Nieuws

Kerk in Beeld

We zijn gestart met een nieuw initiatief. Elke week plaatsen we een foto vanuit onze kerk. U kunt immers niet in de kerk komen en u mist de kerk, dat snappen wij maar al te goed. Daarom steeds een beeld van de kerk ter bemoediging, voor een moment van stilte, om in gedachten in de kerk te verwijlen. Bij de foto’s steeds een enkel woord.

Tronend op de lofzangen (5)

Deze weken heftige discussies, of zingen al dan niet gevaarlijk is in coronatijd. We weten het niet zeker, maar er lijken nogal wat aanwijzingen te zijn. Dus voorlopig kunnen we niet (voluit) zingen. Dat doet pijn. De meest geciteerde Bijbeltekst, die ik de afgelopen weken hoor is ontleend aan psalm 107: Houd dan de lofzang gaande.  Op de foto ziet u het Kam-orgel – de naam is ontleend aan de orgelbouwer W.H. Kam uit Rotterdam, die het orgel in de 19 e eeuw volledig renoveerde- boven het schip van de kerk uit ‘tronen’. De kerk is leeg. De symboliek is prachtig. Het orgel wordt gedragen door de gemeentezang. Niet de bombastische en op effect spelende organist heeft het begrepen maar de organist die weet dat zijn muziek de lofzang gaande houdt. Begeleiden zeggen we dan neerbuigend. Nee gemeente en orgelspel houden de lofzang gaande; het resultaat: hemelse muziek. Wij prijzen ons gelukkig met een orgel, een organist en een gemeente die dat mogelijk maken.
En die gemeentezang? Die komt echt wel weer. Wij weten met Prediker 3 dat er een rijd is voor elk moment onder de zon.

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

Kandelaar (4)

Normaal zien we bij een kandelaar vooral het licht. Immers een kandelaar is drager van licht, kaarslicht. In deze foto staat niet het licht centraal maar de kandelaar in zijn veelvoud. Het deed me denken aan Pinksteren, het feest waar we naar uitzien. Waar het licht zich gaf in ‘tongen als van vuur, die zich verdeelden en het zat op ieder van hen’(Handelingen 2,3). Wonderlijk hoe het licht zich verdeelt zonder minder te worden. Veel van wat je weggeeft ben je kwijt, zo niet een vlam, die geef je door en het licht groeit. Zo groeit Gods licht in deze wereld. Zijn wij dan niet als deze kandelaar dragers van het licht? Ieder van ons afzonderlijk maar toch verbonden door de Geest.

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

Blik op de hemel (3)

Deze foto trekt onze blik naar boven naar de gewelven van onze kerk. Een prachtig, omgekeerd perspectief. Een soort van paradox. Als mens kijk je omhoog naar de hemel. Je verwacht – op een mooie dag – het azuurblauw. Maar deze blik trek omhoog en de hemel is gesloten. Of toch niet. Immers er is de wonderlijke lichtval van de gotiek. En er is het gewelf. Bewerkt door een kunstenaar, die wist dat bijna geen mens het scherp zou zien. Alsof daar ergens tussen hemel en aarde zich een geheim afspeelt. En zo is het ook. Onze blik omhoog wordt als het ware naar beneden ‘gestuurd’ maar nu wel verrijkt met het besef: daarboven is een geheim verborgen. In onze oren klinkt de vraag door van hemelvaart:  Waarom staan jullie omhoog te kijken naar de hemel? (Handelingen 1,11).

