Pastoraat

Hoewel we voorlopig geen ‘eigen’ predikant hebben, zijn we dankbaar dat  het pastoraat in de Grote Kerk Gemeente wordt voortgezet. De ouderlingen  zullen de verantwoordelijkheid voor de pastorale taken op zich nemen.  

Daarnaast zijn enkele aanwezige predikanten in onze gemeente bereid om te helpen bij ernstige ziekte of overlijden, evenals bij vreugdevolle gebeurtenissen zoals huwelijk, geboorte en doop. We zijn ontzettend  dankbaar voor de beschikbaarheid van deze predikanten. 

De volgende ouderlingen zijn hiervoor aanspreekpunt: 

• Anne van den Boogaard | 06 14914945 | a.j.vandenboogaard@grotekerk-dordrecht.nl 

• Marjan Bakker-Bondt | 06 22099246  | m.bakker@grotekerk-dordrecht.nl