Tienerdienst

Voor de jongeren tussen 12 – 18 jaar worden er speciale diensten georganiseerd. Tieners hebben immers veel vragen. Om dan elke zondag alleen maar te luisteren is minder interessant. In de aparte diensten proberen wij met  wensen van de tieners rekening te houden en ieder met respect voor elkaar zijn mening te laten vertellen.

Elke dienst ziet er daardoor bij ons weer anders uit: de leiding zelf wisselt per keer, maar ook de inbreng van de tiener telt! In de tienerdienst mag je zelf vertellen hoe je over het leven, het geloof of over de Bijbeltekst die we lezen denkt. Dat is wat zo’n tienerdienst zo speciaal maakt en anders dan de gewone kerkdienst. Je hoort wat leeftijdgenoten vinden en mag zelf mee bepalen wat je belangrijk vindt en waar je over wilt praten.

Tijdens de tienerdienst is er één collecte. De opbrengst hiervan gaat naar een project dat de tieners zelf gekozen hebben.

Naast de tienerdiensten organiseren we ook af en toe een uitje. Je kunt dan denken aan een keer naar de bioscoop, maar ook kanoën en klimmen of gezellig naar het strand zijn erg geliefd.

Hoe zit een tienerdienst in elkaar?

De tienerdienst is een dienst die gehouden wordt tijdens de normale kerkdienst. We beginnen dan met het aansteken van de kaars en een gebed. We lezen dezelfde Bijbeltekst als er in de kerk gelezen wordt. Over die tekst wordt wat meer informatie gegeven en de tieners krijgen de kans om hierop te reageren. Daarnaast is er ruimte om te bidden en gedichten voor te dragen. Tijdens een kopje thee wordt vaak nog een actueel onderwerp besproken dat door een tiener of de leiding wordt aangedragen. Afhankelijk van de leiding is er muziek of een creatieve activiteit. Elke dienst is weer net iets anders, alleen de Bijbeltekst staat vast. Wel is het zo dat als de klok gaat luiden van het `Onze Vader` we naar de kerk rennen om het laatste lied te zingen en de zegen te ontvangen voor iedereen naar huis gaat.

Wanneer is er tienerdienst?

De diensten beginnen om 10.30 uur in `t Klockhuijs, waar je vanaf 10:15 uur van harte welkom bent.
Voor de tieners van  12 – 15 jaar is er om de week een tienerdienst. Voor de tieners van 15 – 18 jaar is er één dienst per maand. In het kerkblad staan de zondagen vermeld, waarop tienerdienst wordt gehouden. 

Kom gerust een keertje langs en bepaal zelf wat je ervan vindt!