Vespers en cantatediensten

De Grote Kerk Gemeente kent een ruim twintigjarige traditie van avonddiensten waarin de kerkmuziek een belangrijke rol speelt.

Leren en vieren

Na de Reformatie kreeg in de protestantse kerk de tweede dienst het karakter van een leerdienst. In de getijdediensten, overgeleverd vanuit de kloosters, is er niet een lerende, maar een vierende orde van dienst. Oorspronkelijk werd in elk klooster acht keer per etmaal een korte gebedsviering gehouden. De bekendste zijn de vespers, waarin de gelezen en gezongen psalm en de gebeden centraal staan. Er is slechts een korte schriftuitleg of een inleiding op de lezingen. In de tweede helft van de vorige eeuw werd ook binnen het protestantisme de waarde van de getijdediensten herontdekt.

Vespers

Grote Kerk Gemeente Dordrecht

Avonddiensten 2024

Voor 2024 is weer een mooie serie avonddiensten in de Grote Kerk voorbereid.

Deze diensten beginnen steeds, tenzij anders vermeld, om 19.00 uur en zijn wisselend in het Mariakoor en in het middenschip van de kerk.

Cor Ardesch bespeelt het Bach- of het Kam-orgel.

Voor actuele en uitgebreidere informatie, raadpleeg vooraf de website van de kerk www.grotekerk-dordrecht.nl

Wij hopen van harte u welkom te mogen heten in deze avonddiensten.

05-05 Muziekvespers (middenschip)
Johan den Hoedt bespeelt het Kam-orgel en Jeanette Jelier de dwarsfluit.
Liturg is ds. N. Stam.
09-06 Muziekvespers (middenschip)
Emile Noothout bespeelt het Kam-orgel. Johan Noothout werkt mee als koperblazer. Liturg is ds. H. Habekotté.

23-06 Orgelvespers (Mariakoor)
In het kader van het Bachfestival brengt Cor Ardesch bekende orgelwerken van
Johann Sebastian Bach ten gehore op het Bach-orgel. Liturg is ds. B. Kuipers.

07-07 Gezongen vespers (middenschip)
Sura Cantat onder leiding van Catrien Posthumus Meyjes en de Barbara Cantorij
uit Culemborg die onder leiding staat van Marijn Slappendel voeren samen
romantische koormuziek uit.
Cor Ardesch bespeelt het Kam-orgel en liturg is ds. P. van Veldhuizen.

28-07 Vespers in de zomertijd (middenschip)
Liturg is ds. M. den Bakker.

11-08 Vespers in de zomertijd (middenschip)
Liturg is ds. R. Visser.

25-08 Vespers in de zomertijd (middenschip)
Liturg is ds. H. Habekotté.

22-09 Gezongen vespers (Mariakoor)
Dorien Lievers, alt, verzorgt samen met Cor Ardesch, die het Bach-orgel bespeelt,
de muziek in deze vespers.

06-10 Gezongen vespers (middenschip)
Het koor La Confiance onder leiding van Eric Koevoets is in Dordrecht niet onbekend. Vrouwenstemmen vullen deze avond met Gregoriaanse muziek de ruimte
van de Grote Kerk. Cor Ardesch improviseert over de Gregoriaanse melodieën.

20-10 Gezongen vespers (Mariakoor)
Het Bach-orgel wordt bespeeld door Arie de Bruijn. Lucia van Vugt zingt daarbij.
Liturg is ds. A. Wijting.

03-11 Gezongen vespers (middenschip)
Het Requiem van Duruflé wordt op deze zondag na Allerheiligen uitgevoerd door
Vocaal Ensemble Magnificat onder leiding van Mirjam van den Hoek.
De imposante orgelpartij wordt vertolkt door Cor Ardesch op het Kam-orgel.

17-11 Orgelvespers (middenschip)
Het is de tweede zondag van de Voleinding. Cor Ardesch speelt muziek voor deze
tijd van het kerkelijk jaar.

01-12 Cantatedienst (Mariakoor)
Op deze eerste zondag van Advent wordt de cantate ‘Nun komm’ der Heiden
Heiland’, BWV 61 van Johann Sebastian Bach uitgevoerd door Sura Cantat, leden
van het barokorkest Accademia Amsterdam en solisten. Het geheel staat onder
leiding van Catrien Posthumus Meyjes. Cor Ardesch bespeelt het Bach-orgel.

15-12 Muziekvespers (Mariakoor)
Op deze derde zondag van Advent verzorgt het ensemble Lyrico, bestaande uit 4
zangers, een gambist en een klavecinist/organist de muziek voor deze tijd van het
kerkelijk jaar. Arie de Bruijn bespeelt het Bach-orgel. Liturg is ds. G. Landman.

24-12 Kinderkerstnachtviering (Mariakoor)
Aan deze viering werkt de jeugdcantorij van de Grote Kerk Gemeente mee.

24-12 Kerstnachtdienst (middenschip)
[afwijkende aanvangstijd 22.30 uur]
Op kerstavond horen we het oude kerstevangelie en zingen we de liederen die
daarbij horen.

31-12 Oudejaarsvespers (middenschip)
[afwijkende aanvangstijd 19.30 uur]


De avonddiensten zijn sinds jaar en dag een belangrijk onderdeel van de oecumenische identiteit van de Grote Kerk Gemeente. Met hun prachtige muziek en stiltemomenten worden ze door veel mensen binnen en buiten Dordrecht al jaren gewaardeerd. Al zijn de aan deze diensten verbonden kosten hoog, toch willen we er alles aan doen om deze traditie voort te zetten. Daarom vragen wij u ons hierbij te helpen. Daarvoor zijn meerdere mogelijkheden:

  • een bijdrage in de collecteschaal bij de uitgang
  • het scannen van de QR-code op de orde van dienst
  • een gift op bankrekening NL37 INGB 0000 6573 05 t.n.v. Wijkraad 1 der Hervormde Gemeente o.v.v. ‘Gift Avonddiensten’.

De Grote Kerk Gemeente heeft een ANBI-status, dus uw giften zijn aftrekbaar voor de belasting. Samen met u hopen we op deze manier avonddiensten met een hoge kwaliteit te kunnen continueren. Hartelijk dank voor uw bijdrage daaraan.

Voor actuele en uitgebreidere informatie, raadpleeg vooraf de website van de kerk: https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/

zie onder ‘Kerkdiensten’ en onder ‘Muziek’

Cantatediensten

Johann Sebastian Bach (1685-1750) componeerde jarenlang voor elke zondag een cantate, waarin de thematiek altijd aansloot op de lezingen voor de desbetreffende zondag in het kerkelijk jaar. Ook nu wordt in de Grote Kerk en in veel andere protestantse kerken een oecumenisch leesroos-ter gevolgd. In de Grote Kerk wordt enkele keren per jaar een Bachcantate uitgevoerd.

Welkom

De vespers en cantatediensten kunt u vinden in het overzicht van onze kerkdiensten.

De avonddiensten worden afwisselend in het schip van de Grote Kerk en in het Mariakoor gehouden. De aanvangstijd van de diensten is 19.00 uur. U bent van harte welkom!