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

De kansel (2)

Ditmaal een afbeelding van de kansel. Maar wel vanuit bijzonder perspectief. U zult gemerkt hebben dat we de kansel deze weken niet gebruiken. Dat is geen toeval, de reden is ook niet dat het zo makkelijker is voor de camera. Nee, met een kansel moet je voorzichtig omspringen. In de vroege kerk was degene die preekte, meestal de bisschop/voorganger de enige die zat op een stoel, de gemeente stond. Nu is het veelal andersom. De prediker staat en de gemeente zit. Onze kansel onderstreept op een prachtige manier de ‘verhevenheid’ van het Woord. Het Woord komt van tegenover. Met Paulus: Wat het oog niet heeft gezien, en het oor niet heeft gehoord, wat in geen mensenhart is opgekomen… (1 Korintiërs 2,9). Het gaat niet zomaar om leeg geklets, zelfs niet om diepe gedachten. Nee het wordt ons aangereikt. Daarom ga je niet zomaar een kansel op en wordt die kansel bij ons alleen gebruikt voor de verkondiging in het kader van de Eredienst. Maar nu zien we de kansel van onderen met de blik naar het hemelse gewelf van de kerk. Wij horen het Woord in een stille tijd. Wie weet dat het ons raakt op geheel nieuwe wijze.

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

Het 'lege' schip (1)

De eerste foto is symbolisch voor deze tijd. Je ziet vanuit het hoogkoor het lege schip van onze kerk. Het koperen koorhek is weliswaar geopend, maar je bevriest als het ware tussen de koperen deuren. De blik gaat als een magneet naar het lichte koor, alsof je weet: daar gebeurt het. Het schip van de kerk ademt in een prachtig licht. Dat licht is het geheim. Wij weten immers God zelf is het licht en in hem is in het geheel geen duisternis (1 Johannes 1,5).

Tekst: Paul Wansink
Foto: Ilse de Deugd

 

Stiltekapel

Normaal gesproken is het Stadsklooster in de Trinitatiskapel aan de Vriesestraat elke woensdag tussen 07.00 en 09.30 geopend voor twee gebedsdiensten onder leiding van een voorganger. Als gevolg van de coronamaatregelen is dat nu niet mogelijk. Kerk in de Stad wil Dordtenaren toch de gelegenheid geven om even tot rust te komen in deze bijzondere tijd. Daarom is het Stadsklooster vanaf maandag 27 april ingericht als stiltecentrum. U kunt daar zeven dagen per week terecht, voor het branden van een kaarsje, een gebed of een moment van bezinning. Het stille Stadsklooster is dagelijks open tussen 10.00 en 14.00 uur. Bezoekers zijn van harte welkom, uiteraard met inachtneming van de coronamaatregelen.

Lees meer

Update kerkdiensten en andere bijeenkomsten t/m 30 juni 2020

In vervolg op de eerder genomen besluiten en gehoor gevend aan de oproep van de overheid, zullen alle gemeenteactiviteiten die gepland stonden in elk geval tot en met 30 juni 2020 worden geannuleerd.

We zijn blij dat de kerkdiensten (uitgezonderd de vespers) vooralsnog wel door kunnen gaan. Uit de vele positieve reacties die we hebben ontvangen, maken we op dat de uitzending met beeld (zoals gelanceerd op 22 maart jl.) voorziet in een behoefte en een waardig alternatief is.
Om risico’s zoveel mogelijk uit te sluiten, is besloten het aantal aanwezige kerkenraadsleden tijdens de diensten terug te brengen naar twee: één ouderling en één diaken.

Onze kerkdiensten zijn op de gebruikelijke tijden te volgen:
- met beeld via ons YouTube-kanaal:  http://bit.ly/GKDordrechtYT
- of zoals altijd via de kerkomroep (download de app 'kerkomroep' op uw tablet of telefoon, of stem af op https://www.kerkomroep.nl/#/kerken/10024 , de site heeft een veel kleinere capaciteit dan de app)

Op deze website https://www.grotekerk-dordrecht.nl/grote-kerk-gemeente/ is per dienst de liturgie te vinden. Na elke dienst wordt dit document vervangen door een liturgie met een samenvatting van de preek.

Gezien de huidige omstandigheden, is besloten dat in deze periode ds. P.L. Wansink zelf zal voorgaan in alle ochtenddiensten.

