Nieuws

tentoonstelling

 

In de Grote Kerk te Dordrecht is van 1 juni tot aan 31 augustus 2019 een solo expositie van de Alkmaarse fotograaf Alef Starreveld te bezichtigen.

Zijn expositie is genaamd 'Innocence' en benadrukt niet alleen onschuld en verstilling, maar ook de rauwe randjes van het bestaan.

De fotografische werken zijn met zorg geselecteerd in nauw overleg met de Alkmaarse kunstenaar Johan van der Kroon en door Johan in de Grote Kerk in collectie samengebracht. Een duo-interview met de fotograaf en zijn vriend/ kunstenaar Johan van der Kroon.

Alef: "Na een hele andere carrière ben ik nu al jaren werkzaam als fotograaf en filmmaker. Mijn grote liefde is altijd de kunstfotografie en het maken van "kunst"videoclips geweest. In mijn werken vermeng ik techniek, landschap en ruimte (interieur en exterieur) met verwondering. Samen leiden ze vaak tot Magisch Realistische beeldcomposities, soms leiden ze ook tot Surrealistische composities.

Ze vormen de link naar diepere lagen in mijn werken, waarin menselijke thema's spelen als romantiek, groei, hoop, verdriet, eenzaamheid, verval en een grote sociale betrokkenheid, voortgekomen uit mijn jeugd in een Noord-Hollands arbeidersgezin. Hier werd de dagelijkse realiteit van hard werken in de fabriek, de grote sociale verschillen en conflicten, ook binnen het gezin, verlicht door vertelkunst en klassieke muziek.

In mijn werk probeer ik uit te drukken welke reis wij als mens afleggen; hoe wij erin slagen om op weg te gaan, zonder te weten of we ooit komen waar we willen zijn? Om onderweg te vallen, maar toch steeds opnieuw op te staan en door te gaan", aldus Alef.

Johan van der Kroon vult aan: "Alef heeft de neiging om in zijn werk melancholiek te zijn. Om zijn verhaal goed te vertellen, probeer ik zijn gedachtengoed te begrijpen, te adviseren en aan te vullen, waar nodig, ook met de presentatie van zijn collectie. In deze tentoonstelling proberen wij de zwaardere onderwerpen, zoals 'Before the Crucifixion' (voor de kruisiging) af te wisselen met lichtere en meer romantische vertoningen uit het dagelijks leven, 'Innocence' (onschuld) zogezegd.

Niet de meest makkelijke opgave om de werken op de juiste wijze te presenteren, zodat aan ieder stuk in de collectie de eer wordt gegeven die het verdiend en ervoor te zorgen dat ieder kunststuk elkaar versterkt.

Een ruw, vooropgezet plan hebben we meestal wel, maar elke keer blijkt ter plaatse dat er gespeeld moet worden met de indeling om optimaal gebruik te maken van ruimte en licht".

Centraal in de expositie hangen twee grote werken naast elkaar, waarop zijn twee kleindochters zijn afgebeeld. Zij vertegenwoordigen voor hem de jonge onschuld.

Saillant detail is dat de foto bij dit artikel waarop zowel Alef, Johan en de portretten van Alefs kleindochters Karel en Evie te zien zijn, gemaakt is door kleindochter Evie.

Alef: "Dat is wel het meest mooie wat je als fotograaf kan overkomen, een expositie in deze geweldige ruimte in de Grote Kerk met zijn bijzondere lichtinval, waarin twee kunstwerken te bewonderen zijn van mijn prachtige kleinkinderen.

En het is natuurlijk een grote eer om in deze prachtige kerk gelegen in hartje centrum te mogen exposeren. De middeleeuwse Grote Kerk van Dordrecht is een gebouw met een rijk verleden, waarvan de oorsprong ligt in de 11e eeuw. Niet alleen de imposante architectuur van de buitenkant van de kerk, maar ook de in het gebouw aanwezige monumenten, kapellen en de koorbanken, maken het gebouw tot het belangrijkste monument van Dordrecht, bezocht door zo'n 100.000 mensen per jaar.

Mijn expositie komt mede door deze mooie ruimte en ingetogen sfeer helemaal tot zijn recht. Helemaal uniek en speciaal is het mijn werk te mogen tentoonstellen vlak nadat de grote Nederlandse stilleven schilder Henk Helmantel in de Grote Kerk exposeerde".

