Vrienden van de Grote Kerk

De ‘Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk’ (VvGK) wil bij het publiek meer belangstelling wekken voor de Grote Kerk. De VvGK is een seculiere vereniging, waar buitenkerkelijken en kerkelijk betrokkenen van verschillende gezindten zich vinden in de liefde voor de Grote Kerk. De vereniging organiseert lezingen en excursies en speelt een stimulerende rol bij culturele activiteiten in en rond de Grote Kerk. De vereniging telt zo’n 600 leden.

Wie de Grote Kerk van Dordrecht een warm hart toedraagt, wordt lid van de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk voor slechts € 15,- per jaar en ontvangt gratis een fraai introductiepakket. Natuurlijk ontvangt u regelmatig informatie van de vereniging en wordt u uitgenodigd om lezingen bij te wonen en excursies mee te maken.

U kunt lid worden door een e-mail te sturen naar het secretariaat van de vereniging. Het emailadres is: secretariaat@vriendengrotekerkdordrecht.nl.

U kunt ook schrijven naar: Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk te Dordrecht, Postbus 982, 3300 AZ Dordrecht.

Voor meer informatie brengt u een bezoek aan de website van de Vereniging van Vrienden van de Grote Kerk .