Ook plaatsen we elke week een foto vanuit onze kerk. U kunt immers niet in de kerk komen en u mist de kerk, dat snappen wij maar al te goed. Daarom steeds een beeld van de kerk en een enkel woord. https://www.grotekerk-dordrecht.nl/kerk-in-beeld/

U wordt verzocht dit bericht zoveel mogelijk door te geven aan gemeenteleden uit uw kennissenkring. Via de website en de ons bekende e-mailadressen zullen we u op de hoogte houden van de ontwikkelingen.

 

Lees meer

Avonddiensten

Grote Kerk viert 20 jaar muziek in avonddiensten
Zo’n twintig jaar geleden namen de toenmalige predikant van de Grote Kerk Gemeente, ds. M. den Dekker, en kerkmusicus en stadsorganist Cor Ardesch een verstrekkend initiatief. Het idee was om de avonddiensten van deze wijkgemeente nieuw leven in te blazen.
Leren en vieren
Na de Reformatie kreeg in de protestantse kerk de middag- of avonddienst het karakter van een leerdienst. In de zogenaamde getijdediensten, overgeleverd vanuit de kloosters, is er niet een lerende, maar een vierende orde van dienst. Oorspronkelijk werd in elk klooster iedere dag om de drie uur, dus acht keer per etmaal, een korte gebedsviering gehouden. De bekendste zijn de vespers, waarin de gelezen en gezongen psalm en de gebeden centraal staan. Daarom han-teert men ook wel de term avondgebed. Er is slechts een korte schriftuitleg of een inleiding op de lezingen. In de tweede helft van de vorige eeuw werd ook binnen het protestantisme de waarde van de getijdediensten herontdekt.
Cantatedienst
Van een heel andere orde is de cantatedienst. Johann Sebastian Bach (1685-1750) componeer-de jarenlang voor elke zondag een cantate. De thematiek van zo’n cantate sloot altijd aan bij de lezingen voor de desbetreffende zondag in het kerkelijk jaar. In veel protestantse kerken wordt al jarenlang een oecumenisch leesrooster gevolgd, waardoor kerkgangers in Nederland, maar ook in het buitenland, op zondag vaak met dezelfde lezingen en liederen in aanraking komen. Ook in de Grote Kerk Gemeente wordt het leesrooster van de Raad van Kerken gevolgd, door de eigen predikant, maar ook door gastpredikanten. In 2020 zijn er twee cantatediensten in de Grote Kerk: op 20 september en op 6 december.
Twintig jaar
In de afgelopen twintig jaar is er in de Grote Kerk een traditie ontstaan van avonddiensten. Vaak hebben deze de vorm van vespers. Er is echter ook regelmatig een ‘evensong’, een getij-dedienst uit de Anglicaanse traditie, of een cantatedienst. Hoe dan ook, altijd is er veel ruimte voor kerkmuziek, niet concertmatig, maar uitgevoerd in de liturgische context.
De avonddiensten worden afwisselend in het schip van de Grote Kerk en in het Mariakoor ge-houden. Zo komen zowel het Kam-orgel als het Bach-orgel aan bod.
Avonddienst 1 maart
In de komende veertigdagentijd gaan de avonddiensten van start; de eerste op zondag 1 maart om 19.00 uur in het Mariakoor van de Grote Kerk. Stadsorganist Cor Ardesch bespeelt het Bach-orgel. Verder verleent het Carminis Consort muzikale medewerking. Dit ensemble bestaat uit Ineke Baksteen (sopraan), Margareth Iping (mezzosopraan), Juun Voorhoeve (gamba en ba-rokgitaar) en Tjalling Roosjen (klavecimbel). Zij voeren werken uit van Heinrich Schütz, Constan-tijn Huygens, Paolo Lorenzani en Henry Purcell. De liturg is mw. ds. B. Lamain uit ‘t Woudt-Den Hoorn.Requiem van Duruflé
Toch alvast een vooruitblik op een bijzondere dienst in deze serie. Maurice Durufé (1902-1986) componeerde een prachtig Requiem, dat vaak concertmatig wordt uitgevoerd, maar zelden in een kerkdienst, terwijl het wel daarvoor gecomponeerd is. Een lang gekoesterde wens van de Commissie Avonddiensten gaat in vervulling: in de avonddienst op 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar, wordt dit prachtige werk uitgevoerd door het bekende koor Cap-pella Breda onder leiding van Elisabeth Blom. Cor Ardesch zorgt voor de begeleiding op het Kam-orgel.
Welkom
Onder de wijkberichten in Kerk op Dordt worden de avonddiensten steeds aangekondigd met vermelding van bijzonderheden. Een overzicht van de volledige serie avonddiensten vindt u in een brochure die niet alleen in de Grote Kerk ligt, maar ook in andere kerken in Dordrecht.
In de afgelopen twintig jaar hebben velen uit Dordrecht en de wijde omgeving de weg naar De Grote Kerk gevonden om daar een avonddienst met mooie muziek bij te wonen. De aanvangs-tijd van de diensten is 19.00 uur. Alleen de bijzondere avondvieringen in de Stille Week vóór Pasen en met Kerst en oudjaar beginnen op een ander tijdstip. U bent van harte welkom!
Kees Bax

