Vrijwilligerswerk in de Grote Kerk

Wie de Grote Kerk bezoekt, wordt welkom geheten door een vrijwilliger.
Wie een vraag heeft over de kerk kan terecht bij een van de vrijwilligers die in de kerk loopt. Wie een boekje of iets anders kopen wil kan dat bij de vrijwilliger in de winkel doen. Wie tot slot een kopje koffie of thee wil kan dat krijgen bij de vrijwilligers in de koffiekamer.

Als de kerk open is, zijn er elke week ca. 60 vrijwilligers actief.
Dat zijn mensen die de bezoeker en de Grote Kerk een warm hart toedragen en die hun rol als gastheer of gastvrouw met plezier vervullen.

Maar dat is nog niet alles, want naast het ontvangen van gasten zijn er ook mensen die voor het kleine onderhoud zorgen, tentoonstellingen en concerten organiseren, die meehelpen om de kerk schoon te houden of als gids rondleidingen geven.
Alles bij elkaar leveren ongeveer 180 vrijwilligers een bijdrage aan het openstellen van de Grote Kerk.
Dat dit niet voor niets is blijkt uit het aantal bezoekers. Waren dat er in 2014 ca. 80.000, in 2015 komen er naar verwachting meer dan 100.000 naar de Grote Kerk.

Deze bezoekers komen niet alleen uit Nederland maar van over de hele wereld.
Dat maakt het werk mede zo bijzonder. De bezoeker wordt getroffen door de ruimte, de rust en de reinheid. Hoe vaak zeggen ze niet: "Wat een mooi gebouw, wat is het hier schoon". Dat is dankzij de vrijwilligers.

Wat het werken in de Grote Kerk ook zo prettig maakt, is het contact met de bezoekers. Dat kan gaan van een eenvoudige vraag over wat de bezoeker ziet tot een gesprek over wat er allemaal in de Grote Kerk gebeurt. Het gaat immers niet alleen om een imposant gebouw, maar ook om een Godshuis dat elke zondag door de Grote Kerk Gemeente wordt gebruikt. Dat het ook een kerk is blijkt wel uit het feit dat er jaarlijks honderden kaarsjes worden gebrand in de Stiltekapel en de tientallen gebedsintenties van de bezoekers worden 's zondags ingebracht in de eredienst. Op die manier is de Grote Kerk verbonden met de wereld waarin ze staat.

Omdat veel vrijwilligers in de Grote Kerk pensioengerechtigd zijn, is er steeds behoefte aan nieuwe mensen. Leeftijd is geen criterium zolang de gezondheid het toelaat om iets te doen. 

Het belangrijkste is dat de vrijwilliger een gastvrije houding en instelling heeft. Het zijn immers de bezoekers die met hun bijdrage de kerk mede in stand houden. Dat de bezoekers het naar hun zin hebben is het allerbelangrijkste.
Als blijkt dat een bezoeker iets te vragen heeft, is het soms wel prettig dat de vrijwilliger ook een beetje Engels en/of Duits spreekt. Omdat de Grote Kerk allereerst een kerk is, gaan we ervan uit dat de vrijwilliger ook iets van "kerk-zijn" weet.

Het vrijwilligerswerk maakt deel uit van de Stichting Behoud Grote Kerk en het Citypastoraat. 

De vrijwilligers komen niet alleen uit de Grote Kerk Gemeente, maar ook van daarbuiten.
De Grote Kerk is immers ook van de Dordtse gemeenschap

Nieuwe vrijwilligers krijgen altijd een introductie en worden door de teamcoördinatoren en de medevrijwilligers opgevangen en ingewerkt. Het is van belang om goed te weten wat er gebeurt en hoe het gebeurt.
Er zijn zoveel kleine dingen die gedaan moeten worden en die van belang kunnen zijn voor de tevredenheid van de bezoeker dat een goed inwerken essentieel is.

Ieder die belangstelling heeft om ook mee te werken als vrijwilliger in de Grote Kerk kan contact opnemen met de Coördinator, dhr. F. Hiemstra, tel. 078-613 76 50 of e-mail: fjhiemstra@hetnet.nl.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *