Geen saaie kerkdiensten voor kinderen

Is een kerkdienst saai voor kinderen? Niet bij ons! Elke zondagochtend is er van 10.30 uur tot 11.30 uur een kerkdienst in de Grote Kerk. Alle kinderen van vijf tot twaalf jaar zijn welkom in de kindernevendienst. 

Er zijn twee groepen: de groep van 5 – 8 jaar en de groep van 8 – 12 jaar. Aan het begin van de dienst zitten de kinderen even bij de volwassenen in de kerk. De dominee praat meestal met de kinderen over het verhaal van die week en daarna gaan ze naar hun eigen ruimte in de kerk. Daar wordt met iemand van de leiding in elke groep gebeden, een verhaal verteld, een werkstukje gemaakt over het verhaal (bijvoorbeeld een kleurplaat of een puzzel) en gecollecteerd voor ‘Kinderen in de knel’. We oefenen ook soms een liedje of maken muziek. Aan het einde van de dienst gaan de kinderen weer terug naar de kerk.

Speciale diensten

Bij speciale diensten – zoals doopdiensten –  worden de kinderen eerder opgehaald, zodat ze er ook bij kunnen zijn.

Kom je ook eens ? Je bent van harte welkom!