15-03 Passievespers
Vera Lansink studeerde zang aan de conservatoria van Maastricht en Amsterdam. Als sopraan treedt zij veelvuldig op. Vanavond zingt zij passiekoralen van Johannes Brahms (1833-1897), waarbij Cor Ardesch haar begeleidt op het Kam-orgel.

29-03 Passievespers
De dames en heren van het vocaal ensemble ‘En Chantant’ uit Brielle zijn vaste gasten in de Grote Kerk. Het koor zingt werken voor de veertigdagentijd en staat evenals vorig jaar onder leiding van de inmiddels bekende jonge dirigent Mirjam van den Hoek.

09-04 Witte Donderdag
[afwijkende tijd: 19.30 uur]. Zoals elk jaar wordt de instelling van het avondmaal gevierd in een bijzondere dienst van Schrift en Tafel. Kinderen uit de gemeente hebben zich hierop voorbereid en krijgen er hun eigen plaats in. ‘Sura Cantat’, de eigen cantorij van de Grote Kerk Gemeente, werkt onder leiding van Catrien Posthumus Meyjes mee aan de eerste viering van Pasen.

10-04 Goede Vrijdag
[afwijkende tijd: 19.30 uur] Deze viering is een sobere avondwake rond het lijdensevangelie. ‘Sura Cantat’ zingt hierbij passende muziek. Vóór en na de dienst is er eerbiedige stilte.

11-04 Paaswake
[afwijkende tijd: 22.00 uur] In het donker van de paasnacht breekt het licht van de opstanding door. Een bijzondere viering in het indrukwekkende Hoogkoor van de kerk rondom de komst van het Licht. Doopgedachtenis, brood en wijn zijn andere elementen in deze viering. ‘Sura Cantat’ werkt opnieuw mee aan de dienst.

19-04 Muziekvespers
Onno Verschoor studeerde blokfluit en barokhobo aan de conservatoria in Zwolle en Den Haag. Hij is werkzaam in bekende Europese barokorkesten en ensembles. Onno is oprichter en artistiek leider van het barokorkest ‘Accademia Amsterdam’, dat regelmatig meewerkt aan de cantatediensten in de Grote Kerk. Deze avond is Onno Verschoor als solist te beluisteren, waarbij Cor Ardesch hem begeleidt op het Bach-orgel.

03-05 Orgelvespers
Cor Ardesch speelt werken van de componist Max Reger (1873-1916). De rooms-katholieke Reger had veel affiniteit met de protestantse kerkliederen; hij gebruikte die vaak voor zijn orgelwerken. Het Kam-orgel wordt beschouwd als een ideaal medium voor de vertolking van muziek uit de Duitse romantiek.