De expositie is nog te bewonderen tot 31 augustus, de Grote Kerk is voor bezoek geopend op dinsdag tot en met zaterdag van 10.30 uur tot 16.30 uur en op zondag van 12.00 uur tot 16.00 uur.

https://epal.bdumedia.nl/alkmaarsweekblad/20190619/#page/9

 

 

 

 

Lees meer

Kids for Cape Town

Kids for Cape Town is een diaconaal doekamp voor jongeren tussen 16 en 20 jaar oud. Bij dit kamp gaan zestien jongeren in Kaapstad aan de slag om in samenwerking met betrokkenen te werken aan de opbouw van levens van mensen. In dit geval gaat het om het mee helpen bouwen en financieren van één van de kinderdagverblijven van stichting Mzamomhle, een kleinschalige stichting die samenwerkt met o.a. Kerk in Actie en ‘De Wilde Ganzen’.

Het Kamp zal plaatsvinden in de voorjaarsvakantie van 2020. In de tussenliggende periode gaan de jongeren zelf aan de slag met bedenken en uitvoeren van projecten waarmee geld ingezameld kan worden voor het project. Als kick-off zal op 15 juni een sponsorloop georganiseerd worden waarbij als hoofd-act dominee Paul Wansink (Grote Kerk gemeente Dordrecht), samen met de diaconie, het eiland van Dordt gaan rond hollen (37km). Andere projecten die op de planning staan zijn o.a. een klusloket, kunst- en talentenveiling, een gemeentediner en een aantal muzikale concerten. Ook deze projecten worden, met behulp van fanatieke gemeenteleden, door de jongeren zelf georganiseerd.

Uw bijdrage aan het project ‘Kids for Cape Town is heel erg welkom! Het geld is bestemd voor de projecten van de Stichting Mzamomhle, die dit diaconaal project zal begeleiden. Natuurlijk is er ook geld nodig voor de reis zelf.

U kunt doneren via:
1. Sponsoring Ds. Paul Wansink voor de sponsorloop rond het hele eiland van Dordrecht op 15 juni a.s.: doel is tenminste € 5000,- euro bij elkaar te brengen. Als 100 gemeenteleden 50 schenken gaat dit lukken. En misschien kunt u 100 euro missen?
2. Het ondersteunen van andere projecten die binnenkort op de onderstaande website en in de wijkbrief zijn te lezen.

U kunt uw bijdrage storten op rekening: NL45 RABO 0373 7421 85 t.n.v. diaconie Hervormde Gemeente inzake wijk 1 Zuid-Afrika, o.v.v.ds. Wansink
Meer informatie is te vinden op www.kidsforcapetown.nl

Lees meer

Restauratie balgen van het Kam-orgel

Vanaf eind 2007 tot begin april 2010 is door orgelmakerij Reil een succesvol ‘conserverend herstel’ van het Kam-orgel uitgevoerd. De klank is aanzienlijk verbeterd, met behoud van het unieke karakter. Ook de speelaard is beter geworden.

Dit herstel omvatte echter niet de restauratie van de balgen. Deze laatste fase van het herstel zal nu spoedig plaatsvinden en gaat ongeveer € 105.000,00 kosten.
Een groot deel hiervan zal door de kerkelijke gemeente bekostigd moeten worden.

Om ook een bijdrage te leveren aan deze kostbare restauratie gaat de Werkgroep Muziek een benefietconcert organiseren.
De organisten André Keijzer, Johan den Hoedt en Cor Ardesch zullen aan dit concert belangeloos meewerken.

Voor dit concert kunnen verzoeknummers uit alle stijlperioden van de orgelmuziek opgegeven worden.
Uit de verzoeken zullen de drie organisten een evenwichtig programma samenstellen.
De indieners van een uitgekozen verzoeknummer hebben gratis toegang tot het benefietconcert, dat op vrijdag 18 oktober 2019 wordt gegeven.
Toegangsprijs is € 15,00 (incl. koffie, wijn of frisdrank).

Nadere inlichtingen hierover vindt u op de website www.grotekerk-dordrecht.nl/orgelconcerten.

