijk gemeente hopen we daarin betrokken en betrouwbaar te zijn.

Praktisch gevolg is dat we hopen kinderen en jongeren vanaf hun geboorte tot hun volwassenheid te begeleiden.

Doop

Rond de geboorte zoekt de gemeente contact met de ouders en wordt de mogelijkheid van kinderdoop of het opdragen van uw kind besproken. Voorafgaand aan de doop of het opdragen vindt – het liefst samen met andere ouders – een doopgesprek plaats onder leiding van de predikant.

0 – 4 jarigen

Voor deze groep is er de crèche tijdens de kerkdiensten (contactpersoon: Ilonka Bouwknegt). Eens in de paar jaar is er ook een kring geloofsopvoeding voor ouders van jonge kinderen.

4 – 12 jarigen

Voor deze groep is er op zondag tijdens de ochtenddienst kindernevendienst.

Ieder jaar is er in de weken voorafgaand aan Pasen avondmaalscatechese, waarin kinderen rond 7 jaar worden voorbereid op deelname aan de dienst van Schrift en Tafel. Kinderen nemen bij ons deel aan de viering na deze catechese.

Elk jaar is er in de adventsweken een voorbereiding op de kinderkerstnachtviering. Deze viering – speciaal voor en door kinderen – is op 24 december om 19:00 uur in de kerk. Vaak vormen enkele kinderen onder leiding van de cantrix ook een kindercantorij.

Tijdens elke dienst is er uitgebreid aandacht voor de kinderen, zo nemen zij een volwaardige plaats in binnen de gemeente. Contactpersoon van de kindernevendienst is Marina Jongejan-Broer.

12 – 18 jarigen

Eenmaal in de twee weken is er tijden de kerkdienst een tienerdienst, waarin jongeren worden uitgedaagd zelf na te denken over de vragen die het Bijbelgedeelte van de zondag oproept.

Voor dezelfde groep is er ook om de week (maar liever niet in hetzelfde weekend) een jongerengroep in de Trinitatiskapel. De ruimte daar is geschikter voor jongeren van deze leeftijd. De jeugdgroep noemen we Rock Solid en is een mengvorm van catechese en spelvormen.

Vanaf ongeveer 16 jaar volgt catechese aan huis bij de predikant. De afgelopen jaren heeft deze leeftijdsgroep zich ingezet voor een diaconaal project in Kaapstad, een vorm van diaconaal jongerenwerk. We zoeken naar mogelijkheden van een vervolg.

18 – 25 jarigen

In deze leeftijd kan de belijdenisgroep gevolgd worden, maar er is ook een gesprekgroep voor jongvolwassenen.

Contact

Contactpersoon voor ons jeugdwerk is jeugdouderling Judith Robbemond, bereikbaar via j.a.robbemond@grotekerk-dordrecht.nl.