Lees meer

Actie Kerkbalans 2020

ACTIE KERKBALANS 2020 VAN START

Op zaterdag 18 januari a.s. gaat de nieuwe Actie Kerkbalans (AKB) 2020 van start.
Ook dit jaar gaat een aantal gemeenteleden op stap om de AKB-envelop met het verzoek om een financiële bijdrage voor de Grote Kerk Gemeente bij u langs te brengen en de retourenvelop ongeveer een week later weer bij u op te halen.
Gemeenteleden die verder van Dordrecht wonen, zullen de AKB- envelop per post ontvangen.
Het thema van de Actie Kerkbalans 2020 is: ’Geef voor je kerk’.
Kerkelijke gemeenten ontvangen geen subsidie en zijn dan ook sterk afhankelijk van giften van gemeenteleden.
Uw financiële bijdrage aan de Actie Kerkbalans is de grootste inkomstenbron voor financiering van activiteiten vanuit de Grote Kerk Gemeente en voor financiering van de kosten (onderhoud gebouw, verzekeringen, loonkosten etc.).
Uw bijdrage aan de Actie Kerkbalans 2020 is dus zeer welkom!  Alvast heel hartelijk dank!

 

 

.

 

 

Lees meer

Kerstconcert in de Grote Kerk te Dordrecht

Op zaterdag 21 december vindt weer het inmiddels befaamde ‘Kerstfeest in de Grote Kerk te Dordrecht’ plaats. Het Chr. Gemengd Drechtstedenkoor “PRAISE HIM’ onder leiding van haar dirigent Jan Quintus Zwart nodigt u van harte uit om deze massale koor- en samenzangavond met haar te komen beleven ter voorbereiding op de Kerstdagen. Verdere medewerking zal worden verleend door Martin Mans, hoofdorgel, en Noortje Middelkoop, panfluit. Na afloop worden de bezoekers traditioneel onthaald met glühwein of warme chocolademelk. Aanvang 19.30 uur. Kerk open 19.00 uur. Kaarten zijn voor € 10,00 verkrijgbaar via onze website www.praisehim.nl/concertagenda, info@praisehim.nl of 06-25512377. Kinderen tot 14 jaar hebben gratis toegang.

Lees meer

Muzikale Intermezzo’s, Erwtensoep en Glühwein tijdens de Kerstmarkt

Muzikale Intermezzo’s:
Tijdens de kerstmarkt is de Grote Kerk voor bezoekers geopend.
Vanwege het grote succes van vorig jaar organiseren we ook dit jaar prachtige muziek tijdens de Kerstmarkt.
Nagenoeg elk uur zal er een muzikaal intermezzo worden verzorgd. Inmiddels hebben we o.a. diverse koren, violisten, pianisten, harpisten, (pan-)fluitisten, een orkest en Cor Ardesch bereid gevonden om op te treden.

 

 

Uniek hierbij is dat alle musici hier geheel belangeloos aan meewerken. Daarnaast bieden we ook een podium aan veel jong talent van de diverse muziekscholen in Dordrecht.
Nagenoeg alle musici zijn zelf ook Dordtenaar.
Nieuw dit jaar is dat u als bezoeker zaterdag om 12:00 ook zelf de piano mag bespelen:
'If you can play, play me'. Voorwaarde is alleen dat het klassieke muziek moet zijn.

Het volledige programma kunt u inzien door onderstaande link te openen: 
kerstmarkt programma 2019

Weet u van harte welkom om te komen genieten van al deze prachtige muziek.

 

 

Erwtensoep en Glühwein:
Bij de kraam voor de hoofdingang van de kerk kunt u terecht voor overheerlijke erwtensoep. Voor veel bezoekers van de Kerstmarkt een uitstekende vooraf aan het bezoek van de kerk. In de kerk zelf wordt er ook nog glühwein geschonken.
De opbrengst van de verkoop van de erwtensoep en glühwein is bestemd voor de Voedselbank Dordrecht. Graag dragen we op deze manier ons steentje bij, om er voor te zorgen dat onze medestadsgenoten ook met Kerst voldoende te eten hebben.

Geniet van de grote diversiteit aan muziek en laat u verwennen met heerlijke soep en wijn.
Van harte welkom!

De Activiteitencommissie