Uitvaart

Regelmatig wordt de vraag gesteld: kunnen wij de Grote Kerk huren voor een rouw-, herdenkingsdienst of -bijeenkomst? Dit kan zijn om praktische redenen, maar vaak ook omdat er een band was van de overledene met de Grote Kerk als Godshuis, het verleden of als liefde voor het gebouw en zijn mystieke ruimte.

Het is zeker mogelijk de kerk te huren, zowel voor een kerkelijke uitvaart als voor een herdenkingsbijeenkomst met een niet-religieus karakter. U kunt zelf invulling geven aan de bijeenkomst c.q. herdenkingsdienst, met uw eigen predikant, sprekers, muzikale invulling, etc. Wilt u daarnaast gelegenheid voor condoleance of ontvangst van de genodigden? Ook dit is mogelijk.

Voor meer informatie of reservering kunt u contact opnemen met kerkrentmeester Ton Bok. E-mail:  A.P.Bok@grotekerk-dordrecht.nl. Telefoon: 06-22150930