Lees meer

Middaggebed

Vanaf 5 juni is er weer elke week op woensdag van 12.30 uur tot circa 12.45 uur een middaggebed in het Mariakoor van de Grote Kerk.

Het is een kort maar zinvol moment midden in de week.

Een jarenlange traditie waarbij we een Psalm lezen, luisteren naar muziek, ruimte geven aan stilte en gebed.

Het is gericht op bezoekers van de kerk, maar ook op gemeenteleden of anderen die in de omgeving van de kerk wonen of werken.

Voorgangers van diverse kerken geven beurtelings leiding aan deze eenvoudige vieringen.

Er zijn altijd enkele tientallen aanwezigen en u mag zich van harte uitgenodigd weten om u daar bij te voegen wanneer u in de gelegenheid bent.

Het is een kort maar zinvol moment midden in de week.

Een jarenlange traditie waarbij we een Psalm lezen, luisteren naar muziek, ruimte geven aan stilte en gebed.

Het is gericht op bezoekers van de kerk, maar ook op gemeenteleden of anderen die in de omgeving van de kerk wonen of werken.

Voorgangers van diverse kerken geven beurtelings leiding aan deze eenvoudige vieringen.

Er zijn altijd enkele tientallen aanwezigen en u mag zich van harte uitgenodigd weten om u daar bij te voegen wanneer u in de gelegenheid bent.

 

Lees meer

Bereikbaarheid Grote Kerk

Door wegwerkzaamheden (nieuwe bestrating) aan de Lange Gelders Kade zal de Grote Kerk van 6 juni tot 5 augustus a.s. niet of slechts beperkt bereikbaar zijn. Het is in deze periode dan ook helaas niet mogelijk om in de kerktuin te parkeren.
Voor auto’s is het mogelijk om vanaf de Visstraat - Grotekerksbuurt de Grote Kerk te bereiken. Voor fietsers en voetgangers is er wel hinder, maar blijft de Grote Kerk bereikbaar.

Lees meer

Gemeentezang CD

Zing een nieuw lied

Zoals bekend namen wij in april vorig jaar onze gemeentezang CD op en werd deze half oktober gepresenteerd.
Afgelopen januari verscheen er over deze CD een recensie van Henk Vermeulen in het Reformatorisch Dagblad. Het is de moeite waard is om deze aan u door te spelen, omdat de recensent 'gehoord' heeft wat een mooi resultaat er is bereikt. In de volle samenwerking tussen gemeente, opname-technicus en kerkmusici.

Ik geef u hier een citaat:
“Deze opname verdient een compliment voor de mooie balans tussen orgel en samenzang. En wat die samenzang betreft: het luistergenot stijgt sterk als de zang goed geleid wordt (…) en verdubbelt als organist en dirigent goed op elkaar zijn ingespeeld. Oude psalmen en gezangen, als een nieuw lied voor God.”

 

Lees meer

Mediatour

Mediatour: Dwalen door de Grote Kerk

In november 2018 is een belangrijk arrangement aan het bezoekersassortiment toegevoegd: de mediatour. In samenwerking met productiemaatschappij Imagineear is een informatiedrager ontwikkeld die zijn weerga niet kent. U ontvangt bij de entree een MPi, een soort smartphone, gevuld met auditieve en visuele content over 1) de kerk als gebouw en 2) het gebouw als kerk.

Deze twee elementen zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Projectgroep Verhaallijnen, waarin alle bij de kerk betrokken instanties tegenwoordig waren, is verantwoordelijk voor de zgn. content. De wetenswaardigheden zijn verwoord door Jan Doolaard en ingelezen door Gijs Scholten van Aschat (Ne) en Ed Stoppard (En). Met een inleiding van Paul Wansink, predikant van de Grote Kerk Gemeente, en Wouter Kolff, burgemeester van Dordrecht.

De kerk is verdeeld in acht zones; daarbinnen zijn veertig stops gemarkeerd. U kunt u laten leiden door het apparaat in uw hand (en oren), maar evengoed instappen waar uw belangstelling het meest naar uitgaat. Ook is het mogelijk op deze manier de rondgang later nog eens op te pakken. Om de kosten, € 2,50 per persoon, hoeft u het niet te laten. En als u lid bent/wordt van de Vereniging Vrienden van de Grote Kerk is de mediatour helemaal gratis. Warm aanbevolen!

Lees meer