Cantorij Sura Cantat

Sura Cantat’ verleent haar medewerking aan ongeveer 15 kerkdiensten per jaar. Met name op de avondmaalszondagen en bij de hoogfeesten. Het repertoire bestaat uit antifonen, liedzettingen, improvisaties met orgel en stukken uit de koorliteratuur. Namen van componisten van wie werken zijn uitgevoerd, zijn onder andere: Bach, Britten, Buxtehude, Fauré, Händel, Manneke, Mendelssohn, Pärt, Rachmaninov en Vaughan Williams. Ook aan de avonddiensten wordt een aantal keer per jaar medewerking verleend. Minimaal eenmaal per jaar voert zij daarin een cantate uit.

Sura Cantat - Januari 2024 - © Ilse de Deugd 2024
Sura Cantat – Januari 2024 – © Ilse de Deugd 2024

De repetities vinden plaats op dinsdagavond van 19.45 – 21.45 uur in de Grote Kerk. Indien u interesse heeft om mee te komen zingen, bent u altijd van harte welkom om een repetitie te komen bijwonen. Vervolgens maakt een stemtest onderdeel uit van de aannameprocedure. Neemt u gerust contact op met de cantrix c.posthumus.meyjes@grotekerk-dordrecht.nl

De cantorij is genoemd naar de Dordtse heilige Sura. Wilt u meer weten over de naamgeefster van de cantorij? Lees dan verder…

Cantrix

Catrien Posthumus Meyjes studeerde schoolmuziek, kerkmuziek en koordirectie aan het Conservatorium van Utrecht en aan het Nederlands Instituut voor Kerkmuziek.

Zingend in de Domcantorij nam zij in 1985 het initiatief tot oprichting van de kindercantorij in de Domkerk te Utrecht. Eind 1999 nam zij daar afscheid. Zij dirigeerde de kamerkoren ‘Vier bij Vier’ en ‘Delft Blue’ en was als muziekdocent werkzaam op het Christelijk Gymnasium te Utrecht.
Vanaf 1995 is zij actief betrokken bij landelijke cursussen voor kinderkoordirigenten (leiding van een kinderkoor), cantores (hantering van liedboek 2013) en predikanten (omgang met de pluraliteit van de kerkmuziek).

Dat haar hart ook bij het zingen met kinderen ligt, is te ervaren als de Jeugdcantorij 4 x per jaar haar medewerking verleent aan een dienst.
Zij dirigeert met veel enthousiasme de cantorij ‘Sura Cantat’. Ze is blij met de trouw en de inzet van de cantorijleden.