Kerk in de Stad

Met Kerk in de Stad (KIS) wil de Grote Kerkgemeente letterlijk de presentie van de kerk in de stad vergroten. Vele duizenden bezoekers weten jaarlijks gelukkig ons prachtige, monumentale gebouw aan de Korte Geldersekade te vinden, maar de kerk is uiteraard meer dan alleen een toeristische attractie. Het is ook een levende kerk, met een grote en actieve gemeente en vele activiteiten, niet alleen voor onze leden, maar zeker ook voor álle Dordtenaren. Daarom is Kerk in de Stad opgezet: om nog meer zichtbaar en toegankelijk te zijn voor iedereen in de stad. Om echt een huis van ontmoeting te zijn!
Hoe mooi onze kerk ook is, haar monumentale status is tevens haar grote beperking, zeker als het gaat om kleinschalige ontmoetingen. Zo zijn er weinig geschikte nevenruimtes om activiteiten te organiseren (de wijkzaal wordt overdag al als koffiekamer voor bezoekers gebruikt) en het gebouw is vooral in de wintermaanden moeilijk warm te stoken.
Kerk in de Stad heeft daarom het afgelopen jaar de samenwerking gezocht met de Lutherse Kerk in de Vriesestraat, die zoals bekend, samen met de Waalse Kerk gehuisvest is in de kapel van het voormalige Blindenliedengasthuis, de kleine maar o zo sfeervolle Trinitatiskapel. De Evangelisch-Lutherse gemeente (ook PKN) stelde zich heel coöperatief op en inmiddels zijn er tussen beide kerkenraden goede afspraken gemaakt over het gezamenlijk gebruik van de Trinitatiskapel. Een gebouw dat niet alleen gemoedelijk oogt, maar tevens midden in het (winkel)hart van de stad ligt.
Wat gaat er gebeuren? Kerk in de Stad (KIS) heeft vijf projecten onder haar hoede: drie daarvan zijn lopende activiteiten, twee zijn geheel nieuw.
Rock Solid (bijeenkomsten voor de jeugd tussen de 12 en 16 jaar, onder leiding van de predikant of een jeugdouderling) en het Filosofisch Café zijn bekende activiteiten die nu nog plaatsvinden in Van Alle Tijden in de Grotekerksbuurt. De bedoeling is dat Rock Solid vanaf dit najaar elke twee weken op zaterdagavond in de Trinitatiskapel wordt gehouden en het Filosofisch Café op een nader te bepalen tijdstip.

Nieuw is de ouderenontmoeting. Deze activiteit is als enige van de vijf projecten alleen bedoeld voor leden van beide kerkelijke gemeenten, al mogen zij natuurlijk wel familie of vrienden meenemen. Eens in de zes weken worden 80-plussers die (in die periode) jarig zijn geweest door ons benaderd voor een gezellige middag met een hapje en een drankje in de Trinitatiskapel (vervoer inbegrepen).

Nieuw is ook dat de welbekende vespers in de Grote Kerk dit jaar worden uitgebreid met vier extra bijeenkomsten. De liturgische avondgebeden met muziek worden nu met regelmaat op zondagen in de Grote Kerk gehouden. Voor het komende jaar staan deze bijeenkomsten in de Grote Kerk al vast, maar er komen nog vier mooie avonden bij en daarvoor is de Trinitatiskapel ingeruimd. In de koude wintermaanden kunnen deze het gemis van de vespers in de Grote Kerk mogelijk een beetje goedmaken.

Tot slot een, voor ons, geheel nieuwe en vrij bijzondere activiteit: het Stadsklooster. Dit initiatief is ontstaan in het zogenoemde kanunnikenoverleg, een bezinning van een tiental pastores die op enigerlei wijze verbonden zijn aan de Grote Kerk en de Trinitatiskapel. Zij zochten al geruime tijd een plek voor het houden van liturgische ochtendgebeden: in de kloostertraditie bekend als de metten en de lauden. De Trinitatiskapel is een lot uit de loterij naar het oordeel van de kanunniken, die zelf een voorgangersrol gaan vervullen in dit Stadsklooster. Voorlopig is het de bedoeling dat er één ochtend per week een ochtendgebed wordt gehouden, een moment van stilte en bezinning voordat de dag begint. Aansluitend wordt een sober ontbijt geserveerd. Het Stadsklooster is nadrukkelijk bestemd voor alle Dordtenaren; voor iedereen in de stad die ‘wakker wil worden’, een moment van rust zoekt of gewoon nieuwsgierig is. Het Stadsklooster begint op woensdag 2 oktober om 7.15 uur in de Trinitatiskapel en gaat dan vervolgens elke woensdag op dezelfde tijd verder.
Om 07.15 uur: eerste ochtendgebed (metten), 08.15 uur: sober ontbijt, 08.45 uur: tweede ochtendgebed (lauden). U kunt er uiteraard ook voor kiezen een van de gebeden bij te wonen en het ontbijt over te slaan.
Meer informatie (plus data en aanvangstijden) over Kerk In de Stad vindt u op www.kerkindestad.nl