Vespers en cantatediensten

De Grote Kerk Gemeente kent een ruim twintigjarige traditie van avonddiensten waarin de kerk-muziek een belangrijke rol speelt.

Leren en vieren

Na de Reformatie kreeg in de protestantse kerk de tweede dienst het karakter van een leerdienst. In de getijdediensten, overgeleverd vanuit de kloosters, is er niet een lerende, maar een vierende orde van dienst. Oorspronkelijk werd in elk klooster acht keer per etmaal een korte gebedsviering gehouden. De bekendste zijn de vespers, waarin de gelezen en gezongen psalm en de gebeden centraal staan. Er is slechts een korte schriftuitleg of een inleiding op de lezingen. In de tweede helft van de vorige eeuw werd ook binnen het protestantisme de waarde van de getijdediensten herontdekt.

Vespers

De avonddiensten in de Grote Kerk hebben vaak de vorm van vespers: gezongen vespers, muziek-vespers of orgelvespers. Er is echter ook regelmatig een evensong, een getijdedienst uit de Anglicaanse traditie.

Cantatediensten

Johann Sebastian Bach (1685-1750) componeerde jarenlang voor elke zondag een cantate, waarin de thematiek altijd aansloot op de lezingen voor de desbetreffende zondag in het kerkelijk jaar. Ook nu wordt in de Grote Kerk en in veel andere protestantse kerken een oecumenisch leesroos-ter gevolgd. In de Grote Kerk wordt enkele keren per jaar een Bachcantate uitgevoerd.

Welkom

De vespers en cantatediensten kunt u vinden in het overzicht van onze kerkdiensten.

De avonddiensten worden afwisselend in het schip van de Grote Kerk en in het Mariakoor gehouden. De aanvangstijd van de diensten is 19.00 uur. U bent van harte welkom!