Overdracht panelen Sint Elisabethsvloed

In februari 2019 is een replica van een altaarstuk met panelen van de Sint Elisabethsvloed in de Grote Kerk geplaatst. De originele buitenpanelen van het altaarstuk maken deel uit van de collectie van het Rijksmuseum.
Op zaterdag 9 maart wordt de replica door de Vrienden van de Grote Kerk aan het kerkbestuur aangeboden.

 

Sint Elisabethsvloed

In de nacht van 18 op 19 november 1421, de naamdag van de heilige Elisabeth, overstroomden grote delen van Holland. Vooral de omgeving van Dordrecht werd door deze ramp zwaar getroffen: vele dorpen gingen ten onder en vele mensen vonden de dood.
Ter herinnering aan de ramp van 1421 gaven de inwoners van het verdronken dorp Wieldrecht de opdracht een altaarstuk te vervaardigen.

De panelen

Op de buitenpanelen werd de ramp afgebeeld, links het veilige Dordrecht en met rechts de dijkdoorbraak. De panelen zijn tot 1572 in de Grote Kerk in Dordrecht te zien geweest. De panelen verhuisden na de reformatie, eerst naar de Sint Christoffeldoelen in Dordrecht en enkele jaren later naar het voormalige Augustijnenklooster. Daar bleven ze tot ze in 1801 verkocht werden. Het middenpaneel was inmiddels verdwenen.
In 1933 werden de panelen aangekocht door het Rijksmuseum.

Voordracht dijkdoorbraken & liefdadigheid na de vloed

Dr Paul Visser, als universitair hoofddocent verbonden aan de TU Delft, zal tijdens de overdracht een voordracht verzorgen over de St. Elisabethsvloed en de gevolgen voor de omgeving. De heer Visser heeft veel onderzoek gedaan naar dijkdoorbraken en stromingen.
Ook zal dr Hanneke van Asperen, als docent heuristiek verbonden aan de Radboud Universiteit, een voordracht houden. Zij zal de nadruk leggen op de sociaal-religieuze context van de panelen. Hierbij lijkt de rol van Dordrecht in de nasleep na de vloed van groot belang te zijn.
Het programma zal muzikaal omlijst worden door stadsorganist Cor Ardesch.
Praktische informatie:
plaats Grote Kerk
datum 14:00 h
tijd 9 maart 2019
toegang € 2,00 (Vrienden van de Grote Kerk op vertoon lidmaatschapskaart: gratis)
Er is geen aanmelding vereist.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *