Vespers en cantatediensten

De Grote Kerk Gemeente kent een ruim twintigjarige traditie van avonddiensten waarin de kerk-muziek een belangrijke rol speelt.

Leren en vieren

Na de Reformatie kreeg in de protestantse kerk de tweede dienst het karakter van een leerdienst. In de getijdediensten, overgeleverd vanuit de kloosters, is er niet een lerende, maar een vierende orde van dienst. Oorspronkelijk werd in elk klooster acht keer per etmaal een korte gebedsviering gehouden. De bekendste zijn de vespers, waarin de gelezen en gezongen psalm en de gebeden centraal staan. Er is slechts een korte schriftuitleg of een inleiding op de lezingen. In de tweede helft van de vorige eeuw werd ook binnen het protestantisme de waarde van de getijdediensten herontdekt.

Vespers

Grote Kerk Gemeente Dordrecht

Avonddiensten 2022

Gedurende ruim twee jaar coronacrisis konden er noodgedwongen slechts enkele avonddiensten gehouden worden. Wij zijn blij u te kunnen melden dat er nu voor 2022 weer een complete serie is voorbereid. Wij hopen van ganser harte dat al deze diensten doorgang kunnen vinden.

De avonddiensten in de Grote Kerk beginnen steeds, tenzij anders vermeld, om 19.00 uur en zijn wisselend in het Mariakoor en in het middenschip van de kerk.

Zonder specifieke vermelding is ds. P.L. Wansink liturg en bespeelt Cor Ardesch het Bach- of het Kam-orgel.

Voor actuele en uitgebreidere informatie, raadpleeg vooraf de website van de kerk: https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/

zie onder ‘Kerkdiensten’ en onder ‘Muziek’

Wij hopen van harte u welkom te mogen heten in deze avonddiensten.

16-10     Gezongen vespers           (Mariakoor)

Het Dordtse ensemble ‘De Witt Academy’ onder leiding van Yvonne Peters en Margriet den Hartog, orgel, verzorgen deze avond de muziek.

30-10     Cantatedienst                   (Mariakoor)

Nogmaals dit jaar is het Drechtsteden Bachkoor onder leiding van Nico van der Meel te gast. Evenals de op 24 april uitgevoerde cantate 12 heeft Johann Sebastian Bach een eerste versie van cantate 80, ‘Ein feste Burg ist unser Gott’, rond zijn dertigste levensjaar gecomponeerd, maar deze cantate heeft Bach in latere jaren herschreven. De titel is ontleend aan het bekende Lutherlied; de cantate is dan ook geschreven voor Hervormingsdag.

13-11     Muziekvespers                 (middenschip)

Deze avond horen we de marimba, bespeeld door Niek KleinJan. In 2013 was hij finalist in The Dutch Classical Talent. Hij heeft een uitgebreide concertpraktijk en speelde o.a. in Zweden, Peru, Mexico, Oostenrijk en IJsland.

Liturg is kandidaat M.J. Luteijn uit Tilburg.

27-11     Orgelvespers                     (middenschip)

11-12     Choral Evensong              (middenschip)

Op de derde zondag van Advent verzorgen ‘Sura Cantat’ onder leiding van Catrien Posthumus Meyjes en de Culemborgse ‘Barbara Cantorij’ onder leiding van Marijn Slappendel een Choral Evensong.

24-12     Kinderkerstnachtviering              

24-12     Kerstnachtdienst             (middenschip)

[afwijkende aanvangstijd 23.30 uur]

Rond middernacht horen we het oude kerstevangelie en zingen we de liederen die daarbij horen.

31-12     Oudejaarsvespers           (middenschip)

[afwijkende aanvangstijd 19.30 uur]

Voor het voortbestaan van de cantate- en vesperdiensten in de Grote Kerk moeten tegenover de hoge kosten voldoende inkomsten staan. Daarvoor zijn meerdere mogelijkheden: (1) een bijdrage – eventueel ook via collectebonnen – in de collecteschaal bij de uitgang; (2) een extra bijdrage op bankrekening NL37 INGB 0000 6573 05 ten name van Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente, onder vermelding van: ‘gift avonddiensten’; of (3) een bijdrage via de App (zie website Grote Kerk Gemeente).

Met hulp van uw bijdrage kunnen wij deze avonddiensten met-en-voor-elkaar voortzetten. Daarvoor zijn wij u zeer dankbaar!

Cantatediensten

Johann Sebastian Bach (1685-1750) componeerde jarenlang voor elke zondag een cantate, waarin de thematiek altijd aansloot op de lezingen voor de desbetreffende zondag in het kerkelijk jaar. Ook nu wordt in de Grote Kerk en in veel andere protestantse kerken een oecumenisch leesroos-ter gevolgd. In de Grote Kerk wordt enkele keren per jaar een Bachcantate uitgevoerd.

Welkom

De vespers en cantatediensten kunt u vinden in het overzicht van onze kerkdiensten.

De avonddiensten worden afwisselend in het schip van de Grote Kerk en in het Mariakoor gehouden. De aanvangstijd van de diensten is 19.00 uur. U bent van harte welkom!